Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Správa výstrah v Microsoft Intune

 

Rozsah platnosti: Microsoft Intune

K posouzení celkového stavu zařízení ve vaší organizaci a identifikaci problémů použijte pracovní prostor Výstrahy v rozhraní Konzola pro správu Microsoft Intune.


Zobrazení aktivních výstrah

 1. V rozhraní Konzola pro správu Microsoft Intune proveďte některý z následujících kroků:

  • Pokud chcete zobrazit obecné informace o výstrahách včetně prvních třech výstrah a celkového počtu aktivních výstrah, klikněte na Přehled systému. Kliknutím na odkazy v těchto výstrahách můžete zobrazit podrobnější informace.

  • Pokud chcete zobrazit souhrnná data pro výstrahy, klikněte na Výstrahy > Přehled. Oblast Souhrn výstrah podle typu na stránce Přehled výstrah zobrazuje souhrn výstrah. Jako první jsou zobrazené kritické výstrahy. Kliknutím na odkazy v těchto výstrahách můžete zobrazit podrobnější informace.

   System_CAPS_notePoznámka

   V některých případech se typ výstrahy může na seznamu Souhrn výstrah podle typu zobrazovat více než jednou.

   Na seznamu se můžou zobrazit třeba následující instance typu výstrahy Volného místa logického disku:

   • 3 Volné místo logického disku

   • 2 Volné místo logického disku

   K tomuto chování dochází při vygenerování výstrahy stejného typu pro zařízení, která používají různé operační systémy. V uvedeném příkladu mohla být první instance typu výstrahy Volné místo logického disku, 3 Volné místo logického disku, vygenerovaná počítači se systémem Windows® 7. Druhou instanci typu výstrahy Volné místo logického disku mohly vygenerovat počítače se systémem Windows Vista®.

  • Pokud chcete zobrazit všechny aktivní výstrahy, klikněte na Výstrahy > Všechny výstrahy. Na stránce Výstrahy se zobrazí seznam všech aktivních výstrah s těmito sloupci:

   1. Název – název typu výstrahy, který výstrahu vygeneroval.

   2. Zdroj – odkaz na zdroj výstrahy. Pokud je prahová hodnota zobrazení typu výstrahy nastavená na Zobrazit všechny, pak tento odkaz zobrazí jedno zařízení. Pokud je prahová hodnota zobrazení typu výstrahy nastavená na nějakou hodnotu, pak tento odkaz zobrazí seznam všech zařízení, která jsou touto výstrahou ovlivněná.

   3. Poslední aktualizace– ukazuje čas poslední změny výstrahy. Pokud je výstraha zavřena, zobrazí se čas, kdy byla výstraha zavřena.

   4. Závažnost– určuje závažnost výstrahy

Výstrahy na vývěsce poskytují důležitá oznámení o službách, například nadcházející upgrade služby, údržbu nebo výpadek. Pomocí tohoto postupu můžete výstrahy na vývěsce zobrazit a spravovat.

Zobrazení a správa výstrah na vývěsce

 1. V rozhraní Konzola pro správu Microsoft Intune klikněte na Přehled systému.

 2. Pokud existují důležitá oznámení týkající se služeb, jsou zobrazená v oblasti Vývěska.

 3. Pokud chcete výstrahu na vývěsce exportovat do souboru s hodnotami oddělenými čárkou (CSV) nebo souboru HTML, v rozhraní Konzola pro správu Microsoft Intune klikněte na Výstrahy > Všechny výstrahy > Oznámení. Vyberte oznámení, klikněte na ikonu exportování seznamu a pak postupujte podle pokynů.

V pracovním prostoru Přehled systému si můžete zobrazit souhrny Stavu systému pro službu Endpoint Protection, aktualizace, stav agenta, zásady a software, abyste mohli identifikovat a upřednostnit problémy, které vyžadují okamžitou pozornost. Odkaz na souhrn Stav služby se nachází taky v chybových zprávách, když dojde k přerušení systému. Souhrn Stav služby zobrazuje podrobnosti o problému v každém umístění a vždy zobrazuje čas poslední aktualizace.

Zobrazení stavu předplatného

 1. V rozhraní Konzola pro správu Microsoft Intune klikněte na Přehled systému.

 2. V oblasti Stav systému můžete zkontrolovat stav různých součástí Microsoft Intune. Mnoho položek obsahuje odkazy, které umožňují zobrazit další informace. Třeba v části Endpoint Protection můžete výběrem počtu instancí zobrazit pracovní prostor Endpoint Protection se seznamem zjištěného malwaru. Výběrem počtu zařízení zobrazíte pracovní prostor Skupiny se seznamem zařízení, na kterých byl zjištěn malware.

Výstrahy Intune zůstávají aktivní, dokud nenastane některá z následujících událostí:

 • Problém, který způsobil vygenerování výstrahy, se vyřeší.

 • Výstrahu ručně zavřete.

 • Uplyne 5 dnů od vygenerovaní výstrahy. Po 45 dnech vyprší platnost výstrahy a ta se automaticky zavře.

Výstrahy, které jsou označené jako zavřené, se po 90 dnech trvale odstraní.

Ruční zavření výstrahy

 1. V rozhraní Konzola pro správu Microsoft Intune proveďte některý z následujících kroků:

  1. Zavření výstrahy na seznamu výstrah – klikněte na Výstrahy > Všechny výstrahy. Vyberte výstrahu a pak klikněte na Zavřít výstrahu.

  2. Zavření výstrahy pro konkrétní zařízení – klikněte na Skupiny > Všechna zařízení. Vyberte zařízení a klikněte na Zobrazit vlastnosti. Pak na kartě Výstrahy vyberte výstrahu a klikněte na Zavřít výstrahu.

  3. Zavření výstrahy na vývěsce – klikněte na Přehled systému. Klikněte na X vedle výstrahy na vývěsce.

Zobrazení a opětovná aktivace zavřené výstrahy

 1. V rozhraní Konzola pro správu Microsoft Intune klikněte na Výstrahy > Všechny výstrahy.

 2. Na seznamu Filtry klikněte na Zavřené.

  V podokně seznamu pro správu se zobrazí názvy a další informace o výstrahách. Podrobnosti o zvolené výstraze se zobrazí v podokně náhledu.

 3. Pokud chcete zvolenou výstrahu znovu aktivovat, klikněte na Znovu aktivovat výstrahu.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft