Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Novinky Tiskových a dokumentových služeb ve Windows Serveru

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2

Toto téma obsahuje informace o nových funkcích Tiskových a dokumentových služeb v systému Windows Server 2012 R2.

Tiskové a dokumentové služby vám umožňují centralizovat úlohy správy tiskových serverů a síťových tiskáren. Díky téhle roli můžete taky přijímat skenované dokumenty ze síťových skenerů a směrovat dokumenty do sdíleného síťového prostředku, na web služby Windows SharePoint Services nebo na e-mailové adresy.

Následující tabulka uvádí seznam nových funkcí pro Tiskové a dokumentové služby.

Vlastnost/funkce

Novinka, nebo aktualizace?

Popis

Protokolování událostí pro přímý tisk z pobočky

Aktualizované

Pokud je pro frontu povolený přímý tisk z pobočky, tiskové události se teď zapisují na tiskový server.

Migrace tiskáren pro tisková zařízení WSD (Web Services for Devices)

Aktualizované

Pro export a import nastavení tisku pro tisková zařízení WSD teď můžete používat Průvodce migrací tiskáren nebo nástroje příkazového řádku.

Cestovní nastavení obsahují připojení tiskáren

Nový

Když se připojujete pomocí různých počítačů a zařízení, v cestovních profilech uživatelů jsou teď k dispozici nastavení tisku a některá připojení.

Jednodušší tisk ve Windows RT

Nový

Uživatelé Windows RT teď snadno najdou tiskárny, které můžou použít.

Připojení k tiskárnám pomocí technologie NFC (Near Field Communication)

Nový

Můžete nakonfigurovat sdílené tiskárny a nabídnout uživatelům s kompatibilními zařízeními, že se můžou k tiskárnám bezdrátové připojit pomocí technologie NFC a snadno je najít, nainstalovat a používat.

Společná architektura pro tisk chráněný PIN kódem s podporou nezávislých výrobců hardwaru

Nový

Pro tisk chráněný kódem PIN je k dispozici společná architektura s integrovaným uživatelským rozhraním a jednodušší implementací nástrojů nezávislých výrobců hardwaru.

Součástí tiskových a faxových služeb je teď protokolování přístupu uživatele

Aktualizované

Protokolování tiskových a faxových služeb teď kromě IP adresy zaznamenává taky uživatelské jméno a název počítače.

Teď můžete nasadit přímý tisk z pobočky s protokolováním událostí.

Díky přímému tisku z pobočky se tisková úloha zobrazí na klientském počítači a pak se odešle přímo na místní tiskárnu, takže vzdálený tiskový server neslouží jako mezičlánek. V předchozích verzích operačního systému se tiskové úlohy zpracované pomocí přímého tisku z pobočky neprotokolovaly a nevytvářely události zapsané do Prohlížeče událostí na tiskovém serveru. V systému Windows Server 2012 R2 se tiskové úlohy přímého tisku z pobočky protokolují a události se zapisují do Prohlížeče událostí na vzdáleném tiskovém serveru.

Pokud jste například povolili přímý tisk z pobočky pro tiskovou frontu na tiskovém serveru a uživatel ve vzdálené kanceláři pošle tisk do této fronty, daná tisková úloha přejde přímo na uživatelovu místní tiskárnu na pobočce. Zatímco tisková úloha přejde do vzdálené tiskárny, tisková událost se zapíše na tiskový server.

Pokud dojde k problémům s tiskovou úlohou a ona selže, toto selhání se zaprotokoluje v Prohlížeči událostí na tiskovém serveru včetně informací o vlastníkovi úlohy, čase, frontě, která obsahovala danou tiskovou úlohu, a důvodech selhání tisku. Díky těmto protokolovaným informacím můžete poznat a opravit problémy s tiskem ve vzdálených pobočkách.

Pokud nefunguje spojení mezi hlavní kanceláří, kde je umístěný tiskový server, a pobočkou, kde uživatel inicializuje tiskovou úlohu ve frontě s povoleným přímým tiskem z pobočky, tisková úloha se vytiskne na místní tiskárně a protokol a informace o události se automaticky uloží do mezipaměti, dokud se spojení mezi pracovišti neobnoví. Když používáte přímý tisk z pobočky:

 • Ve výchozím nastavení je protokolování povoleno pro všechny fronty, které podporují přímý tisk z pobočky.

 • Protokolování můžete povolit nebo zakázat v libovolné frontě pomocí příkazů Windows PowerShellu.

 • Odeslání událostí tiskových úloh v mezipaměti nemá negativní dopad na výkon tiskového serveru.

Se systémem Windows Server 2012 R2 teď můžete zálohovat, obnovit a migrovat tisková zařízení WSD pomocí Konzoly pro správu tisku nebo nástroje příkazového řádku PrintBRM.exe.

System_CAPS_notePoznámka

Jestli chcete zobrazit nápovědu příkazového řádku pro PrintBRM.exe, otevřete příkazový řádek nebo prostředí Windows PowerShell a změňte adresáře na %WINDIR%\System32\Spool\Tools\. Napište .\PrintBrm.exe /? a pak stiskněte ENTER.

Nástroj Migrace tiskárny můžete použít pro zálohování a obnovení místního počítače, nebo pro obnovení a zálohu můžete vybrat vzdálený tiskový server WSD. Při použití nástroje Migrace tiskárny:

 • Když zálohujete zařízení WSD pomocí nástroje Migrace tiskárny, získáte všechny potřebné informace pro pozdější obnovení daného zařízení bez ohledu na to, jestli se k němu momentálně můžete připojit nebo ne.

 • Když obnovujete zařízení WSD na počítači se systémem Windows Server 2012 R2 a můžete se připojit k serveru, na cílovém serveru se vytvoří jedna fronta WSD, která je namapovaná na správný port a obsahuje správné informace o tiskárně a její konfiguraci.

 • Když obnovujete zařízení WSD na počítači se systémem Windows Server 2012 R2 a nemůžete se připojit k serveru, na cílovém serveru se vytvoří jedna fronta WSD, která je namapovaná na správný port a obsahuje správné informace o tiskárně a její konfiguraci.

Pokud chcete zálohovat nebo obnovit tiskový server pomocí nástroje Migrace tiskárny, spusťte Konzolu pro správu tisku, klikněte na tlačítko Akce a potom klikněte na Migrovat tiskárny. V dialogovém okně Migrace tiskárny vyberte jednu z následujících možností:

 • Exportovat tiskové fronty a ovladače tiskárny do souboru. Tato možnost vyexportuje tiskové fronty, porty a ovladače tiskárny pro protokol TCP/IP a zařízení WSD do souboru, který určíte.

 • Importovat tiskové fronty a ovladače tiskárny ze souboru. Tato možnost importuje tiskové fronty, porty a ovladače tiskárny pro protokol TCP/IP a zařízení WSD ze souboru, který určíte.

Až provedete výběr, klikněte na Další a podle pokynů proces dokončete.

Připojení tiskáren jsou teď součástí cestovního nastavení uživatelů, kteří se přihlašují účtem Microsoft. Snáz tak najdou sdílené tiskárny, ke kterým se připojili už v minulosti, a můžou připojení zopakovat. Během procesu instalace těchto zařízení je uživatelé jednodušeji najdou na jiných počítačích.

Uživatelé mohou spravovat cestovní nastavení připojení tiskáren v aplikaci Nastavení počítače a přepnutím do skupiny Další nastavení systému Windows. Správci IT můžou navíc tuhle funkci zakázat konfigurací nastavení zásady skupiny Další nastavení systému Windows.

Pokud je cestovní nastavení povolené, všechna připojení tiskáren, která uživatel vytvoří nebo odstraní, se projeví ve všech jeho zařízeních. Když uživatel odstraní například cestovní připojení některé tiskárny na jednom zařízení, toto připojení tiskárny se odebere ze všech ostatních zařízení, se kterými uživatel pracuje.

System_CAPS_notePoznámka

Cestovní nastavení a připojení tiskáren podporuje i systém Windows® RT.

Díky ovladačům třídy tiskárny, které jsou součástí operačního systému, Windows RT podporuje širokou řadu tiskáren. Ale abyste se mohli připojit ke sdíleným tiskárnám, tiskový server musí být nakonfigurovaný pomocí ovladače tiskárny verze 4 (v4). Díky systému Windows 8.1 je připojení klientů Windows RT ke sdíleným tiskárnám jednodušší, i když je daná tiskárna nakonfigurovaná pomocí ovladače tiskárny verze 3 (v3).Windows RT využívá pro zobrazení na straně klienta pro kompatibilní tiskárny ovladač místní třídy tiskárny. Tahle funkce pracuje nejlíp, když na tiskovém serveru běží Windows 8.1 nebo Windows Server 2012 R2.

Windows 8.1 teď přináší připojení k tiskárnám pomocí bezdrátové technologie NFC (Near Field Communication), která umožňuje klepnutím zahájit párování a zajišťuje spojení krátkého dosahu mezi zařízeními, jako jsou chytré telefony, tablety, notebooky a tiskárny.

Správci IT můžou pro stávající hardware vytvářet značky NFC, které budou upozorňovat na tiskárnu a umožní uživatelům, aby ji snadno našli a nainstalovali. Instalace tiskárny pomocí programovatelných značek NFC je k dispozici pro tiskárny WSD a sdílené tiskárny v rámci jednoho podniku. Technologii NFC je možné použít i k připojení tiskáren se standardem Wi-Fi Direct, ale vyžaduje to instalaci NFC přijímače do zařízení s technologií Wi-Fi Direct.

Tiskárny můžete konfigurovat pomocí rutin Write-PrinterNfcTag a Read-PrinterNfcTag prostředí Windows PowerShell na zařízení s povolenou technologií NFC, na kterém běží Windows 8.1, pomocí následujících kroků:

 1. Kupte typy značek schválené společností NFC Forum, které mají kapacitu aspoň 700B

 2. V zařízení, které podporuje NFC a na kterém běží Windows 8.1, spusťte Windows PowerShell. Spusťte jeden z následujících příkazů a naprogramujte sdílenou tiskárnu nebo zařízení WSD, které nemá jako mezičlánek tiskový server.

  • Write-PrinterNfcTag –SharePath  \\server\printer

  • Write-PrinterNfcTag –WsdAddress  printerhostname

 3. Až se zobrazí výzva, klepněte značkou na přijímač NFC na svém zařízení. Tím se značka naprogramuje. Pokud máte hardware a značky, které to podporují, ve libovolném z předchozích příkazů můžete volitelně specifikovat příznak –Lock a zabránit tím jeho následným úpravám.

Tím se programování značky dokončí. Kterýkoliv klientský počítač nebo zařízení teď může klepnout na značku a tím zahájit instalaci. Po klepnutí se uživateli zobrazí výzva k vyjádření souhlasu. Když uživatel souhlasí, tiskárna se nainstaluje na pozadí.

Nezávislí výrobci hardwaru zajišťující tisk chráněný PIN kódem teď mohou těžit z výhod nové společné architektury, která v systém Windows 8.1 podporuje tisk chráněný PIN kódem. Tato nová funkce usnadňuje tisk chráněný kódem PIN nezávislým dodavatelům hardwaru, kteří ho zajišťují, i uživatelům, kteří s ním pracují.

Abyste zabránili neoprávněnému používání tiskových zdrojů, můžete pomocí Konzole pro správu tisku nebo prostředí Windows PowerShell upravit výchozí nastavení tiskové fronty. Tisk chráněný PIN kódem zapnete tak, že Tisk chráněný PIN kódem nastavíte na Zapnuto a pak vytvoříte výchozí číslo PIN.

Tisk chráněný PIN kódem můžete nakonfigurovat taky tak, aby se pro každou tiskovou úlohu používal jedinečný PIN kód. Pokud to chcete udělat, nepřidělujte výchozí číslo PIN. To způsobí, že uživatelům se při tisku z aplikací z Windows Store zobrazí výzva k zadání kódu PIN.

V předchozích verzích operačního systému jste mohli provádět monitorování účtů na základě licencí pro klientský přístup k Tiskovým a dokumentovým službám jen pomocí IP adres, protože když uživatelé odesílali tiskové úlohy nebo odesílali a přijímali faxy, v protokolech byla uvedená jen IP adresa.

V systému Windows Server 2012 R2 teď můžete protokolovat počet jedinečných uživatelů, kteří využívají tiskové a faxové služby, na základě IP adresy i uživatelského jména. Díky tomu můžete shromáždit přesná data o množství licencí pro roli serveru Tiskových a dokumentových služeb.

Protokolování uživatelských jmen vám umožní ověřit, že licence pro klientský přístup používané na tiskovém/faxovém serveru jsou v souladu s vašimi smluvními podmínkami. Můžete ověřit správné používání licencí a zároveň shromažďovat informace o trendech v jejich používání, na kterých v budoucnu založíte rozhodnutí o licencování.

Pro zobrazení informací protokolování můžete použít následující Rutiny protokolování přístupu uživatele prostředí PowerShell.

Zobrazit: