Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Údržba Microsoft Intune

Aktualizováno: duben 2015

Platí pro: Microsoft Intune

Jako cloudová služba hostovaná společností Microsoft je služba Microsoft Intune udržovaná automaticky a od vás její údržba vyžaduje jenom malé zapojení. Měli byste mít ale dobrý přehled o následujících úlohách údržby, které od vás můžou být vyžadované:

 

Úloha Podrobnosti

Aktualizace služby Microsoft Intune

Microsoft Intune je cloudová služba a Microsoft spravuje její aktualizace za vás. Vždycky, když se připojíte k webovému portálu pro správu, připojujete se k nejnovější dostupné verzi.

Aktualizace služby obvykle nezpůsobí viditelné změny. Důležité aktualizace jsou ale podrobně popsané na panelu Oznámení, který se zobrazí po připojení k nástroji Konzola pro správu Microsoft Intune po aktualizaci služby. Oznámení se objevují taky na stránce Oznámení pracovního prostoru Výstrahy v nástroji Konzola pro správu Microsoft Intune.

Pokud jsou dostupné aktualizace klientského softwaru, může se zobrazit výzva ke stažení a nasazení aktualizovaného klienta.

Podívejte se na téma Aktualizace služby pro Microsoft Intune.

Zálohování a obnovení dat služby Microsoft Intune v cloudu

Jako součást služby Intune pro vás spravujeme následující infrastrukturu a data:

 • Vaše nastavení instance Intune

 • Data a stav ze zařízení, která spravujete

 • Data, která nahráváte do cloudového úložiště, jako třeba nasazovaný software a informace o licenci

 • Uživatelské účty, které přidáváte do instance Microsoft Azure AD

notePoznámka
Data, která nahráváte pro použití s Intune se udržují v cloudu, ale pořád je potřeba udržovat místní zálohu pro zdroj těchto informací.

Pokud se chcete dozvědět, jak Microsoft spravuje vaše data, stáhněte si dokument white paper Ochrana osobních údajů v Microsoft Intune a základní informace o ochraně dat.

Přeinstalování místního konektoru Exchange

Tento konektor se nedá nijak zálohovat nebo obnovit. Když tento konektor instalujete nebo přeinstalováváte, nahradí nová instance každý dříve nakonfigurovaný konektor.

Přeinstalování služby na konektoru služby

Konfigurace tohoto konektoru se udržuje v cloudovém úložišti a nevyžaduje zálohování a obnovu. Při konfiguraci tohoto konektoru nahradí nová instance všechny dřív nakonfigurované konektory.

Zálohování jednotlivých zařízení a počítačů

Intune nespravuje zálohování nebo obnovu dat, nastavení nebo aplikací na mobilních zařízeních nebo počítačích, které pomocí ní spravujete.

 

Úloha Podrobnosti

Změna upřednostňovaných kontaktů

Správci Microsoft Intune mají možnost dostávat od Microsoftu informace týkající se produktu:

Pokud chcete spravovat informace, které dostanete:

 1. Na portálu účtu Microsoft Intune klikněte na Můj profil.

 2. V části Předvolby kontaktu zadejte svoje kontaktní údaje a vyberte informace, které chcete dostávat.

 3. Klikněte na Uložit.

Pokud si zvolíte, že nechcete dostávat další informace o produktu, bude i tak dál dostávat e-mailové zprávy týkající se fakturace a účtů služby.

Pokud aktuálně nespolupracujete s partnerem, můžete nějakého najít na webu Microsoft Pinpoint. Dostupnost partnera závisí na službách, které používáte, a na zemi nebo oblasti, kde budete tyto služby používat.

 

Úloha Podrobnosti

Správa partnera pro předplatné

Partneři jsou poradci, kteří vám můžou poskytovat odborné rady týkající se prodeje, podpory a technických otázek, a pomáhat vám tak s nastavením a údržbou vašeho předplatného. Ze svého předplatného můžete kdykoli partnera Microsoftu přidat, změnit nebo odebrat.

Před tím, než můžete partnera pro svoje předplatné přidat nebo změnit, musíte mít jeho ID partnera společnosti Microsoft.

Správa partnera pro předplatné:

 1. Na portálu účtu Microsoft Intune klikněte na Spravovat.

 2. Klikněte na Microsoft Intune.

 3. Na stránce Podrobnosti předplatného v pravém podokně v části Informace o partnerovi klikněte na:

  • Přidat při přidávání partnera k předplatnému.

  • Upravit při změně nebo odebrání partnera.

 4. Aktualizujte informace o ID partnera společnosti Microsoft:

  1. Pokud chcete přidat nebo změnit partnera, zadejte ID partnera, se kterým chcete spolupracovat.

  2. Pokud chcete partnera odebrat, zrušte ID partnera.

 5. Změnu uložíte kliknutím na OK.

Správa delegovaného správce

Když se přihlásíte k odběru Intune, dostanete oprávnění správce a můžete je přiřadit dalším uživatelům ve svojí společnosti. Když ale chcete, aby službu spravoval někdo jiný, můžete tuto roli delegovat na partnera společnosti Microsoft. Když autorizujete partnera k převzetí této role, partner je označovaný jako delegovaný správce.

Přidání delegovaného správce: Tento proces musí iniciovat váš partner společnosti Microsoft.

 1. Partner vám pošle e-mailovou zprávu s dotazem, jestli mu chcete udělit oprávnění vystupovat jako delegovaný správce.

 2. Přečtěte si podmínky partnera uvedené v e-mailové zprávě.

 3. Pokud chcete dohodu autorizovat, klikněte na odkaz obsažený ve zprávě, kterým se dostanete na stránku autorizace.

Zobrazení delegovaných správců:

 1. Na portálu účtu Microsoft Intune v části Podpora klikněte na Přehled.

 2. Na stránce Přehled podpory v části Delegovaní správci klikněte na Správa delegovaných správců.

Odebrání delegovaného správce:

Při odebírání delegovaného správce odebíráte jeho oprávnění k přístupu k vaší službě a jejím úpravám. Delegovaného partnera můžete kdykoliv odebrat.

 1. Na portálu účtu Microsoft Intune v části Podpora klikněte na Přehled.

 2. Na stránce Přehled podpory v části Delegovaní správci klikněte na Správa delegovaných správců.

 3. Na stránce Delegovaní správci vyberte partnera, kterého chcete odebrat, a klikněte na Odebrat delegovaného správce.

Pokud už Microsoft Intune nebudete chtít používat, odeberte data ze svých zařízení a infrastruktury následujícím způsobem.

 

Úloha Podrobnosti

Zrušení předplatného

Pokud chcete zrušit předplatné, je potřeba kontaktovat telefonickou odbornou pomoc pro Microsoft Intune.

Z důvodu ochrany vašich osobních údajů vás požádáme o poskytnutí následujících informací týkajících se vašeho účtu:

 • Pracovní nebo školní účet, který používáte pro přihlášení ke cloudové službě

 • Jméno a příjmení primárního kontaktu pro vaši organizaci

 • Název organizace tak, jak se zobrazuje na vašem účtu

 • Úplnou adresu vaší organizace

Před zrušením předplatného je potřeba:

 • Odebrat domény z cloudové služby: Pokud jste přidali vlastní názvy domén, které Intune používá pro vaši organizaci, je potřeba odebrat doménu.

 • Uložit data: Data související s vaší online službou se odstraní 90 dnů po zrušení předplatného.

Pokud do 90 dnů po zrušení předplatného svoje rozhodnutí změníte, můžete předplatné obnovit kontaktováním podpory po telefonu.

Odebrání dat ze zařízení a počítačů

Pokud máte v plánu už nespravovat zařízení pomocí této služby, můžete odinstalovat aplikace spravované službou Intune, odebrat aplikaci Firemní portál Microsoft Intune a odinstalovat klientský software služby Intune z počítače.

Aplikace a konfigurace, které jsou zavedené službou Intune, obvykle po ukončení používání Intune zůstávají na svém místě. Z toho plyne:

 • Naplánujte odebrání citlivých informací pomocí integrovaných možností.

 • Naplánujte odinstalování aplikací před ukončením aktivní správy. Postup odinstalování je specifický pro jednotlivé aplikace.

 • Nezapomeňte, že nastavení použitá na zařízení zůstává pořád v platnosti. Pokud už nejsou potřeba, může je vlastník zařízení změnit.

Informace o vyřazování zařízení z Intune najdete v následujících tématech:

Odebrání infrastruktury

Intune nemá žádnou běžnou infrastrukturu nebo software, který by bylo potřeba odinstalovat z vašich serverů. Tady jsou ale příklady volitelných nástrojů, které jste mohli používat společně s Intune a které můžete odinstalovat, pokud je ve svém prostředí už nebudete používat:

 • Místní konektor Exchange

 • Nástroje pro synchronizaci služby Active Directory:

  • Nástroj pro synchronizaci adresáře

  • Microsoft Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS)

  • AD FS 2.0 Proxy

  • Poskytovatel identity jiného výrobce

Před odinstalováním nástroje nebo řešení se ujistěte, že už je nepoužíváte. Můžete třeba používat synchronizační nástroj služby Active Directory k synchronizaci místních uživatelů se službou Azure AD. Pokud budete používat předplatná jiných cloudových služeb, třeba Office 365, je možné, že bude tento nástroj potřeba zachovat, aby ho mohly používat tyto služby.

Odebrání dat z cloudu

Pokud se rozhodnete, že už nebudete využívat předplatné Intune, můžete informace a data uložená v cloudu aktivně odebrat pomocí nástrojů portál účtu a Konzola pro správu Microsoft Intune. Tato data můžou obsahovat informace o uživateli a zařízení, software, který jste nahráli kvůli nasazování do zařízení, a vlastní konfigurace, třeba skupiny a sestavy.

Pokud svoje data z cloudu neodeberete před ukončením svého předplatného, začne běžet 90denní poskytnutá lhůta, během které můžete dál přistupovat ke svým datům a spravovat je v Intune. Během této poskytnuté lhůty ale nemůžete spravovat zařízení pomocí služby.

Po vypršení poskytnuté lhůty Microsoft automaticky odstraní všechny instance vašich dat a tyto informace už nebudou dostupné. Další informace najdete v tématu Disponování s daty v dokumentu white paper Ochrana osobních údajů v Microsoft Intune a základní informace o ochraně dat.


To navigate Intune documentation on TechNet, see the Intune Site Map. Want to try Intune? Sign up for a 30-day trial.
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft