Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Možnosti správy mobilních zařízení v Microsoft Intune

Aktualizováno: květen 2015

Platí pro: Microsoft Intune

V tomto tématu se dozvíte o funkcích správy mobilních zařízení poskytovaných ve Microsoft Intune.

 

Funkce Podrobnosti Další informace

Zásady konfigurace

Zásady konfigurace mobilního zařízení umožňují spravovat množství nastavení a funkcí na mobilních zařízeních ve vaší organizaci.

Správa nastavení zařízení v Microsoft Intune pomocí zásad konfigurace iOS

Use Android configuration policies to manage device settings in Microsoft Intune

Use Windows configuration Policies to manage device settings in Microsoft Intune

Use Windows Phone configuration policies to manage device settings in Microsoft Intune

Use Exchange ActiveSync policies to manage device settings in Microsoft Intune

Use mobile device security policies to manage device settings for Microsoft Intune

Vlastní zásady

Vlastní zásady použijte při konfiguraci zásad, které neobsahují nastavení, které vyžadujete. Pro zařízení s iOS můžete importovat nastavení, které jste vyexportovali z nástroje Apple Configurator. Pro další zařízení můžete pomocí nastavení OMA-URI nakonfigurovat nastavení a funkce v zařízení.

Use iOS custom policies to manage device settings with Microsoft Intune

Use Android custom policies to manage device settings with Microsoft Intune

Use Windows Phone custom policies to manage device settings with Microsoft Intune

Use Windows 10 custom policies to manage device settings with Microsoft Intune

Vzdálené vymazání, Vzdálené uzamčení a Resetování hesla

Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení zařízení, vymažou se citlivá data. Zařízení můžete třeba vzdáleně uzamknout, obnovit do továrního nastavení nebo vymazat jenom firemní data.

Chraňte svá data pomocí vzdáleného vymazání, vzdáleného zámku nebo resetování hesla pomocí Microsoft Intune

Celoobrazovkový režim

Umožňuje uzamknout určité funkce mobilních zařízení, třeba snímek obrazovky a vypínač. Umožňuje taky omezit zařízení tak, aby v nich mohla běžet jenom jedna vámi určená aplikace.

Správa nastavení zařízení v Microsoft Intune pomocí zásad konfigurace iOS

 

Funkce Podrobnosti Další informace

Správa a nasazení aplikací

Poskytuje řadu nástrojů, které vám pomůžou spravovat mobilní aplikace v průběhu jejich životního cyklu, včetně nasazení aplikací z instalačních souborů a obchodů s aplikacemi, podrobného sledování stavu aplikací a jejich odebrání.

Nasazení aplikací do mobilních zařízení v Microsoft Intune

Kompatibilní a nekompatibilní aplikace

Umožňuje určit seznam kompatibilních aplikací (které uživatelé můžou nainstalovat) a nekompatibilních aplikací (které uživatelé nesmí nainstalovat).

Správa nastavení zařízení v Microsoft Intune pomocí zásad konfigurace iOS

Správa mobilních aplikací

Nakonfigurujte omezení pro aplikace pomocí zásad správy mobilních aplikací. Umožňuje zvýšit zabezpečení firemních dat omezením operací, jako jsou třeba kopírování a vkládání, externí zálohování dat a přenos dat mezi aplikacemi.

Ovládání aplikací pomocí zásad správy mobilních aplikací v Microsoft Intune

Příprava aplikací pro iOS na správu mobilních aplikací nástrojem Microsoft Intune App Wrapping Tool

Prepare Android apps for mobile application management with the Microsoft Intune App Wrapping Tool

Managed apps for Microsoft Intune mobile application management policies

Spravovaný prohlížeč

Po nasazení spravovaného prohlížeče pro uživatele můžete nakonfigurovat zásadu spravovaného prohlížeče pro řízení webů, které můžou uživatelé navštěvovat. Pro spravovaný prohlížeč můžete taky použít zásady správy mobilních aplikací.

Správa přístupu k internetu pomocí zásad spravované prohlížeče v Microsoft Intune

 

Funkce Podrobnosti Další informace

Profily certifikátů

Vytvořte a nasaďte profily důvěryhodných certifikátů a certifikáty protokolu SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol), které se dají použít k zabezpečení a ověření profilů Wi-Fi, VPN a e-mailu.

Povolení přístupu k firemním prostředkům pomocí profilů certifikátů v Microsoft Intune

Profily sítě Wi-Fi

Nasaďte uživatelům nastavení bezdrátové sítě. Nasazením těchto nastavení minimalizujete úsilí koncových uživatelů potřebné k připojení k firemní síti.

Pomoc uživatelům s připojením k sítím společnosti pomocí Wi-Fi profilů s Microsoft Intune

E-mailové profily

Vytvořte a nasaďte nastavení e-mailu pro zařízení. Díky tomu mají uživatelé na svých osobních zařízeních přístup k podnikovému e-mailu, bez nutnosti něco nastavovat.

Povolení přístupu k podnikovému e-mailu pomocí e-mailových profilů v Microsoft Intune

Profily sítě VPN

Nasaďte nastavení sítě VPN pro uživatele a zařízení ve vaší organizaci. Nasazením těchto nastavení zjednodušíte koncovým uživatelům připojování k prostředkům v síti společnosti.

Pomoc uživatelům připojit s k práci pomocí profilů VPN v Microsoft Intune

Zásady podmíněného přístupu

Spravujte přístup k e-mailu Microsoft Exchange a službám SharePoint Online ze zařízení, která nespravuje Intune.

Správa přístupu k e-mailu a službám s podmíněným přístupem pro Microsoft Intune

 

Funkce Podrobnosti Další informace

Inventář a vytváření sestav

Vyhledejte informace o vámi spravovaných zařízeních a softwaru, který používají.

Tyto sestavy můžete filtrovat několika způsoby, například podle platformy zařízení nebo kompatibility s firemními standardy.

Správa sestav v Microsoft Intune

Viz také


To navigate Intune documentation on TechNet, see the Intune Site Map. Want to try Intune? Sign up for a 30-day trial.
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft