Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Jak získat podporu pro Microsoft Intune

 

Rozsah platnosti: Microsoft Intune

S každým předplatným služby Microsoft Intune poskytuje Microsoft Support globální technickou a předprodejní podporu a podporu k fakturaci a správě předplatného. Podpora je k dispozici online a po telefonu pro placené i zkušební předplatné.

Podpora je poskytována k technickým i netechnickým problémům (například k fakturaci a licencím).

Technická podpora

Microsoft Intune: Technická podpora je dostupná po telefonu a online. Kliknutím na odkaz Nápověda v pravém horním rohu administrativních konzolí služby Intune můžete taky přejít do knihovny Knihovna dokumentace k Microsoft Intune na webu TechNet a vyhledat návody pro svépomocné řešení.

Pokud používáte Microsoft System Center Configuration Manager nebo Microsoft System Center Endpoint Protection: Technickou podporu služby Configuration Manager nebo Endpoint Protection získáte od svého partnera, případně přejděte do Centra řešení Microsoft System Center Configuration Manager a System Center Endpoint Protection, kde najdete množství materiálů pro svépomocné řešení s možností otevření žádosti o podporu online nebo po telefonu.

System_CAPS_importantDůležité

Technická podpora pro System Center Configuration Manager nebo System Center Endpoint Protection vyžaduje buď platbu nebo se odečte od stávajících licenčních smluv nebo smluv Premier Support.

Technická podpora po telefonu

V tématu Kontaktujte telefonickou odbornou pomoc pro Microsoft Intune najdete seznam telefonních čísel podpory podle zemí a oblastí, pracovní dobu podpory a podporované jazyky pro každou oblast.

Technická podpora e-mailem

K žádosti o podporu pro problémy se službou Intune použijte portál technické e-mailové podpory služby Intune.

Stav žádostí o podporu můžete sledovat, jak se popisuje v článku Sledování žádostí o podporu.

Technická e-mailová podpora je dostupná v těchto jazycích:

 • Angličtina

 • Japonština

Netechnická podpora

Netechnickou podporu poskytuje Microsoft Online Customer-Partner Care (CPC) a řeší problémy těchto typů:

 • Před nákupem

 • Nákup

 • Obecné zřizování

 • Podpora aktivace

Zahrnuje taky netechnické dotazy nebo problémy, například:

 • Zřízení předplatného služby Intune

 • Potíže s přihlášením

 • Správa předplatného a převod zkušebních předplatných na placená předplatná

 • Dotazy týkající se objednávání nebo fakturace

Pokud nejste zákazník s hromadnou licencí, můžete použít Microsoft CPC k řešení těchto problémů:

 • Dotazy o tom, jak zakoupit službu Intune pro zákazníky bez hromadných licencí

 • Dotazy týkající se aktivace (včetně klienta Windows a klíčů MDOP)

 • Dotazy k fakturaci

 • Žádosti o změnu předplatného, včetně přidávání uživatelů, odebírání uživatelů, upgradu, downgradu nebo změny typu platby

 • Žádosti o obnovení. Pokud jste nezvolili automatické obnovování, je třeba zavolat na podporu, aby vám po skončení původního předplatného vaše předplatné obnovili.

 • Žádosti o zrušení předplatného

Podporu k nákupu a transakcím pro podnikové zákazníky poskytují:

 • Váš partner služeb Microsoft Online Services

 • Autorizovaný prodejce Microsoft LAR (Large Account Reseller, prodejce velkým zákazníkům)

 • Autorizovaný Microsoft Enterprise Software Advisor (ESA).

Netechnická podpora e-mailem

K žádosti o podporu pro problémy s fakturací nebo předplatným použijte portál netechnické e-mailové podpory služby Intune.

Stav žádostí o podporu můžete sledovat, jak se popisuje v článku Sledování žádostí o podporu.

Netechnická e-mailová podpora je dostupná v těchto jazycích:

 • Arabština

 • Holandština

 • Angličtina

 • Francouzština

 • Němčina

 • Hebrejština

 • Italština

 • Japonština

 • Korejština

 • Malajština

 • Polština

 • Portugalština (Brazílie)

 • Ruština

 • Španělština

 • Tradiční čínština

 • Turečtina

Netechnická podpora po telefonu

V tématu Kontaktujte telefonickou odbornou pomoc pro Microsoft Intune najdete seznam telefonních čísel podpory podle zemí a oblastí, pracovní dobu podpory a podporované jazyky pro každou oblast.

Sledování žádostí o podporu

Pokud chcete sledovat žádosti o podporu, přejděte na Moje žádosti o podporu. Na stránku žádostí o podporu se můžete také dostat z portálu technické podpory e-mailem a portálu netechnické podpory e-mailem kliknutím na Zkontrolovat stav incidentu.

Partneři

Můžete si vybrat partnera Microsoftu a delegovat mu funkce správy, včetně vytváření lístků žádostí o služby. Další informace najdete v nápovědě pro partnery služby Microsoft Intune.

Multilicence

Pokud jste už zakoupili licence od Microsoftu v rámci multilicenčního programu, použijte následující podporu:

Po otevření případu mu Microsoft přiřadí úroveň závažnosti v závislosti na posouzení typu problému a dopadu na zákazníka. Popis úrovní závažnosti a rychlosti počáteční odezvy jsou uvedené v následující tabulce. Tyto rychlosti odezvy jsou stejné jako pro zákazníky programu Premier Support.

Rychlost první odezvy:

Úroveň závažnosti

Popis provozu a podpory

Microsoft Intune / Sada Enterprise Mobility
 

Premier

Microsoft Intune / Sada Enterprise Mobility
 

Professional

Závažnost A (kritická)

Jedna nebo více služeb jsou nedostupné nebo nepoužitelné. Produkce, provoz nebo termíny nasazení jsou vážně ohrožené, případně hrozí vážný dopad na produkci nebo ziskovost. Je zasaženo víc uživatelů nebo služeb.

1 hodina

2 hodiny

Závažnost B (vysoká)

Služba je použitelná, ale je narušená. Situace má střední dopad na chod firmy a jde ji vyřešit během provozní doby. Je částečně zasažený jeden uživatel, zákazník nebo služba.

2 hodiny

4 hodiny

Závažnost C (střední)

Situace má minimální dopad na chod firmy. Tento problém je důležitý, ale pro zákazníka nemá významný dopad na aktuální službu nebo produktivitu. U jednoho uživatele dochází k částečnému narušení služby, ale existuje přijatelné alternativní řešení.

4 hodiny

8 hodin

Microsoft plně chápe, že včasná technická podpora od kvalifikovaných odborníků je klíčová pro hodnotu cloudových služeb. Stejně důležitá je i kritická role, kterou hraje IT oddělení zákazníka v podpoře svých uživatelů.

Role a odpovědnosti správce

Uživatelé s rolí správce služby Intune (včetně správců klientů a správců služeb) jsou jediní lidé ve vaší organizaci s oprávněním k přístupu ke konzole pro správu služby Intune a k přímé komunikaci s Microsoftem o požadavcích na službu Intune. Mezi tyto správce můžou taky patřit partneři Microsoftu, které jste zadali jako delegované správce.

Rolí správce je:

 • Správa služby a údržba účtu

 • Odesílání žádostí o služby společnosti Microsoft

 • Poskytování nastavení a konfigurace účtu uživatele, umožňující uživatelům přístup ke službám

 • Správa problémů klienta s připojením a instalací softwaru

 • Správa problémů s dostupností služby v rámci vaší organizace

 • Řešení problémů pomocí zdrojů Microsoftu určených k samoobslužnému řešení

Od správce se očekává poskytování prvotní podpory pro uživatele ve vaší organizaci. Pokud však správce nemůže vyřešit problémy pomocí zdrojů pro samoobslužné řešení, měl by se obrátit na technickou podporu.

Role podpory Microsoftu

Rolí podpory Microsoftu je:

 • Odstraňování potíží, správa a řešení problémů a eskalací zákazníka

 • Shromažďování a ověřování informací týkajících se konkrétních žádostí o službu

 • Poskytování správy koordinace a řešení problému

 • Udržování komunikace se správci, aby se zajistilo průběžné řešení problémů

 • Pomoc s dotazy ohledně licencí, fakturace a předplatného

 • Pomoc s dotazy ohledně nákupu a zkušebních verzí

 • Průběžné shromažďování zpětné vazby zákazníka prostřednictvím dotazníků o tom, jak zdokonalit poskytované služby

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft