TechNet
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Nasazení aplikací do mobilních zařízení v Microsoft Intune

 

Rozsah platnosti: Microsoft Intune

Teď, když jste se seznámili se základními informacemi o nasazení aplikace Microsoft Intune, je čas naučit se, jak konfigurovat a nasazovat aplikace do zařízení zaregistrovaných pomocí Intune. V podstatě jde o tři kroky:

Informace o tom, jak nasadit a spravovat aplikace zakoupené hromadně v obchodě s aplikacemi najdete v následujících tématech:

Informace o aktualizaci a vyřazení aplikací z provozu najdete v tématu Aktualizace aplikací pomocí služby Microsoft Intune.

System_CAPS_ICON_important.jpgDůležité


Informace uvedené v tomto tématu vám pomůžou při nasazování aplikací do zaregistrovaných počítačů s Windows nebo do jiných mobilních zařízení. Pokud chcete nasazovat aplikace do počítačů s Windows, které spravujete pomocí klientského softwaru, podívejte se na téma Nasazení aplikací do počítačů s Windows v Microsoft Intune.

V tomto postupu budete používat Vydavatele softwaru Microsoft Intune ke konfiguraci vlastností aplikace a, tam kde je to potřeba, k jejímu odeslání do cloudového úložiště.

Konfigurace aplikace

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Aplikace > Přidat aplikace. Spustí se Vydavatel softwaru Microsoft Intune.

  System_CAPS_ICON_tip.jpgTip


  Před spuštěním vydavatele softwaru možná budete muset zadat svoje uživatelské jméno a heslo k Intune.

 2. Ve vydavateli softwaru nakonfigurujte na stránce Instalace softwaru následující údaje:

  Vyberte, jak bude tento software přístupný pro zařízení – zvolte ze seznamu:

  • Instalační program softwaru a pak zadejte:

   NastaveníPodrobnosti
   Vyberte typ souboru instalačního programu softwaruOznačuje typ softwaru, který chcete nasadit. Pokud chcete instalovat například aplikaci iOS, zvolte Balíček aplikace pro systém iOS (soubor &#42.ipa).
   Zadejte umístění instalačních souborů softwaruZadejte umístění instalačních souborů nebo klikněte na Procházet a vyberte umístění ze seznamu.
   Zahrnout další soubory a podsložky ze stejné složkyJenom pro typ souboru Instalační služba systému Windows

   Software, který používá Instalační službu systému Windows, někdy potřebuje podpůrné soubory. Ty se většinou nacházejí ve stejné složce jako instalační soubory. Tuto možnost vyberte, když chcete tyto soubory i nasadit.

   U tohoto typu instalace se využívá část prostoru cloudového úložiště.

  • Externí odkaz a pak zadejte:

   NastaveníPodrobnosti
   Zadejte adresu URLZadejte adresu URL pro jedno z následujících:

   Adresa URL obchodu s aplikacemi s aplikací, kterou chcete nasadit. Například pokud chcete nasadit aplikaci Microsoft Remote Desktop pro Android, zadejte https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android. Pokud chcete vyhledat adresu URL aplikace, pomocí vyhledávacího webu najděte stránku obchodu obsahující aplikaci. Pokud budete chtít najít například aplikaci Remote Desktop, můžete vyhledat Microsoft Remote Desktop Android.

   Webová stránka Intune nasadí do zařízení ikonu zástupce webové stránky (označuje se jako Web Clip).

   Aplikace na webu. Intune nasadí do zařízení ikonu zástupce aplikace.
   Vyžadovat pro otevření tohoto odkazu spravovaný prohlížeč (jenom Android a iOS)Při nasazení odkazu na web nebo webovou aplikaci budou uživatelé moct odkaz otevřít jen v prohlížeči spravovaném službou Intune, který musí být nainstalovaný na jejich zařízení.

   Další informace o spravovaném prohlížeči najdete v tématu Správa přístupu k internetu pomocí zásad spravovaného prohlížeče v Microsoft Intune.

   U tohoto typu instalace se nepoužívá žádný prostor cloudového úložiště.

  • Spravované aplikace pro iOS z obchodu s aplikacemi a pak zadejte:

   NastaveníPodrobnosti
   Zadejte adresu URLZadejte adresu URL obchodu s aplikacemi s aplikací, kterou chcete nasadit. Například když chcete nasadit aplikaci Microsoft Work Folders pro iOS, zadejte https://itunes.apple.com/us/app/work-folders/id950878067?mt=8.

   U tohoto typu instalace se nepoužívá žádný prostor cloudového úložiště.

 3. Na stránce Popis softwaru nakonfigurujte následující nastavení:

  System_CAPS_ICON_tip.jpgTip


  Některé hodnoty můžou být vyplněné automaticky nebo se nemusí zobrazit. Záleží na používaném typu instalačního programu.

  NastaveníPodrobnosti
  VydavatelZadejte název vydavatele aplikace.
  NázevZadejte název aplikace, který se zobrazí na portálu společnosti.

  Ověřte, že názvy všech aplikací jsou jedinečné. Pokud stejný název aplikace existuje dvakrát, zobrazí se na portálu společnosti uživatelům jenom jedna z aplikací.
  PopisZadejte popis aplikace. Zobrazí se uživatelům na portálu společnosti.
  Adresa URL informací o softwaruK dispozici jenom v případě, že jste vybrali Instalační program softwaru.

  (volitelné) Zadejte adresu URL webu, který obsahuje informace o této aplikaci. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.
  Adresa URL zásad ochrany osobních údajůK dispozici jenom v případě, že jste vybrali Instalační program softwaru.

  (volitelné) Zadejte adresu URL webu, který obsahuje informace o ochraně osobních údajů v této aplikaci. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.
  Kategorie(volitelné) Vyberte některou kategorii, do které patří integrovaná aplikace. Uživatelé ji budou moct při procházení portálu snáz najít.
  Zobrazit tuto aplikaci jako doporučenou aplikaci a zvýraznit ji na portálu společnostiKdyž uživatelé hledají aplikace, zobrazí se aplikace výrazně na hlavní stránce portálu společnosti.
  Ikona(volitelné) Nahrajte ikonu, která bude k aplikaci přidružená. Tato ikona se u aplikace zobrazí, když uživatelé procházejí portál společnosti.
 4. Na stránce Požadavky vyberte požadavky, které musejí být splněné, aby bylo možné aplikaci na zařízení nainstalovat: Například pro balíček aplikace pro iOS můžete vybrat minimální požadovanou verzi iOS a požadovaný typ zařízení, jako je iPhone nebo iPad.

  System_CAPS_ICON_tip.jpgTip


  Stránka Požadavky se nezobrazuje u všech typů aplikací.

 5. Další stránky průvodce se zobrazí, když zvolíte typ souboru Instalační služby systému Windows. Tento typ souboru se používá při nasazení softwaru do počítače s Windows 10 nebo novějšími, který je zaregistrovaný s Intune.

 6. Na stránce Shrnutí zkontrolujte zadané informace. Jakmile budete připraveni, klikněte na Nahrát.

 7. Proces dokončíte kliknutím na Zavřít.

Aplikace se zobrazí v uzlu Aplikace v pracovním prostoru Aplikace.

V tomto postupu aplikaci nasadíte na vybraná zařízení nebo vybraným uživatelům.

Nasazení aplikace

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Aplikace > Aplikace. Zobrazí se seznam spravovaných aplikací.

 2. Vyberte aplikaci, kterou chcete nasadit, a pak klikněte na Spravovat nasazení.

 3. V dialogovém okně <název aplikace> na stránce Vybrat skupiny vyberte skupiny uživatelů nebo zařízení, kterým chcete aplikaci nasadit.

 4. Na stránce Akce nasazení nakonfigurujte následující nastavení:

  NastaveníPodrobnosti
  SchváleníZvolte, jestli je nasazení:

  Požadované (povinná instalace)

  K dispozici (uživatelé můžou instalovat aplikaci na vyžádání z portálu společnosti)

  Nelze použít (aplikace není nainstalovaná nebo se na portálu společnosti nezobrazuje)

  Odinstalovat (aplikace bude z cílových zařízení odinstalovaná)
  TermínU povinných instalací vyberte, dokdy má být aplikace nasazená. Můžete si vybrat z předem definovaných hodnot nebo vybrat Vlastní a nakonfigurovat vlastní termín.
 5. Pokud nasazujete aplikaci, která se dá nakonfigurovat pomocí zásad správy mobilní aplikace, zobrazí se stránka Správa mobilních aplikací. Na této stránce zvolte zásady správy mobilní aplikace, které chcete přidružit k této aplikaci.

  Podívejte se, které aplikace Microsoftu jsou kompatibilní se zásadami správy mobilních aplikací.

 6. Pokud je aplikace, kterou nasazujete, kompatibilní s profily sítě VPN služby Intune, zobrazí se stránka Profil VPN. Na této stránce můžete nastavit přidružení iOS aplikací k profilu sítě VPN, který jste nasadili. Připojení VPN se automaticky otevře při spuštění aplikace. Pokud chcete zpřístupnit profil VPN, musí mít povolené nastavení profilu VPN pro aplikaci.
  Informace o tom, jak nakonfigurovat profily sítě VPN, včetně podpory pro přidružení profilů k aplikacím, najdete v tématu Pomoc uživatelům připojit s k práci pomocí profilů VPN v Microsoft Intune.

Available install on iOSPokud jste aplikaci nasadili jako K dispozici, zobrazí se na portálu společnosti v zařízeních uživatelů, ze kterých můžou aplikaci nainstalovat. Například na tomto snímku obrazovky je aplikace Bing for iOS nasazená pomocí typu instalace Externí odkaz, s vlastní ikonou a vybranou možností Zobrazit tuto aplikaci jako doporučenou aplikaci a zvýraznit ji na portálu společnosti.
iOS Required installPokud jste aplikaci nasadili požadovaným způsobem, dostane uživatel oznámení, že je aplikace připravená k instalaci. Například na tomto snímku obrazovky je aplikace Work Folders for iOS nasazená pomocí typu instalace Spravované aplikace pro iOS z obchodu s aplikacemi.

Spravované aplikace a informace o stavu jejich nasazení se zobrazují v konzole Intune.

Prohlížení spravovaných aplikací a jejich stavu

V pracovním prostoru Aplikace klikněte na uzel Aplikace.

Zobrazí se seznam spravovaných aplikací. Když kliknete na některou aplikaci, zobrazí se dole v podokně oken konzoly stav instalace. Kliknutím na stav zobrazíte další podrobnosti. Když se třeba ve stavu zobrazuje Počet uživatelů, kteří mají tento software k dispozici: 1, můžete na zprávu kliknout a podívat se na jméno uživatele.

System_CAPS_ICON_tip.jpgTip


K zobrazení aplikací, které splňují zadaná kritéria, můžete použít rozevírací seznam Filtry. Můžete třeba zobrazit aplikace, které se nepodařilo nainstalovat, nebo úspěšně nasazené aplikace.

App filters

Přehled aplikací a jejich stavu se zobrazuje i v pracovním prostoru Řídicí panel. Pokud kliknete na libovolné místo v přehledu, přejdete do seznamu aplikací.

Zobrazení podrobnějších informací o aplikaci

Ze seznamu aplikací vyberte některou aplikaci a pak klikněte na Zobrazit vlastnosti.

Na stránce Vlastnosti softwaru s informacemi o aplikaci klikněte na některou kartu:

 • Obecné – zobrazuje obecné informace o aplikaci a stavu její instalace.

 • Zařízení – zobrazuje zařízení s úspěšně nainstalovanou a nasazenou aplikací.

 • Uživatelé – zobrazuje uživatele s úspěšně nainstalovanou a nasazenou aplikací.

I tady můžete použít rozevírací seznam Filtry ke konfiguraci hodnot, které se zobrazí na každé kartě.

Nasazení a konfigurace aplikací v Microsoft Intune

Zobrazit:
© 2016 Microsoft