Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Začínáme s nasazováním aplikací v Microsoft Intune

 

Rozsah platnosti: Microsoft Intune

Pracovní prostor Aplikace v Konzola pro správu Microsoft Intune uvádí informace o zjištěných a spravovaných aplikacích. K dispozici jsou následující stránky:

Stránka Pracovní prostor Aplikace

Podrobnosti

Přehled

Uvádí seznam výstrah nasazení aplikace a aktuální stav cloudového úložiště.

Zjištěný software

Zobrazuje data inventáře softwaru, který Microsoft Intune zjistí na spravovaných počítačích. Inventář softwaru je dostupný jenom pro počítače. Intune proto nezjišťuje ani neuvádí aplikace pro spravovaná mobilní zařízení. Z pracovního prostoru Zjištěný software můžete provádět následující úlohy:

 • Zobrazení vlastností aplikace

 • Přidání licenčních smluv pro zjištěný software

Aplikace

Na stránce Aplikace se průběžně nahrávají, nasazují a spravují aplikace, které chcete nasadit do spravovaných počítačů a mobilních zařízení. Můžete provádět následující úlohy:

 • Zobrazení a úpravy vlastností aplikace

 • Přidávání licenčních smluv do spravovaných aplikací

 • Správa nasazení aplikaci

 • Přidávání nových aplikací

 • Úprava vlastností spravovaných aplikací

 • Odstranění aplikací

Spustí se Vydavatel softwaru Microsoft Intune, kde můžete přidávat nebo upravovat aplikace z konzoly Konzola pro správu Microsoft Intune. Od vydavatele vyberete typ instalačního programu softwaru, který bude nahrávat aplikace (programy pro počítače nebo aplikace pro mobilní zařízení) k uložení do cloudového úložiště Intune nebo odkaz na online úložiště nebo webovou aplikaci.

Než začnete používat Vydavatel softwaru Microsoft Intune, musíte nainstalovat plnou verzi rozhraní Microsoft .NET Framework 4.0. Po instalaci rozhraní .NET Framework bude nejspíš nutné restartovat počítač, aby se Vydavatel softwaru Microsoft Intune správně otevřel. Podrobnosti najdete v tématu Microsoft .NET Framework 4 (webová instalační služba).

Všechny aplikace, které nasazujete, musí být zabalené a nahrané do cloudového úložiště Microsoft Intune. Před nasazením aplikací se ujistěte, že máte v úložišti dost místa pro nahrání aplikace. Zkušební předplatné Intune zahrnuje 2 gigabajty (GB) cloudového úložiště, které se používá k ukládání spravovaných aplikací a aktualizací. Placené předplatné zahrnuje 20 GB s možností přikoupit dodatečné úložiště postupně po 1 GB pomocí doplňku Microsoft Intune – rozšíření úložiště. Následující pravidla platí při nákupu dalšího cloudového úložiště pro Intune:

 • Další úložiště není možné dokoupit v rámci předběžné verze nebo zkušebního období Intune.

 • Nákup dalšího úložiště vyžaduje aktivní placené předplatné.

 • Další úložiště můžou nakupovat jenom správci fakturace nebo globální správci služby Microsoft Online Service přes portál účtů Intune. Tyto správce může přidávat, odstraňovat nebo spravovat jenom globální správce přihlášený k portálu účtů Intune.

 • Pokud jste zákazník s multilicenční smlouvou, který si koupil Intune nebo doplněk Microsoft Intune v rámci smlouvy Enterprise, zeptejte se na informace o cenách a možnost přikoupení úložiště account manažera nebo partnera Microsoftu.

Přikoupení dalšího úložiště

 1. Na portálu účtů Microsoft Intune v levém podokně klikněte v části Předplatná na Správa.

 2. Na stránce Fakturace a správa předplatného klikněte na předplatné Intune, pro které chcete přikoupit úložiště.

 3. Na stránce Podrobnosti předplatného klikněte vedle Volitelná rozšíření na Přidat další.

 4. Na stránce Vybrat počet licencí zadejte v části Volitelná rozšíření další počet GB úložiště, které chcete pro doplněk Microsoft Intune – rozšíření úložiště přikoupit. Pokud třeba teď máte 20 GB a chcete přidat dalších 10 GB, zadejte 10.

 5. Na stránce Zkontrolujte důležité informace si projděte informace o souhrnu objednávky, a pokud budou správné, klikněte na Odešlete objednávku.

 6. Otevře se stránka Potvrzení objednávky s podrobnostmi o objednávce. Kliknutím na Dokončit proces dokončete.

Na mobilních zařízeních a počítačích musí běžet podporovaný operační systém, aby bylo možné instalovat aplikace nasazené pomocí Intune.

Mobilní zařízení

Úplný seznam podporovaných operačních systémů pro mobilní zařízení najdete v části Požadavky na mobilní zařízení.

Počítače

Úplný seznam podporovaných operačních systémů pro spravované počítače najdete v části Požadavky na klientský počítač Microsoft Intune.

Intune umožňuje nasadit následující typy instalace softwaru:

Typ instalace Instalační program softwaru použijte v následujících případech:

 • Nahrání podepsaného balíčku aplikací do cloudového úložiště Microsoft Intune a zpřístupnění aplikace uživatelům prostřednictvím Firemní portál Microsoft Intune.

 • Nahrání aplikací, které se nasadí do počítačů s klientem Intune.

 • Instalace aplikací na spravovaná mobilní zařízení z instalačního souboru obejitím obchodu s aplikacemi (říká se jí také zkušební načtení).

Následující tabulka vysvětluje různé typy souborů instalačního programu softwaru:

Typ instalačního programu softwaru

Požadavky

Instalační služba systému Windows (*.exe, *.msi)

 • Soubory Instalační služby systému Windows musí podporovat tichou instalaci, to znamená instalaci, která nevyžaduje zásah uživatele. Pokud vaše aplikace používá jiný typ instalačního souboru nebo během instalace vyžaduje zásah uživatele, není možné aplikaci pomocí Intune nainstalovat.

  V dokumentaci aplikace najdete příslušné parametry příkazového řádku (například /q k vynucení tiché instalace aplikace na spravovaných počítačích).

 • Jakékoli další soubory a složky, které vyžaduje instalační program aplikace, musí být dostupné z umístění, které určíte pro instalační soubory aplikace.

 • Instalační služba systému Windows (.msi) a oprava instalační služby systému Windows (.msp) nevyžadují ve většině případů instalaci žádných argumentů příkazového řádku pro Intune. Podívejte se do dokumentace aplikace. Pokud se vyžadují argumenty příkazového řádku, musí být zadané jako název=dvojice hodnot (například TRANSFORMS=custom_transform.mst).

Balíček aplikace pro systém Android (soubor *.apk)

Balíček aplikace pro systém Android není k dispozici jako typ instalačního programu softwaru, dokud nenastavíte autoritu pro správu mobilních zařízení na Microsoft Intune.

Podrobnosti najdete v tématu Zahájení správy zařízení se systémem Android v Microsoft Intune.

Balíček aplikace pro systém iOS (soubor *.ipa)

 • Pokud chcete nasadit iOS aplikace, budete potřebovat platný balíček .ipa.

 • Balíček .ipa musí být podepsány společností Apple a datum vypršení platnosti uvedené v profilu zřizování musí být pořád platné. Intune může distribuovat iOS aplikace s podnikovým certifikátem. Nejsou podporované všechny aplikace certifikátu vývojáře Apple.

 • Vaše organizace musí mít zaregistrovaný iOS Developer Enterprise Program.

 • Ujistěte se, že brána firewall vaší organizace umožňuje přístup na weby zřizování a certifikace pro iOS.

Podrobnosti najdete v tématu Zahájení správy zařízení se systémem iOS v Microsoft Intune.

Balíček aplikace pro Windows Phone (*.xap, .appx, .appxbundle)

Než budete distribuovat balíček aplikace pro Windows Phone 8 nebo Windows Phone 8.1, musíte nastavit autoritu pro správu mobilních zařízení na Microsoft Intune, nastavit uživatele a získat podnikový mobilní certifikát pro podepisování kódu. Podrobnosti najdete v tématu Zahájení správy zařízení s Windows v Microsoft Intune.

Balíček aplikace pro systém Windows (.appx, .appxbundle)

Balíček Windows appx pro Windows RT a zaregistrovaná zařízení Windows 8.1 nejsou k dispozici, dokud nenastavíte autoritu správy mobilních zařízení na Microsoft Intune, nezajistíte zřízení uživatelů a nezískáte certifikát pro podpis kódu a klíče aktivace produktu pro zkušební načtení. Podrobnosti najdete v tématu Zahájení správy zařízení s Windows v Microsoft Intune.

Typ instalace Externí odkaz použijte, když máte následující položky:

 • Adresa URL, která umožňuje uživatelům stáhnout si aplikaci z online obchodu. Tento typ instalace je podporovaný následujícími platformami zařízení:

  • Windows 8 a Windows 8.1

  • Windows RT

  • Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1

  • iOS

  • Zařízení se systémem Android

 • Odkaz na webovou aplikaci, která se spouští z webového prohlížeče.

  Tento typ instalace je dostupný na všech zařízeních podporovaných službou Intune.

Externí odkazy jsou k dispozici uživatelům přes Firemní portál Microsoft Intune.

Typ instalace Spravovaná aplikace pro iOS z App Storu použijte ke správě a nasazení iOS aplikací, které jsou zadarmo dostupné v obchodě s aplikacemi pro iOS. Tento typ instalačního programu můžete nasadit jako požadovanou instalaci, která bude na spravovaných zařízeních povinná (čímž se také zpřístupní její instalace z mobilního webového portálu) nebo ji nasadit podle potřeby, aby si ji uživatelé mohli stáhnout z mobilního webového portálu. Taky můžete přidružit zásady správy mobilních aplikací k aplikacím, které splňují předpisy, a zkontrolovat jejich stav v konzole pro správu. Spravované iOS aplikace nejsou uložené v cloudovém úložišti Intune.

Tato část obsahuje přehled procesu nasazení aplikací v Intune.

Krok

Další informace

Ujistěte se, že je aplikace, kterou chcete nasadit, podporovaná ve Intune.

Vytvořte skupiny uživatelů nebo zařízení, do kterých můžete nasadit aplikaci.

Použití skupin pro správu uživatelů a zařízení s Microsoft Intune

Publikujte aplikaci v cloudovém úložišti Microsoft Intune.

Publikování aplikací pro mobilní zařízení do cloudového úložiště Microsoft Intune

Publish computer apps to Microsoft Intune cloud storage

Nasaďte aplikaci do mobilních zařízení nebo počítačů pomocí požadované akce nasazení.

Nasazení aplikací do mobilních zařízení v Microsoft Intune

Deploy apps to computers in Microsoft Intune

Monitorujte nasazení aplikace.

Monitorování aplikací pro mobilní zařízení

Monitor computer apps

Při nasazování aplikací můžete zvolit jednu z následujících akcí nasazení:

 • Požadovaná instalace – Aplikace se nainstaluje na zařízení bez nutnosti zásahu koncového uživatele.

  System_CAPS_notePoznámka

  Pro zařízení s iOS, která nejsou v dohledovém režimu, musí uživatel před tím, než se aplikace nainstaluje, přijmout nabídku aplikace.  Informace o používání dohledového režimu v Microsoft Intune najdete v tématu Správa nastavení zařízení v Microsoft Intune pomocí zásad konfigurace iOS.

  System_CAPS_notePoznámka

  Pro zařízení s Androidem musí uživatel před tím, než se aplikace nainstaluje, přijmout nabídku aplikace.

 • Dostupná instalace – Aplikace se zobrazuje na podnikovém portálu a koncoví uživatelé ji můžou instalovat na vyžádání.

 • Odinstalace – Aplikace se ze zařízení odinstaluje.

 • Není k dispozici – Aplikace se nezobrazuje na podnikovém portálu a není nainstalovaná na žádném zařízení.

Platforma

Požadovaná instalace

Dostupná instalace

Odinstalovat

Nepoužívá se

Balíček aplikací pro Windows (nasazený pro skupinu uživatelů)

Ano

Ano

Ano

Ano

Balíček aplikací pro Windows (nasazený pro skupinu zařízení)

Ano

Ne

Ano

Ano

Balíček aplikace pro mobilní zařízení (nasazený pro skupinu uživatelů)

Ano

Ano

Ano

Ano

Balíček aplikace pro mobilní zařízení (nasazený pro skupinu zařízení)

Ano

Ne

Ano

Ano

Instalační služba systému Windows (nasazené pro skupinu uživatelů)

Ne

Ano

Ne

Ano

Instalační služba systému Windows (nasazené pro skupinu zařízení)

Ano

Ne

Ano

Ano

Externí odkaz (nasazený pro skupinu uživatelů)

Ne

Ano

Ne

Ano

Externí odkaz (nasazený pro skupinu zařízení)

Ne

Ne

Ne

Ne

Spravovaná aplikace pro iOS z App Storu (nasazené pro skupinu uživatelů)

Ano

Ano

Ano

Ano

Spravovaná aplikace pro iOS z App Storu (nasazené pro skupinu zařízení)

Ano

Ne

Ano

Ano

Při dvou nasazeních platí při přijetí stejné akce nasazení na zařízení následující pravidla:

 • Nasazení pro skupinu zařízení má přednost před nasazením pro skupinu uživatelů. Pokud je ale aplikace nasazená pro skupinu uživatelů pomocí akce nasazení Dostupné a v případě, že je stejná aplikace nasazená taky pro skupinu zařízení pomocí akce nasazení Není k dispozici, aplikace bude dostupná na podnikovém portálu a uživatelé si ji můžou nainstalovat.

 • Záměr správce IT má přednost před koncovým uživatelem.

 • Akce instalace má přednost před akcí odinstalace.

 • Pokud zařízení přijme požadovanou i dostupnou instalaci, akce se zkombinují (aplikace je požadovaná i dostupná).

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft