Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Správa sestav v Microsoft Intune

 

Rozsah platnosti: Microsoft Intune

Informace v tomto tématu vám pomůžou vytvářet a spravovat sestavy Microsoft Intune, které obsahují informace o softwaru, hardwaru a licencích k softwaru ve vaší organizaci.

Sestavy Microsoft Intune obsahují informace o softwaru, hardwaru a licencích k softwaru ve vaší organizaci. Sestavy vám můžou pomoct potvrdit aktuální potřeby a předpovídat budoucí výdaje. Pracovní prostor Sestavy poskytuje nástroje k vytváření a správě sestav. Další informace o sestavách najdete v tématu .

Microsoft Intune poskytuje následující typy sestav:

Typ sestavy

Popis

Sestavy aktualizací

Zobrazují úspěšné aktualizace softwaru na počítačích ve vaší organizaci a taky aktualizace, které se nezdařily, čekají na vyřízení nebo jsou potřeba. Další informace o aktualizacích softwaru najdete v tématu Udržování počítačů v aktuálním stavu díky softwarovým aktualizacím v Microsoft Intune.

Sestavy zjištěného softwaru

Zobrazují software nainstalovaný na počítačích ve vaší organizaci včetně verzí softwaru. Zobrazené informace můžete filtrovat na základě vydavatele softwaru a kategorie softwaru. Kliknutím na směrovou šipku vedle položky aktualizace na seznamu můžete zobrazit další podrobnosti (třeba počítače, na kterých jsou nainstalované).

System_CAPS_notePoznámka

Když v Intune vyřadíte počítače z provozu nebo změníte jejich členství ve skupinách, může trvat několik minut, než se tyto změny v sestavě zjištěného softwaru projeví. Pokud chcete nejaktuálnější data inventáře softwaru, po vyřazení počítačů nebo změně jejich členství ve skupinách počkejte několik minut a až pak spusťte sestavu zjištěného softwaru zahrnující tyto počítače.

Sestavy inventáře počítačů

Zobrazují informace o spravovaných počítačích ve vaší organizaci. Pomocí této sestavy můžete plánovat nákupy hardwaru a lépe porozumět hardwarovým potřebám uživatelů ve vaší organizaci. Další informace o práci se spravovanými počítači najdete v tématu Správa počítačů v Microsoft Intune.

Sestavy inventáře mobilních zařízení

Zobrazují informace o mobilních zařízeních ve vaší organizaci. Zobrazené informace můžete filtrovat podle skupin, podle toho, jestli byl v zařízení provedený jailbreak nebo rootování, a podle operačního systému.

Sestavy zakoupených licencí

Zobrazují názvy softwaru pro všechen licencovaný software ve vybraných skupinách licencí podle jejich licenčních smluv. Jsou k dispozici tyto filtry:

  • Všechny smlouvy – zobrazí všechny licencované softwarové produkty, které jsou spravované prostřednictvím Intune.

  • Multilicenční smlouvy – zobrazí jenom softwarové produkty VLSC.

  • Licenční smlouvy na ostatní software – zobrazí softwarové produkty, které jsou spravované mimo VLSC.

System_CAPS_notePoznámka

Pokud se informace o licencích softwaru déle než 24 hodin neaktualizují, aktualizují se při vygenerování sestavy licencí.

Sestava licencí není přesný výčet názvů používaného softwaru ani doklad o souladu se smlouvami. Sestava je nástroj, který vám má pomoct při rozhodování o licencích pro vaši organizaci. Intune nemusí detekovat některé produkty, které můžou mít multilicenci Microsoftu.

Sestavy instalací licencí

Porovnávají software nainstalovaný na počítačích ve vaší organizaci s aktuálními licenčními smlouvami podle webu VLSC (Volume Licensing Service Center). Filtry zahrnují:

  • Všechny smlouvy – zobrazí všechny licencované softwarové produkty, které jsou spravované prostřednictvím Intune.

  • Multilicenční smlouvy – zobrazí jenom softwarové produkty VLSC.

  • Licenční smlouvy na ostatní software – zobrazí softwarové produkty, které jsou spravované mimo VLSC.

Sestavy podmínek a ujednání

Zobrazují, kteří uživatelé přijali vaše podmínky a ujednání a kterou verzi přijali. Exportováním sestavy si můžete informace o přijetí archivovat.

Sestavy nekompatibilních aplikací

Zobrazují informace o uživatelích s nainstalovanými aplikacemi, které jsou na vašem seznamu kompatibilních a nekompatibilních aplikací. Tato sestava slouží k vyhledání uživatelů a zařízení, která nejsou v souladu s vašimi firemními zásadami pro aplikace.

Sestavy o shodě certifikátů

Zobrazují, které certifikáty byly vydané uživatelům a zařízením prostřednictvím Služby zápisu síťových zařízení. Tato sestava slouží k vyhledání certifikátů, které jsou vydané, mají ukončenou platnost nebo jsou odvolané.

Sestavy o historii zařízení

Zobrazují historický protokol akcí vyřazení, vymazání a odstranění. Tato sestava slouží k zobrazení, kdo v minulosti akce v zařízeních inicioval.


Vytvoření sestavy

  1. V rozhraní Konzola pro správu Microsoft Intune klikněte na Sestavy a pak klikněte na typ sestavy, kterou chcete vygenerovat, podle popisu ve výše uvedené tabulce.

  2. Na stránce Vytvořit novou sestavu přijměte výchozí hodnoty nebo si je přizpůsobte, abyste filtrovali výsledky, které bude sestava obsahovat. Můžete třeba vybrat, aby se v sestavě zjištěného softwaru zobrazil jenom software vydávaný Microsoftem.

  3. Kliknutím na Zobrazit sestavu otevřete sestavu v novém okně.

Pokud chcete sestavu seřadit podle kteréhokoli zobrazeného sloupce, klikněte na jeho záhlaví. Kromě toho některé sestavy umožňují rozbalit položky na seznamu a zobrazit více podrobností.

Sestavy navíc podporují následující akce:

Akce

Další informace

Tisk

V otevřené sestavě klikněte na ikonu tisku a postupujte podle pokynů.

Export

V otevřené sestavě klikněte na ikonu exportu a postupujte podle pokynů. Sestavy můžete exportovat do formátu hodnot oddělených čárkou (CSV) nebo formátu HTML.

Uložení

Na stránce Vytvořit novou sestavu může každý uživatel uložit až 100 sestav. Konfigurujte parametry sestavy podle svých požadavků a pak klikněte na Uložit nebo Uložit jako (pokud chcete použít jiný název).

Načtení

Na stránce Vytvořit novou sestavu klikněte na Načíst, pokud chcete načíst kteroukoli dříve uloženou sady parametrů sestavy.

Odstranění

V pracovním prostoru Sestavy vyberte požadovaný typ sestavy, klikněte na Načíst a pak na seznamu sestav klikněte na ikonu odstranění (x) vedle sestavy.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft