Máte nějaké návrhy? Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Nasazení aplikací do mobilních zařízení v Microsoft Intune

 

Rozsah platnosti: Microsoft Intune

Před publikováním aplikací do cloudového úložiště Microsoft Intunezvažte následující požadavky:

 • Všechny soubory, které jsou nutné k instalaci aplikací, musí existovat v umístění úložiště, ke kterému má Intune přístup, a všechny přidružené soubory musí být ve stejném umístění.

 • Žádný soubor nemá větší velikost než 2 GB.

 • Ověřte, že máte minimální rychlost připojení k internetu 768 kb/s.

System_CAPS_importantDůležité

Než budete moct vytvářet a nasazovat aplikace pro mobilní zařízení prostřednictvím konzoly pro správu Intune, musíte zkontrolovat, že jste nastavili autoritu správy mobilních zařízení Microsoft Intune.

Další informace naleznete v části Příprava registrace zařízení v Microsoft Intune.

System_CAPS_notePoznámka

V současné době koncoví uživatelé nemůžou instalovat podnikové aplikace z aplikace Portál společnosti služby Intune pro iOS. Je to z důvodu omezení vztahujících se na aplikace, které jsou zveřejněné v iOS App Storu (viz Pokyny pro recenze v App Storu). Uživatelé můžou používat podnikové aplikace (včetně spravovaných aplikací z App Storu a balíčků podnikových aplikací) tak, že si na zařízení spustí aplikaci Portál společnosti a klepnou na dlaždici Aplikace společnosti. Tím se jim otevře prohlížeč Safari a přesměruje je to na webový portál služby Intune. Další informace o funkcích mobilní správy, které přináší aplikace Portál společnosti služby Intune, najdete v tématu Možnosti správy mobilních zařízení v Microsoft Intune.

Před nasazením aplikací pro uživatele musíte publikovat instalační programy softwaru nebo externí odkazy do cloudového úložiště Intune.

Publikování aplikací jako externího odkazu

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Aplikace > Aplikace >Přidat aplikaci. Po zobrazení výzvy zadejte své přihlašovací údaje do Intune.

  System_CAPS_notePoznámka

  Při prvním spuštění Vydavatele softwaru Microsoft Intune může instalace aplikace chvíli trvat.

 2. Na stránce Než začnete klikněte na Další.

 3. Na stránce Instalace softwaru v části Vyberte, jakým způsobem má být tento software zpřístupněn pro zařízení vyberte Externí odkaz.

 4. Zadejte externí odkaz pro aplikaci v části Zadejte adresu URL a klikněte na Další. Před publikováním externího odkazu je třeba otestovat adresu URL z výchozího internetového prohlížeče cílového mobilního zařízení.

 5. Na stránce Popis softwaru zadejte informace k aplikaci, které mají uživatelé vidět na portálu společnosti, a klikněte na Další. K dispozici jsou následující nastavení:

  Nastavení

  Podrobnosti

  Vydavatel

  Zadejte název vydavatele. Například Microsoft nebo Contoso.

  Název

  Zadejte nebo změňte název aplikace. Název aplikace se zobrazí v aplikaci Portál společnosti. Používá se také při hledání aplikací. Každý balíček aplikace musí mít jedinečný název. Pokud aplikace Portálu společnosti zjistí víc aplikací se stejným názvem, zobrazí jenom jednu z aplikací.

  Popis

  Zadejte popis aplikace. Popis se zobrazí v aplikaci Portál společnosti.

  Kategorie

  Vyberte kategorii, která nejlépe odpovídá této aplikaci. Kategorii Další aplikace vyberte pro aplikaci, která neodpovídá předdefinovaným kategoriím. Kategorie, kterou vyberete, slouží ke klasifikaci aplikací. Toto nastavení je nepovinné.

  Zobrazit tuto aplikaci jako doporučenou aplikaci a zvýraznit ji na portálu společnosti

  Po výběru této možnosti bude při prohlížení na zařízeních uživatelů aplikace zřetelně zobrazená na portálu společnosti.

  Ikona

  Určete, jestli chcete k aplikaci přidružit ikonu. Maximální velikost ikony je 250 x 250 pixelů. Doporučená velikost je 32 x 32 pixelů. Toto nastavení je nepovinné.

 6. Na stránce Souhrn zkontrolujte zadané informace o aplikaci a klikněte na Nahrát. Průvodce ukončíte kliknutím na Zavřít.

Aplikace je připravena k nasazení.

Publikování instalačního programu softwaru pro mobilní zařízení

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Aplikace > Aplikace > Přidat aplikaci. Po zobrazení výzvy zadejte své přihlašovací údaje do Intune.

  System_CAPS_notePoznámka

  Při prvním spuštění Vydavatele softwaru Microsoft Intune může instalace aplikace chvíli trvat.

 2. Na stránce Než začnete klikněte na Další.

 3. Na stránce Instalace softwaru v části Vyberte, jakým způsobem má být tento software zpřístupněn pro zařízení vyberte Odkaz na software.

 4. Vyberte typ souboru instalačního programu softwaru pro mobilní zařízení.

  Typ instalačního programu softwaru

  Podporovaná zařízení

  Balíček aplikace pro Android

  • Android

  Balíček aplikace pro iOS

  • iOS

  Balíček aplikace pro Windows Phone

  • Windows Phone 8

  • Windows Phone 8.1 nebo novější

  Balíček aplikace systému Windows

  • Windows 8

  • Windows 8.1 nebo novější

  • Windows RT

  • Windows RT 8.1

  Instalační služba systému Windows pomocí MDM (*.msi)

  • Windows 10 nebo novější

   System_CAPS_notePoznámka

   Zařízení musí být zaregistrované ve službě Intune.

 5. Zadejte úplnou cestu k instalačnímu souboru aplikace do pole Zadejte umístění instalačních souborů softwaru nebo jeho umístění vyhledejte.

 6. Na stránce Popis softwaru zadejte informace k aplikaci, které mají uživatelé vidět na portálu společnosti, a klikněte na Další. K dispozici jsou následující nastavení:

  Nastavení

  Podrobnosti

  Vydavatel

  Zadejte název vydavatele. Například Microsoft nebo Contoso.

  Název

  Zadejte nebo změňte název aplikace. Název aplikace se zobrazí v aplikaci Portál společnosti. Používá se také při hledání aplikací. Každý balíček aplikace musí mít jedinečný název. Pokud aplikace Portálu společnosti zjistí víc aplikací se stejným názvem, zobrazí jenom jednu z aplikací.

  Popis

  Zadejte popis aplikace. Popis se zobrazí v aplikaci Portál společnosti.

  Kategorie

  Vyberte kategorii, která nejlépe odpovídá této aplikaci. Kategorii Další aplikace vyberte pro aplikaci, která neodpovídá předdefinovaným kategoriím. Kategorie, kterou vyberete, slouží ke klasifikaci aplikací. Toto nastavení je nepovinné.

  Zobrazit tuto aplikaci jako doporučenou aplikaci a zvýraznit ji na portálu společnosti

  Po výběru této možnosti bude při prohlížení na zařízeních aplikace zřetelně zobrazená na portálu společnosti.

  Ikona

  Určete, jestli chcete k aplikaci přidružit ikonu. Maximální velikost ikony je 250 x 250 pixelů. Doporučená velikost je 32 x 32 pixelů. Toto nastavení je nepovinné.

 7. Platí jenom pro instalační programy typu Balíček aplikace pro iOS a Balíček aplikace pro Android.

  Na stránce Požadavky zadejte architekturu a operační systém, které se vyžadují, aby se mohla aplikace nainstalovat na mobilním zařízení, a klikněte na Další.

 8. Na stránce Souhrn zkontrolujte zadané informace o aplikaci a klikněte na Nahrát. Průvodce ukončíte kliknutím na Zavřít.

Aplikace je připravená k nasazení po tom, co ji publikujete do cloudového úložiště Intune. Vezměte v úvahu tyto informace:

 • Cloudové úložiště: Nahrané aplikace jsou uložené v cloudovém úložišti Intune, které si vaše organizace koupila. Pokud máte dost volného místa pro nahrání balíčku aplikace, budete na to během procesu nahrávání upozorněni.Intune nemůže před samotným nahráváním určit, jestli je dost místa. Podrobnosti najdete v tématu Požadavky na cloudové úložiště.

Publikování spravované iOS aplikace

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Aplikace > Aplikace > Přidat aplikaci. Po zobrazení výzvy zadejte své přihlašovací údaje do Intune.

  System_CAPS_notePoznámka

  Při prvním spuštění Vydavatele softwaru Microsoft Intune může instalace aplikace chvíli trvat.

 2. Na stránce Než začnete klikněte na Další.

 3. Na stránce Instalace softwaru v části Vyberte, jakým způsobem má být tento software zpřístupněn pro zařízení vyberte Spravovaná aplikace pro iOS z App Storu.

 4. V části Zadejte adresu URL zadejte adresu URL bezplatné iOS aplikace v iTunes Storu. Před publikováním spravované iOS aplikace nezapomeňte otestovat, jestli je adresa URL platná.

 5. Na stránce Popis softwaru zadejte informace k aplikaci, které mají uživatelé vidět na portálu společnosti, a klikněte na Další. K dispozici jsou následující nastavení:

  Nastavení

  Podrobnosti

  Vydavatel

  Zadejte název vydavatele. Například Microsoft nebo Contoso.

  Název

  Zadejte nebo změňte název aplikace. Název aplikace se zobrazí v aplikaci Portál společnosti. Používá se také při hledání aplikací. Každý balíček aplikace musí mít jedinečný název. Pokud aplikace Portálu společnosti zjistí víc aplikací se stejným názvem, zobrazí jenom jednu z aplikací.

  Popis

  Zadejte popis aplikace. Popis se zobrazí v aplikaci Portál společnosti.

  Kategorie

  Vyberte kategorii, která nejlépe odpovídá dané aplikaci. Kategorii Další aplikace vyberte pro aplikaci, která neodpovídá předdefinovaným kategoriím. Kategorie, kterou vyberete, slouží ke klasifikaci aplikací. Toto nastavení je nepovinné.

  Zobrazit tuto aplikaci jako doporučenou aplikaci a zvýraznit ji na portálu společnosti

  Po výběru této možnosti bude při prohlížení na zařízeních aplikace zřetelně zobrazená na portálu společnosti.

  Ikona

  Určete, jestli chcete k aplikaci přidružit ikonu. Maximální velikost ikony je 250 x 250 pixelů. Doporučená velikost je 32 x 32 pixelů. Toto nastavení je nepovinné.

 6. Na stránce Souhrn zkontrolujte zadané informace o aplikaci a klikněte na Nahrát. Průvodce ukončíte kliknutím na Zavřít.

Aplikace je teď připravená k nasazení.

Když nasadíte aplikaci, v závislosti na akci nasazení, kterou zvolíte, se aplikace zpřístupní v aplikaci Portál společnosti, odkud si ji budou moct uživatelé nainstalovat/odinstalovat (a odkud je možné ji nechat nainstalovat automaticky). Nasazení je určené pro všechny skupiny, do kterých můžete aplikaci nasadit. Skupiny uživatelů a zařízení vytvářejte podle potřeb z hlediska nasazení aplikace. Podrobnosti najdete v tématu Použití skupin pro správu uživatelů a zařízení s Microsoft Intune.

Vytvoření nasazení aplikace

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Aplikace > Aplikace.

 2. Vyberte název aplikace pro mobilní zařízení, kterou chcete nasadit, a potom klikněte na Spravovat nasazení.

  System_CAPS_notePoznámka

  Když vyberete víc položek a zahrnete aplikace jak pro mobilní zařízení, tak pro počítač, můžete aplikace nasadit jenom jako Dostupné instalace.

 3. Na stránce Vybrat skupiny vyberte skupinu uživatelů, pro kterou chcete nasadit aplikaci, a klikněte na Další.

 4. Na stránce Akce nasazení vyberte ze sloupce Schválení jednu z následujících možností.

  • Dostupná instalace – Aplikace bude dostupná v aplikaci Portál společnosti, odkud si ji uživatelé budou moct nainstalovat.

  • Požadovaná instalace – Aplikace se automaticky nainstaluje na zařízeních, na která je nasazená.

   Pokud chcete pro aplikaci, která se má nasadit, definovat termín nasazení, klikněte ve sloupci Konečný termín na rozevírací nabídku a vyberte jednu z následujících možností:

   • Žádné: Nasadí aplikaci na základě nastavení zásad agenta.

   • Co možná nejdříve: Při další synchronizaci Microsoft Intune vyhledá zařízení ve vybraných skupinách a pak nasadí aplikaci. Další informace o plánování synchronizace najdete v tématu Použití zásad ke správě počítačů a mobilních zařízení s Microsoft Intune.

   • Jeden týden: Tato možnost nasadí balíček aplikace jeden kalendářní týden po aktuálním dni.

   • Dva týdny: Tato možnost nasadí balíček aplikace dva kalendářní týdny po aktuálním dni.

   • Jeden měsíc: Tato možnost nasadí balíček aplikace jeden kalendářní měsíc po aktuálním dni.

   • Vlastní: Tato možnost umožňuje nastavit konkrétní datum a čas pro nasazení balíčku aplikace.

   System_CAPS_importantDůležité

   Nasazení aplikace může trvat déle, než je obvyklé. Může to trvat až jednu hodinu, než budou nově nasazené aplikace k dispozici pro uživatele.

  • Odinstalace – Aplikace se odinstaluje ze zařízení, na které toto nasazení cílí (kde se odinstalace podporuje).

  • Není k dispozici – Aplikace se nenainstaluje automaticky ani se nezpřístupní v aplikaci Portál společnosti.

  Další informace o akcích nasazení, které můžete použít, najdete v části Vysvětlení akcí nasazení aplikace.

 5. Na stránce Profil VPN můžete nastavit přidružení iOS aplikací k profilu sítě VPN, který jste nasadili. Připojení VPN se automaticky otevře při spuštění aplikace. Pokud chcete zpřístupnit profil VPN, musí mít povolené nastavení profilu VPN pro aplikaci.

  Informace o tom, jak nakonfigurovat profily sítě VPN, včetně podpory pro přidružení profilů k aplikacím, najdete v tématu Pomoc uživatelům připojit s k práci pomocí profilů VPN v Microsoft Intune.

 6. Pokud je aplikace, kterou nasazujete, v souladu se zásadami správy mobilních aplikací Intune, můžete na stránce Správa mobilních aplikací přidružit zásadu mobilních aplikací, kterou jste vytvořili, k této aplikaci. Informace o tom, jak nakonfigurovat zásady správy mobilních aplikací, najdete v tématu Ochrana dat pomocí zásad správy mobilních aplikací v Microsoft Intune.

 7. Po dokončení klikněte na Dokončit.

Stav nasazení aplikace a přijetí aplikace můžete monitorovat v konzole Konzola pro správu Microsoft Intune.

System_CAPS_notePoznámka

Statistika pro mobilní aplikace se zobrazí jenom v případě, že existují uživatelé, pro které se aplikace nasadila, nebo pokud existují uživatelé, kteří se pokusili tuto aplikaci stáhnout.

Zobrazení aplikací

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Aplikace > Aplikace. Kliknutím na libovolnou aplikaci v seznamu zobrazíte stav aplikace a obecné informace o ní.

  System_CAPS_notePoznámka

  Dostupné statistické údaje o uživateli se týkají uživatelů, pro které je aplikace aktuálně dostupná. Počet pokusů o stažení se vztahuje na všechny provedené pokusy o stažení za celou dobu všemi uživateli, pro které byla aplikace v libovolném bodě k dispozici.

 2. Klikněte na Filtry a potom vyberte filtr, pomocí kterého chcete omezit seznam spravovaných aplikací.

Zobrazení podrobnosti o spravovaných aplikacích

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Aplikace > Aplikace. Kliknutím na libovolnou aplikaci v seznamu zobrazíte stav aplikace a obecné informace o ní.

 2. Vyberte aplikaci a potom kliknutím na Zobrazit vlastnosti zobrazte další informace o aplikaci. Zobrazí se následující karty:

  1. Obecné: Poskytuje podrobnosti a odkazy na stav aplikace a podrobnosti o aplikaci.

  2. Uživatelé: Poskytuje seznam uživatelů, pro které se aplikace nasadila.

  3. Počítače:Tato karta je k dispozici jenom pro aplikace pro počítače. Poskytuje seznam počítačů, na které se aplikace nasadila, protože to byla požadovaná instalace.

Zobrazit:
© 2016 Microsoft