Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Zahájení správy zařízení se systémem iOS v Microsoft Intune

 

Rozsah platnosti: Microsoft Intune

Než budete moct v Intune spravovat mobilní zařízení se systémem iOS, potřebujete certifikát APNs (Apple Push Notification Service). Tento certifikát umožňuje službě Intune spravovat systém iOS a navazovat akreditované, šifrované připojení IP se službami autorit pro správu mobilních zařízení.

 1. Nastavení Intune
  Pokud jste to ještě neudělali, nastavením autority pro správu mobilních zařízení na Microsoft Intune.44fd4af0-f9b0-493a-b590-7825139d9d40#BKMK_MDMAuth

 2. Získání žádosti o podepsání certifikátu
  Jako uživatel s oprávněními správce otevřete konzolu pro správu Microsoft Intune, přejděte na Správa > Správa mobilních zařízení > iOS > Nahrát na server certifikát služby APN a klikněte na Stáhnout žádost certifikátu služby APN. Uložte soubor žádosti o podepsání certifikátu (.csr) místně. Soubor .csr slouží k vyžádání certifikátu vztahu důvěryhodnosti z portálu Apple Push Certificates Portal.

 3. Získání certifikátu APNs (Apple Push Notification Service)
  Přejděte na portál Apple Push Certificates Portal a přihlaste se pomocí Apple ID vaší společnosti, abyste mohli vytvořit certifikát APNs pomocí souboru .csr. Toto Apple ID bude v budoucnu potřeba při obnovení certifikátu APNs. Stáhněte certifikát APNs (.pem) a uložte soubor místně. Tento soubor certifikátu APNs slouží k vytvoření vztahu důvěryhodnosti mezi serverem Apple Push Notification a autoritou pro správu mobilních zařízení služby Intune.

 4. Přidání certifikátu APNs do služby Intune
  V konzole pro správu Microsoft Intune přejděte na Správa > Správa mobilních zařízení > iOS > Nahrát na server certifikát služby APN a klikněte na Nahrát certifikát služby APN. Vyhledejte soubor certifikátu (.pem), klikněte na Otevřít a pak zadejte svoje Apple ID. S certifikátem APNs může Intune registrovat a spravovat zařízení se systémem iOS vynucením zásady registrace mobilních zařízení.

 5. Další kroky
  Teď můžete podpořit registraci zařízení se systémem iOS v Microsoft Intune těmito způsoby:

  Po zaregistrování zařízení můžete:

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft