Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Co je nového v odstranění duplicitních dat v systému Windows Server

 

Publikováno: srpen 2016

Platí pro: Windows Server 2012 R2

Toto téma popisuje funkce, které byly přidány do funkce odstranění duplicitních dat v Windows Server 2012 R2, včetně podpory pro optimalizaci živé virtuálních pevných disků (VHD) pro zatížení infrastruktury virtuálních počítačů (VDI).

Zavedené v Windows Server 2012, odstranění duplicitních dat znamená nalezení a odstranění duplicity v datech bez ohrožení jejich věrnosti nebo integrity. Cílem je uložit více dat na menším prostoru díky rozdělení souborů na malé bloky proměnlivé velikosti (32 – 128 KB), nalézt duplicitní bloky a udržovat jednu kopii každého bloku. Redundantní kopie bloku se nahradí odkazem na jedinou ponechanou kopii. Bloky dat se komprimují a potom se uspořádají do speciálních kontejnerových souborů ve složce System Volume Information.

Další informace najdete v tématu Přehled odstranění duplicitních dat. Scénáře doporučené použití naleznete v části Plán nasazení funkce Odstranění duplicitních dat.

Následující tabulka popisuje změny ve funkci odstranění duplicitních dat v Windows Server 2012 R2.

Funkce

Novinka, nebo aktualizace?

Popis

Odstranění duplicitních dat pro vzdálené úložiště VDI úlohy

Nový

Optimalizace aktivních virtuálních pevných disků pro zatížení infrastruktury virtuálních klientských počítačů pomocí implementace odstranění duplicitních dat na sdílených svazcích clusteru (CSV).

Rozbalení optimalizovaného souboru v původní cestě

Nový

Použití Rozbalit DedupFile rutiny prostředí Windows PowerShell v případě potřeby kompatibilitu s aplikací, výkonu a dalších požadavcích rozbalte optimalizované soubory v zadané cestě.

V Windows Server 2012 R2, odstranění duplicitních dat lze nainstalovat na škálovatelného souborového serveru a použít k optimalizaci živé virtuálních pevných disků pro zatížení infrastruktury virtuálních klientských počítačů.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Optimalizací Sdílené svazky clusteru pro vaše VDI úlohy lze roztáhnout kapacita virtuálního počítače podsystému existující úložiště. Skvělé, jak lze dosáhnout implementace odstranění duplicitních dat na 95 procent úspory úložiště za provozu virtuálních pevných disků pro nasazení VDI.

System_CAPS_importantDůležité

V Windows Server 2012 R2, výkonu virtuálních pevných disků, které jsou optimalizovány prostřednictvím odstranění duplicitních dat je plně testováno a podporována pouze na zatíženích VDI. Stejné zvýšení výkonu není zaručeno, že pro jiné VDI zatížení ve virtuálních počítačích s technologií Hyper-V ani nabídka společnosti Microsoft podporuje pro tyto scénáře v Windows Server 2012 R2.

Úspory místa z odstranění duplicitních dat proveďte proveditelné nasazení discích (SSD Solid-State Drive) (s jejich vylepšené vstup a výstup) VDI a zjednodušit podpůrná infrastruktura, jako je například "možnosti jen hromada disků" skříně (JBOD), chladicí a výkonu.

Odstranění duplicitních dat můžete sloučení souborů, zlepšit efektivitu ukládání do mezipaměti a v důsledku vstupně-výstupní operace v podsystému úložiště pro některé typy operace.

Další informace o výhodách používání s VDI úlohy odstranění duplicitních dat naleznete v části rozšíření odstranění duplicitních dat nové úlohy v systému Windows Server 2012 R2.

Co funguje jinak?

Tato funkce je implementována pomocí nové HyperV typ využití pro Povolení DedupVolume rutiny, která umožňuje optimalizace, které mají být provedeny na aktivní soubory virtuálního pevného disku. Povolit použití škálování souborových serverů pro zatížení infrastruktury virtuálních klientských počítačů, je podporováno odstranění duplicitních dat sdílených svazků clusteru.

Chcete-li to vhodné optimalizace na aktivní soubory VHD byly implementovány zlepšení efektivity zápisu a rychlejší optimalizace rychlosti. Nicméně při odstranění duplicitních dat znamená virtualizace, počítače na data, která je povolené odstraňování duplicitních nemůže být stejný server, který používá technologii Hyper-V. To zajistí, že optimalizační nepředstavuje konkurenci s virtuálními počítači pro zdroje v operačním systému pro správu technologie Hyper-V. Další informace najdete v tématu T:Deduplication.Enable-DedupVolume.

Infrastruktury Hyper-V a VDI může zůstat stejné, s jednou výjimkou: všechny soubory virtuálního pevného disku pro virtuální počítače musí být uloženy na souborový server s Windows Server 2012 R2. Úložiště na tomto souborovém serveru může být k dispozici prostřednictvím přímo připojené disky (například skříně JBOD použít s prostory úložiště), nebo můžete zadat storage area network (SAN) nebo úložné zařízení iSCSI. Zajistit, že je vysoce dostupné úložiště, doporučujeme použít souborový server v clusteru s sdílené svazky clusteru, které poskytují úložiště pro virtuální pevné disky. Postupy, které popisují, jak nastavit odstranění duplicitních dat pracovního vytížení virtuálního pevného disku naleznete v tématu nasazení odstranění duplicitních dat pro úložiště VDI v systému Windows Server 2012 R2.

Nové Rozbalit DataDedupFile rutiny prostředí Windows PowerShell vám umožňuje rozšířit optimalizované soubory v zadané cestě v případě potřeby pro kompatibilitu aplikací, výkon nebo jiné požadavky. Soubory jsou rozbaleny v původní cestě. Další informace najdete v tématu T:Deduplication.Expand-DedupFile.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

To vám způsob, jak rozbalte jednotlivé soubory v rámci optimalizované svazku, pokud z nějakého důvodu optimalizované soubory jsou výsledkem kompatibilitu nebo výkonu problémy.

Co funguje jinak?

Tato možnost je nová v Windows Server 2012 R2.

Zobrazit: