Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Nastavení počítačů pro správu pomocí služby Microsoft Intune

Aktualizováno: duben 2015

Platí pro: Microsoft Intune

Tento průvodce vám pomůže nastavit správu vašich počítačů pomocí Microsoft Intune.

Před zahájením instalace klientského softwaru Intune si přečtěte téma Zahájení správy počítačů pomocí Microsoft Intune, abyste zjistili, co musíte zajistit pro správnou instalaci klienta, a pak se k těmto pokynům vraťte.

Pomocí těchto kroků nainstalujte klienta:

Pak klienta nechte nainstalovat pomocí jednoho nebo více z těchto způsobů:

Pokud už počítač s Intune spravovat nepotřebujete, můžete ho vyřadit. Tím se taky z počítače odebere klientský software. Další informace najdete v tématu Správa počítačů pomocí Microsoft Intune.

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Správce > Stažení klientského softwaru

 2. Na stránce Stažení klientského softwaru klikněte na Stáhnout klientský software a uložte balíček Microsoft_Intune_Setup.zip obsahující software do zabezpečeného umístění v síti.

  securityZabezpečení – Poznámka
  Instalační balíček klientského softwaru Microsoft Intune obsahuje informace o vašem účtu. Pokud k instalačnímu balíčku získají přístup neoprávnění uživatelé, můžou zaregistrovat počítače k účtu, který je zastoupený svým vloženým certifikátem.

 3. Extrahujte obsah instalačního balíčku do zabezpečeného umístění v síti.

  ImportantDůležité
  Soubor ACCOUNTCERT, který se extrahuje, nepřejmenovávejte ani neodebírejte, jinak se instalace klientského softwaru nezdaří.

 1. Na počítači přejděte do složky, kde se nacházejí instalační soubory klientského softwaru, a spuštěním souboru Microsoft_Intune_Setup.exe klientský software nainstalujte.

  notePoznámka
  Stav instalace se zobrazí, když ukazatel myši přesunete na ikonu v oznamovací oblasti v klientském počítači.

 1. Ve složce, která obsahuje soubory Microsoft_Intune_Setup.exe a MicrosoftIntune.accountcert, spusťte následující příkaz k extrakci instalačních programů založených na Instalační službě systému Windows pro 32bitové a 64bitové počítače:

  Microsoft_Intune_Setup.exe/Extract <destination folder>
  
 2. Zkopírujte soubory Microsoft_Intune_x86.msi, Microsoft_Intune_x64.msi a MicrosoftIntune.accountcert do umístění v síti, ke kterému mají přístup všechny počítače, na které se má klientský software nainstalovat.

  ImportantDůležité
  Soubory od sebe neoddělujte ani nepřejmenovávejte, jinak se instalace klientského softwaru nezdaří.

 3. Pomocí zásad skupiny nasaďte software do počítačů v síti.

  Další informace o tom, jak automaticky nasadit software pomocí zásad skupiny, najdete v dokumentaci k Windows Serveru.

Uživatelé můžou každý ze svých počítačů sami zaregistrovat prostřednictvím firemního portálu Microsoft Intune. Každý zaregistrovaný počítač se propojí s uživatelským účtem použitým při instalaci klientského softwaru.

notePoznámka
 • Aby mohl uživatel klientský software nainstalovat, musí být na počítači správcem.

 • Vlastní registrace uživatelem vyžaduje, aby byl na klientském počítači nainstalovaný Internet Explorer.

 • Pokaždé, když uživatel sám zaregistruje počítač, použije se licence Intune.

 • Pro vlastní registraci počítače musíte použít pracovní nebo školní účet. Pomocí účtu Microsoft sami počítač zaregistrovat nemůžete.

 • Pokud je už klientský software na počítači nainstalovaný, koncovému uživateli se zobrazí chyba.

 1. Přihlaste se k firemnímu portálu z počítače, který chcete zaregistrovat.

 2. Klikněte na Přidat zařízení.

 3. Klikněte na Stáhnout software a potom na Spustit.

 4. Kliknutím na Další spusťte průvodce instalací Microsoft Intune.

 5. Po dokončení průvodce instalací klikněte na Dokončit.

Klientský software Intune můžete do počítačů nasadit v rámci bitové kopie operačního systému. Jako příklad poslouží tento základní postup:

 1. Zkopírujte instalační soubory klienta, Microsoft_Intune_Setup.exe a MicrosoftIntune.accountcert, do složky %Systemdrive%\Temp\Microsoft_Intune_Setup na referenčním počítači.

 2. Vytvořte položku registru MicrosoftIntuneEnrollPending přidáním následujícího příkazu do skriptu SetupComplete.cmd:

  %windir%\system32\reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Onlinemanagement\Deployment /v
  MicrosoftIntuneEnrollPending /t REG_DWORD /d 1
  
 3. Přidáním následujícího příkazu do skriptu setupcomplete.cmd spusťte registrační balíček s argumentem příkazového řádku /PrepareEnroll:

  %systemdrive%\temp\Microsoft_Intune_Setup\Microsoft_Intune_Setup.exe /PrepareEnroll
  
  TipTip
  Skript SetupComplete.cmd umožňuje, aby instalační program systému Windows provedl změny systému před přihlášením uživatele. Argument příkazového řádku /PrepareEnroll připraví cílový počítač, aby se po dokončení instalačního programu systému Windows automaticky zaregistroval do Intune.

 4. Skript SetupComplete.cmd umístěte do složky %Windir%\Setup\Scripts na referenčním počítači.

 5. Vytvořte bitovou kopii referenčního počítače a pak ji nasaďte do cílových počítačů.

Když se cílový počítač po dokončení instalačního programu systému Windows restartuje, vytvoří se klíč registru MicrosoftIntuneEnrollPending. Registrační balíček ověří, jestli je počítač zaregistrovaný. Pokud je počítač zaregistrovaný, neprovede se žádná další akce. Pokud počítač zaregistrovaný není, registrační balíček vytvoří automatickou úlohu registrace Microsoft Intune.

Když se automatická úloha registrace Microsoft Intune v následujícím naplánovaném čase spustí, zkontroluje existenci hodnoty registru MicrosoftIntuneEnrollPending a pokusí se cílový počítač zaregistrovat do Intune. Pokud se registrace z jakéhokoli důvodu nezdaří, při dalším spuštění úlohy se pokus o registraci opakuje. Opakované pokusy pokračují po dobu jednoho měsíce.

Automatická úloha registrace Intune, hodnota registru MicrosoftIntuneEnrollPending a certifikát účtu se z cílového počítače po úspěšné registraci nebo po jednom měsíci odstraní.

Pomocí některého z následujících postupů můžete sledovat a ověřit úspěšné nasazení klienta.

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Skupiny > Všechna zařízení > Všechny počítače.

 2. Posuňte se dolů na seznamu počítačů a najděte spravované počítače, které komunikují pomocí Intune, nebo vyhledejte konkrétní spravovaný počítač zadáním názvu počítače nebo libovolné části názvu do pole Vyhledat zařízení.

 3. Ve spodním podokně konzole zkontrolujte stav počítače a vyřešte případné chyby.

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Sestavy>Sestava inventáře počítače.

 2. Na stránce Vytvořit novou sestavu nechte ve všech polích výchozí hodnoty (pokud nechcete použít filtry) a klikněte na Zobrazit sestavu.

 3. Stránka Sestava inventáře počítače se otevře v novém okně s uvedením všech počítačů, které jsou úspěšně zaregistrované v Intune.

  TipTip
  Kliknutím na záhlaví libovolného sloupce v sestavě seřadíte seznam podle obsahu sloupce.


To navigate Intune documentation on TechNet, see the Intune Site Map. Want to try Intune? Sign up for a 30-day trial.
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft