Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Funkce Microsoft Intune

Aktualizováno: duben 2015

Platí pro: Microsoft Intune

Microsoft Intune je cloudová služba, která může vaší firmě pomoct chránit a spravovat zařízení. Cloudová znamená, že ji můžete spravovat z jakéhokoliv prohlížeče, který podporuje technologii Silverlight. Intune může spravovat:

 • Mobilní zařízení (včetně telefonů a tabletů s operačními systémy Android, iOS, Windows Phone a Windows RT). Počítače s Windows 8.1 jde spravovat jako mobilní zařízení nebo se dají spravovat jako počítače pomocí klientského softwaru Intune.

 • Počítače s profesionální edicí Windows Vista, Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1.

Další informace o mobilních zařízeních a počítačích, které se dají spravovat pomocí Intune, najdete v tématu Možnosti správy mobilních zařízení v Microsoft Intune a Možnosti správy počítačů v Microsoft Intune.

Tato příručka pro testování obsahuje:

Obecné možnosti:

 • Správa mobilních zařízení a počítačů, nejsou potřeba žádné servery nebo intranet. Můžete spravovat mobilní zařízení a počítače, a to i když tato zařízení nejsou připojená k doméně nebo v místním režimu. Díky to mu je Intune ideální pro společnost s mobilními nebo na mnoha místech pracujícími zaměstnanci.

 • Vyžaduje se šifrování mobilních zařízení a počítačů. Mobilní zařízení, která podporují šifrování, je možné nastavit tak, aby jeho používání vyžadovala. U počítačů podporujících nástroj Bitlocker Drive Encryption je možné nastavit jeho používání jako povinné. V případě ztráty nebo odcizení mobilního zařízení nebo počítače se šifrováním dat jsou data na uloženém médiu zařízení nečitelná, a je tak jednodušší je chránit před odcizením.

 • Generování inventáře a sestav hardwaru a softwaru. Můžete shromáždit informace o hardwaru a softwaru používaných ve vaší společnosti, což pomáhá plánovat cykly upgradu hardwaru nebo zjistit, jestli na spravovaných zařízeních není nainstalovaný nežádoucí software.

 • Monitorování mobilních zařízení a počítačů. Můžete vytvářet výstrahy, které vám oznámí potíže s mobilním zařízením nebo počítačem a můžou taky aktivovat e-mailová oznámení, takže se o problému dozví příslušní lidé.

 • Model samoobslužných IT služeb. Uživatelé můžou pomocí portálu společnosti zaregistrovat svoje zařízení, nainstalovat software, který má licenci pro spouštění na webu, nebo hledat kontaktní informace na správce IT.

 • Podpora vícefaktorového ověřování. Intune teď podporuje vícefaktorové ověřování. Podrobnosti najdete v tématu Použití vícefaktorového ověřování v Microsoft Intune.

 • Dostupnost v různých jazycích. Služba Intune je teď dostupná v těchto jazycích:

  • Čínština (zjednodušená a tradiční)

  • Čeština

  • Dánština

  • Holandština

  • Angličtina

  • Finština

  • Francouzština

  • Němčina

  • Řečtina

  • Maďarština

  • Italština

  • Japonština

  • Korejština

  • Norština

  • Polština

  • Portugalština

  • Rumunština

  • Ruština

  • Španělština

  • Švédština

  • Turečtina

Seznam zemí, kde je služba Intune podporovaná, najdete v tématu Mezinárodní dostupnost.

Možnosti správy mobilního zařízení:

 • Konfigurace hesel. Správa hesel se pro různé platformy mobilních zařízení liší, ale všechny podporované platformy vám umožňují vyžadovat heslo, omezit počet neúspěšných pokusů o přihlášení, omezit dobu, po které se uzamkne obrazovka zařízení, nastavit dobu platnosti hesla a zabránit používání dřív použitých hesel.

 • Ovládání nastavení systému a cloudového úložiště u mobilních zařízení. Nastavení se pro různé platformy mobilních zařízení liší, ale mezi nejdůležitější funkce patří možnost blokovat zobrazení oznámení na uzamčené obrazovce iOS (pro zachování důvěrnosti informací o schůzkách) a schopnost shromažďovat diagnostická data ze zařízení s Windows Phone 8.1 a iOS.

 • Správa e-mailového přístupu pro mobilní zařízení pomocí protokolu Exchange ActiveSync. Můžete ovládat přístup k nastavení e-mailu, třeba jestli zařízení můžou stahovat přílohy nebo jaká část e-mailové složky se synchronizuje s mobilním zařízením.

 • Nastavení aplikací. Můžete ovládat nastavení prohlížeče a i taková nastavení aplikací, jako jestli se můžou na mobilních zařízeních používat obchody s aplikacemi.

 • Mobilní a hlasové možnosti zařízení. Můžete povolit nebo zakázat používání fotoaparátu, ovládat nastavení roamingu a povolit nebo zakázat hlasového asistenta iOS a funkce hlasového vytáčení.

 • Obnovení hesel, uzamčení nebo vymazání. Můžete obnovit hesla, když uživatelé ztratí přístup ke svým zařízením, uzamknout ztracená nebo odcizená zařízení nebo z nich dokonce vymazat data.

 • Profily certifikátů, e-mailů, VPN a Wi-Fi. Do mobilních zařízení můžete nasazovat profily certifikátů, ale i e-mailové profily a profily VPN a Wi-Fi. Další informace najdete v tématu Povolení přístupu k prostředkům společnosti se službou Microsoft Intune.

 • Správa zařízení iOS vlastněných společností. Můžete nastavit zařízení pro registraci a pak je distribuovat určitým uživatelům nebo můžete zaregistrovat zařízení, takže je může sdílet víc uživatelů. Další informace najdete v tématu Registrace zařízení iOS vlastněných společností v Microsoft Intune.

 • Správa mobilních aplikací. Pro zvýšení ochrany vaší organizace se dají spravované mobilní aplikace nakonfigurovat tak, aby omezily určité operace, jako třeba kopírování a vkládání. Pomocí spravovaného prohlížeče můžete taky určovat, jaké weby můžou uživatelé navštívit. Viz Ovládání aplikací pomocí zásad správy mobilních aplikací v Microsoft Intune a Správa přístupu k internetu pomocí zásad spravované prohlížeče v Microsoft Intune.

 • Podmíněný přístup. Zásady podmíněného přístupu Intune můžete použít k řízení přístupu k e-mailu místního Microsoft Exchange z mobilních zařízení, a to i v případě, že zařízení nespravuje Intune. Další informace najdete v tématu Správa přístupu k e-mailu a službám s podmíněným přístupem pro Microsoft Intune.

Úplný seznam možností správy mobilního zařízení najdete v tématu Možnosti správy mobilních zařízení v Microsoft Intune.

Možnosti správy počítačů v Intune:

 • Správa aktualizací softwaru. Vaše počítače můžou být pořád aktuální. Můžete určit, kdy se mají aktualizace použít.

 • Nastavení zásad brány Windows firewall. Tyto zásady pomáhají zajistit, že v žádném počítači používaném ve vaší společnosti není neaktivní nebo nesprávně nakonfigurovaná brána firewall.

 • Ochrana proti malwaru. Součástí Intune je Intune Endpoint Protection. Umožňuje nastavit zásady, které zajišťují, že jsou počítače pořád aktuální a mají nejnovější aktualizace definicí proti malwaru.

 • Vzdálená pomoc. Intune umožňuje uživatelům kontaktovat pracovníky technické podpory, kteří jim pak můžou pomoci prostřednictvím funkce vzdálené plochy, která je součástí Intune.

 • Správa softwarových licencí. Můžete sledovat, kolik licencí softwaru je dostupných a kolik z nich se právě používá.

Úplný seznam možností správy počítačů najdete v tématu Možnosti správy počítačů v Microsoft Intune.

Intune obsahuje širokou škálu pracovních prostorů pro správu, které vám nabízí možnosti, pomocí kterých můžete spravovat mobilní zařízení a počítače. Základní informace najdete v příručce s názornými postupy. Další podrobnosti najdete v článku Referenční dokumentace ke konzolám pro správu Microsoft Intune.

 

Funkce Možnosti

Portál účtů

Portál účtů služby Intune umožňuje spravovat předplatné Intune a zadávat uživatele, kteří mají přístup k Intune. Z webu portál účtu můžete spravovat službu a uživatele přidáváním uživatelských účtů a skupin zabezpečení, ovládáním a správou nastavení služby a kontrolou stavu služby Intune. Můžete taky kontaktovat podporu společnosti Microsoft a získat pomoc od online komunity Microsoftu. Uživatelé mají přístup na portál účtu, kde si můžou změnit svoje heslo.

Další informace o webu Portál účtu Microsoft Intune najdete v tématu Nápověda k Azure Active Directory. Nápověda k Azure Active Directory nabízí pokyny k ovládání služeb Microsoft Online Services, jako jsou Intune a Microsoft Office 365, a její součástí je: .

 • Registrace ke službám Microsoft Online Service

 • Správa vlastního účtu

 • Přihlášení

 • Přiřazení rolí správce služeb Microsoft Online Services

 • Změna hesel uživatelů

Konzola správce:

Pracovní prostor Přehled

Umožňuje rychle zjistit stav spravovaných zařízení v celé organizaci. Mezi nejdůležitější úkoly patří:

 • Zobrazení souhrnů nejčastějších typů výstrah

 • Kontrola stavu systému několika klíčových oblastí

 • Zobrazení souhrnných informací o zařízeních, která spravujete

 • Vytvoření nové skupiny zařízení nebo uživatelů

 • Zobrazení sestavy

Pokud se vyskytne problém, v příslušné oblasti se objeví odkazy, kterými přejdete přímo do odpovídajícího pracovního prostoru, kde můžete problém prozkoumat a vyřešit.

Konzola správce:

Pracovní prostory
Všichni uživatelé

a
Všechna zařízení

Tyto pracovní prostory umožňují spravovat zařízení a uživatele jejich uspořádáním do skupin. Můžete uspořádat skupiny způsobem, který nejlépe vyhovuje potřebám organizace (třeba podle zeměpisného umístění, podle oddělení nebo podle vlastností hardwaru). Zařízení nebo uživatel může patřit do víc skupin.

Konzola správce:

Pracovní prostor Aktualizace

Efektivně spravuje proces aktualizací softwaru ve všech spravovaných zařízeních ve vaší organizaci. Mezi nejdůležitější úkoly patří:

 • Zobrazení čekajících aktualizací

 • Schválení nebo zamítnutí aktualizací

 • Konfigurace nastavení automatického schválení aktualizací

 • Nastavení konečného termínu pro instalaci aktualizace

Konzola správce:

Pracovní prostor Ochrana

Pomáhá zvýšit zabezpečení všech spravovaných počítačů v organizaci:

 • Poskytováním ochrany v reálném čase před potenciálními hrozbami

 • Udržováním aktuálních definicí škodlivého softwaru

 • Automatickým spouštěním naplánovaných kontrol

Tento pracovní prostor poskytuje souhrnné informace o stavu služby Endpoint Protection, abyste v případě zjištění škodlivého softwaru na spravovaném počítači, nebo pokud počítač není chráněný, mohli rychle identifikovat ovlivněné počítače a podniknout příslušnou akci.

Konzola správce:

Pracovní prostor Výstrahy

Umožňuje rychle posoudit celkový stav spravovaných počítačů v organizaci. Reagujte na problémy tak, aby bylo možné vyloučit nebo minimalizovat nepříznivé vlivy na provoz firmy. Můžete třeba:

 • Zobrazit všechny poslední výstrahy a získat přehled o stavu všech spravovaných zařízení

 • Prozkoumat konkrétní problémy, které se vyskytnou u členů určitých skupin spravovaných zařízení (nebo v určitých pracovní prostorech, třeba v pracovním prostoru Endpoint Protection)

 • Použít filtry, pokud chcete zobrazit všechny výstrahy s určitou úrovní závažnosti nebo pokud chcete zobrazit seznam aktivních nebo uzavřených výstrah

 • Upozornit na příslušné osoby na výstrahy pomocí pravidel oznamování výstrah tak, že Intune posílá odpovídajícím lidem e-mailová oznámení o konkrétních typech výstrah

Konzola správce:

Pracovní prostor Software

Zjišťuje a spravuje software na všech spravovaných zařízeních. V tomto pracovním prostoru můžete:

 • Získat inventář veškerého softwaru nainstalovaného na počítačích (nedá se použít pro mobilní zařízení)

 • Distribuovat software do počítačů, včetně možnosti nastavit instalaci určitého softwaru na počítače jako povinnou (a nainstalovat tento software bez zásahu koncového uživatele)

 • Nasadit spravované softwarové balíčky

 • Odkázat na webovou aplikaci nebo aplikaci pro platformy Windows, Windows RT, Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1 ve Windows Storu, odkázat na aplikaci pro iOS v ITunes Storu nebo odkázat na aplikaci pro Android v Google Play

 • Hledat, řadit a filtrovat seznamy spravovaného nebo zjištěného softwaru

Konzola správce:

Pracovní prostor Licence

Umožňuje přidávat a spravovat informace o licenční smlouvě pro software zakoupený prostřednictvím multilicenční smlouvy s Microsoftem i pro jinak zakoupený software Microsoftu nebo jiného subjektu než Microsoft. V tomto pracovním prostoru můžete:

 • Zadávat a spravovat licence

 • Porovnávat sadu licencí Microsoftu v pracovním prostoru s inventářem softwaru zjištěným na spravovaných počítačích

 • Vytvářet sestavy licencí ke sledování instalací softwaru a počtu licencí

Konzola správce:

Pracovní prostor Zásady

Obsahuje nastavení, která řídí aktualizace softwaru, Endpoint Protection, nastavení brány Windows Firewall a nastavení zabezpečení na mobilních zařízeních.

Konzola správce:

Pracovní prostor Sestavy

Umožňuje spouštět sestavy, které obsahují informace o softwaru, hardwaru a licencích k softwaru ve vaší organizaci.

Konzola správce:

Pracovní prostor Správa

Umožňuje zobrazit podrobnosti o vašem účtu Intune (třeba název účtu, stav a počet aktivních pracovní stanic). V tomto pracovním prostoru můžete spravovat:

 • Aktualizace. Vyberte produkty, u kterých chcete spravovat aktualizace, a určete typy aktualizací, které chcete spravovat.

 • Výstrahy a oznámení. Povolte typy výstrah, které považujete za důležité, a zakažte ty, které pro vás důležité nejsou, nastavte prahové hodnoty pro různé typy výstrah, které zobrazí upozornění, pokud je prahová hodnota dosažená nebo překročená, a nastavte oznámení výstrah, která přijdou vám a dalším uživatelům e-mailem.

 • Správa správců. Určete jako Správce služeb uživatele, kteří mají oprávnění k zobrazení nebo úpravám nastavení v konzole správce. Označte také správce klientů, kteří mají stejná oprávnění jako správci služeb a kteří můžou spravovat taky účty správců pomocí Portálu účtů Intune.

 • Stažení klientského softwaru. Nasazujte klientský software Intune ručně nebo automaticky.

 • Použití úložiště. Spravujte používání cloudového úložiště Intune, které se používá k distribuci softwaru do počítačů.

 • Správa mobilních zařízení. Nakonfigurujte Intune pro přímou správu mobilních zařízení ve vaší organizaci.

 • Portál společnosti. Nakonfigurujte portál společnosti služby Intune, aby zobrazoval informace specifické pro vaší společnost, třeba název společnosti, kontaktní informace na IT podporu a adresy URL prohlášení o ochraně osobních údajů vaší společnosti a webu interní podpory.

Můžete začít používat 30denní bezplatnou zkušební verzi Intune, která zahrnuje 100 uživatelských licencí. Protože každý uživatel může používat až 5 zařízení, máte možnost udělat si skutečný obrázek o tom, co vám Intune může přinést. Jestli chcete začít používat bezplatnou zkušební verzi, navštivte registrační stránku Intune.

notePoznámka
Pokud má vaše organizace pracovní nebo školní účet služeb Microsoft Online Services a budete chtít po skončení zkušební doby používat předplatné Intune v ostrém provozu, klikněte na této stránce na Přihlásit se a přihlaste se pod účtem globálního správce organizace. Tím zajistíte, že se zkušební verze Intune propojí s vaším stávajícím pracovním nebo školním účtem. Pokud má vaše organizace uzavřenou smlouvu Enterprise nebo jinou rovnocennou multilicenční smlouvu, požádejte o nastavení bezplatné zkušební verze zástupce Microsoftu.

Pokud chcete získat další informace o cenách Intune, přejděte na nákupní stránku Intune a potom klikněte na Zobrazit cenu Microsoft Intune.

Podrobné pokyny pro registraci k bezplatné zkušební verzi a návod, pomocí kterého můžete Intune testovat během 30denní bezplatné zkušební doby, najdete v tématu Začínáme s Microsoft Intune: podrobný průvodce. Pokud chcete zakoupit placené předplatné, přečtěte si téma Přechod z bezplatné zkušební verze Microsoft Intune na placené předplatné.


To navigate Intune documentation on TechNet, see the Intune Site Map. Want to try Intune? Sign up for a 30-day trial.
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft