Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Novinky v tiskových a dokumentových službách v systému Windows Server

Publikováno: srpen 2013

Aktualizováno: červenec 2014

Platí pro: Windows Server 2012 R2V tomto tématu najdete informace o nových funkcích Tiskových a dokumentových služeb v systému Windows Server 2012 R2.

Tiskové a dokumentové služby vám umožní centralizovat úkoly správy tiskového serveru a síťového tisku. V této roli taky můžete přijímat skenované dokumenty ze síťových skenerů a směrovat je na sdílené síťové prostředky, web služeb Windows SharePoint Services nebo e-mailové adresy.

V následující tabulce najdete seznam nových funkcí v Tiskových a dokumentových službách.

 

Funkce Nová nebo aktualizovaná? Popis

Protokolování událostí pro přímý tisk z firemních poboček

Aktualizovaná

Pokud je pro frontu povolený přímý tisk z firemních poboček (BODP), zapisují se teď události tisku na tiskový server.

Migrace tiskáren WSD (Web Services on Devices)

Aktualizovaná

Pro export a import nastavení tisku pro tiskárny WSD teď můžete použít Průvodce migrací tiskáren nebo nástroje příkazového řádku.

Nastavení roamingu zahrnují připojení tiskáren

Nová

Při přihlášení na různých počítačích a zařízeních jsou teď nastavení tiskáren a některá připojení dostupná v cestovních profilech uživatelů.

Jednodušší tisk ve Windows RT

Nová

Uživatelé Windows RT teď můžou jednoduše vyhledávat a používat tiskárny.

Připojení k tiskárnám s bezkontaktní komunikací (NFC)

Nová

Sdílené tiskárny můžete nakonfigurovat tak, aby obsahovaly informace o bezdrátových připojeních NFC a uživatelé kompatibilních zařízení je mohli jednoduše najít, nainstalovat a používat.

Podpora společného rámce pro tisk chráněný PIN kódem nezávislými výrobci hardwaru (IHV)

Nová

Pro tisk chráněný PIN kódem se poskytuje společný rámec s integrovaným uživatelským rozhraním a snazší implementací pro nezávislé výrobce hardwaru (IHV).

Tiskové a faxové služby teď zahrnují protokolování přístupu uživatele

Aktualizovaná

Protokolování tiskových a faxových služeb teď zahrnuje vedle protokolování IP adresy i protokolování uživatelského jména a názvu počítače.

Teď je možné nasadit přímý tisk z firemních poboček s protokolováním událostí.

S přímým tiskem z firemních poboček se tisková úloha vykreslí na klientovi a pak se pošle přímo na místní tiskárnu. Nepoužije se vzdálený tiskový server jako prostředník. V předchozích verzích operačního systému se tiskové úlohy používající přímý tisk z firemních poboček neprotokolovaly a nevytvářely události zaznamenané v Prohlížeči událostí tiskového serveru. V systému Windows Server 2012 R2 se tiskové úlohy používající přímý tisk z firemních poboček protokolují a události se zapisují do Prohlížeče událostí na vzdáleném tiskovém serveru.

Pokud máte povolený přímý tisk z firemních poboček třeba pro tiskovou frontu na tiskovém serveru a uživatel ve vzdálené kanceláři pošle do fronty požadavek na tisk, zařadí se tato tisková úloha přímo na uživatelovu místní tiskárnu na pobočce. I když jde tisková úloha na vzdálenou tiskárnu, zapíše se tisková událost na tiskový server.

Pokud u tiskové úlohy dojde k problému a úloha se nepovede, zaznamená se tato chyba do Prohlížeče událostí na tiskovém serveru včetně informací jako je třeba vlastník úlohy, čas, informace o tom, ve které frontě tisková úloha byla a důvod chyby. Tyto dodatečné protokolované informace umožňují identifikovat a opravit potíže s tiskem ve vzdálených kancelářích.

Pokud ztratí hlavní kancelář s tiskovým serverem spojení s kanceláří pobočky, kde uživatel inicializuje tiskovou úlohu ve frontě s povoleným přímým tiskem z firemních poboček, vytiskne tato úloha dokument na místní tiskárně a informace pro protokol a o události se automaticky uloží do mezipaměti, dokud se spojení opět nenaváže. Použití přímého tisku z firemních poboček:

 • Pro všechny fronty s povoleným přímým tiskem z firemních poboček je ve výchozím nastavení povolené protokolování.

 • Protokolování se dá u libovolné fronty povolit nebo zakázat pomocí příkazů Windows PowerShell.

 • Posílání událostí tiskových úloh uložených v mezipaměti nemá negativní vliv na výkon tiskového serveru.

V systému Windows Server 2012 R2 teď můžete zálohovat, obnovovat a migrovat tiskárny WSD z konzoly Správa tisku nebo pomocí nástroje příkazového řádku PrintBRM.exe.

notePoznámka
Pokud chcete zobrazit nápovědu k PrintBRM.exe na příkazovém řádku, otevřete příkazový řádek nebo Windows PowerShell a změňte adresáře na %WINDIR%\System32\Spool\Tools\. Zadejte .\PrintBrm.exe /? a stiskněte ENTER.

K zálohování a obnovení místního počítače se dá použít nástroj Migrace tiskárny. Další možnost je použít jako cíl pro účely zálohování a obnovy vzdálený tiskový server WSD. Použití nástroje Migrace tiskárny:

 • Výsledkem zálohování zařízení WSD prostřednictvím nástroje Migrace tiskárny je zálohování všech informací potřebných k pozdější obnově zařízení bez ohledu na to, jestli se k zařízení můžete v danou chvíli připojit.

 • Výsledkem obnovení zařízení WSD na počítač se systémem Windows Server 2012 R2, když je možné se připojit k serveru, je jedna fronta WSD na cílovém serveru, která je namapovaná na správný port a obsahuje správné informace o tiskárně a konfiguraci.

 • Výsledkem obnovení zařízení WSD na počítač se systémem Windows Server 2012 R2, když není možné se připojit k serveru, je jedna fronta WSD na cílovém serveru, která je namapovaná na správný port a obsahuje správné informace o tiskárně a konfiguraci.

Pokud chcete zálohovat nebo obnovit tiskový server pomocí nástroje Migrace tiskárny, otevřete konzolu Správa tisku, klikněte na Akce a pak klikněte na Migrace tiskáren. V dialogu Migrace tiskáren zvolte jednu z těchto možností:

 • Export tiskových front a ovladačů tiskáren do souboru. Tato možnost exportuje tiskové fronty, porty a ovladače tiskáren pro TCP/IP i WSD zařízení do vámi určeného souboru.

 • Import tiskových front a ovladačů tiskáren ze souboru Tato možnost importuje tiskové fronty, porty a ovladače tiskáren pro TCP/IP i WSD zařízení do vámi určeného souboru.

Po výběru možnosti klikněte na Další a proces dokončete podle pokynů.

Připojení tiskáren jsou teď pro uživatele, kteří se přihlašují účty Microsoft, zahrnutá v nastaveních roamingu. Usnadňuje jim to úspěšné vyhledání a připojení se ke sdílením tiskárnám, ke kterým se už v minulosti připojili. Díky tomu můžou uživatelé během procesu instalace zařízení jednodušeji najít zařízení na jiných počítačích.

Uživatelé můžou řídit roaming připojení tiskáren z aplikace Nastavení počítače, když přepnou skupinu Další nastavení Windows. Kromě toho můžou tuto funkci vypnout správci IT tak, že nakonfigurují nastavení zásad skupiny Další nastavení Windows.

Pokud je roaming povolený, projeví se všechna připojení tiskáren, která uživatel vytvoří nebo odstraní, na všech jeho zařízeních. Když třeba uživatel odstraní roamingové připojení tiskárny na jednom zařízení, odstraní se toto připojení ze všech ostatních zařízení, která uživatel používá.

notePoznámka
Roamingová nastavení a připojení tiskáren se podporují i ve Windows® RT.

Díky tomu, že jsou v systému Windows RT zahrnuté ovladače tříd tiskáren, podporuje tento systém širokou řadu tiskáren, ale pro účely připojení ke sdíleným tiskárnám musí být u tiskového serveru nakonfigurovaný tiskový ovladač verze 4 (v4). S Windows 8.1 je jednodušší připojit klienty se systémem Windows RT ke sdíleným tiskárnám, a to i v případě, že je tiskárna nakonfigurovaná s tiskovým ovladačem verze 3 (v3). Windows RT využívá ovladač třídy místní tiskárny k vykreslování pro kompatibilní tiskárny na straně klienta. Tato funkce funguje nejlíp, když tiskový server používá Windows 8.1 nebo Windows Server 2012 R2.

Windows 8.1 teď zahrnuje připojení k tiskárnám pomocí bezdrátové technologie Near Field Communication (NFC) Tap to Pair, která propojuje zařízení, jako jsou třeba smartphony, tablety, notebooky a tiskárny, na malou vzdálenost.

IT správci můžou vytvořit štítky NFC pro existující hardware, které ohlašují přítomnost tiskárny a umožňují uživatelům jednoduše zjišťovat a instalovat tiskárny. Instalace tiskáren pomocí programovatelných štítků NFC je dostupná pro tiskárny WSD i pro tiskárny sdílené v rámci podniku. NFC se dá použít i k připojení k tiskárnám Wi-Fi Direct, ale k tomu musí být technologie NFC zabudovaná uvnitř zařízení Wi-Fi Direct.

Tiskárny můžete na zařízení s Windows 8.1 a s technologií NFC konfigurovat pomocí příkazů Windows PowerShell Write-PrinterNfcTag a Read-PrinterNfcTag takto:

 1. Kupte si typy štítků schválené fórem NFC, které mají kapacitu aspoň 700 B.

 2. Na zařízení s Windows 8.1 a podporou NFC otevřete Windows PowerShell. Pokud chcete naprogramovat sdílenou tiskárnu nebo WSD zařízení, které nemá tiskový server jako prostředníka, spusťte jeden z těchto příkazů.

  • Write-PrinterNfcTag –SharePath  \\server\printer

  • Write-PrinterNfcTag –WsdAddress  printerhostname

 3. Až se zobrazí výzva, přibližte štítek k NFC čipu svého zařízení. Štítek se naprogramuje. Pokud máte hardware a štítky, které podporují zamykání, můžete navíc ke kterémukoli z předchozích příkazů přidat příznak –Lock a znemožnit tak následnou úpravu štítku.

Tímto je programování štítku dokončené. U jakéhokoliv klientského počítače nebo zařízení se teď dá instalace spustit přiblížením štítku. Po přiblížení se uživateli zobrazí výzva, aby potvrdil, jestli souhlasí. Když bude souhlasit, tiskárna se nainstaluje na pozadí.

Nezávislí výrobci hardwaru (IHV), kteří poskytují tisk chráněný PIN kódem, teď můžou využívat výhod nového společného rámce pro podporu tisku chráněného PIN kódem, které jsou součástí Windows 8.1. Tato nová funkce usnadňuje pro nezávislé výrobce dodávání a pro uživatele používání tisku chráněného PIN kódem.

Aby se zabránilo neoprávněnému použití tiskových prostředků, můžete upravit výchozí nastavení tiskové fronty pomocí konzoly Správa tisku nebo pomocí Windows PowerShell. Pokud chcete povolit tisk chráněný PIN kódem, nastavte tisk chráněný PIN kódem na Zapnuto a přiřaďte výchozí číslo PIN.

Tisk chráněný PIN kódem se dá nakonfigurovat i tak, aby pro každou tiskovou úlohu používal jedinečný PIN. V takovém případě výchozí číslo PIN nepřiřazujte. Uživatelům se pak bude zobrazovat výzva, aby při tisku z aplikací Windows Store zadávali PIN.

V předchozích verzích operačních systémů jste mohli monitorovat účty měřením licencí pro klientský přístup (CAL) pro Tiskové a dokumentové služby pouze na základě IP adres, protože když uživatelé posílali tiskové úlohy nebo přijímali faxy, zaznamenávaly se pouze IP adresy.

V systému Windows Server 2012 R2 teď můžete protokolovat počet jedinečných uživatelů, kteří využívají tiskové a faxové služby, na základě IP adresy a uživatelského jména, což umožňuje shromažďovat přesná data o objemu licencí pro roli serveru Tiskové a dokumentové služby.

Toto protokolování uživatelského jména vám umožňuje ověřit, že jsou licence používané na tiskovém/faxovém serveru v souladu s vašimi smluvními podmínkami. Můžete ověřovat správné použití licencí a zároveň shromažďovat informace o trendech využití pro účely rozhodování o licencích v budoucnu.

Pokud chcete zobrazit informace o protokolování, můžete použít tyto rutiny protokolování přístupu uživatele (UAL) ve Windows PowerShell.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft