Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Nastavení Microsoft Intune

 

Informace v tomto tématu vás provedou úlohami nastavení instance služby Microsoft Intune jenom pro cloud. Pokud svoje předplatné plánujete používat s nástrojem System Center 2012 Configuration Manager od Microsoftu, pak v tomto tématu nepokračujte. Místo toho přejděte na téma Správa mobilních zařízení s Configuration Managerem a Microsoft Intune[NB1502].

První úlohou nastavení služby Intune je přihlášení k odběru. Potom následuje několik úloh nastavení předplatného. Některé z nich stačí udělat jenom jednou a k jiným se budete muset občas vrátit. Při počátečním nastavení předplatného doporučujeme dělat úlohy ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedené v tomto tématu. Můžete nastavit zkušební verzi předplatného a později ji převést na úplné předplatné. Postup převedení zkušební verze předplatného najdete v tématu Zakoupení Intune.

System_CAPS_tipTip

Když se přihlásíte k odběru cloudové služby od Microsoftu, stane se instance této služby klientem služby Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), která bude vašim cloudovým službám poskytovat identitu a adresářové služby. Měli byste být seznámení s konceptem klienta Azure AD. Pokud dokumentace odkazuje na Azure AD nebo klienta Azure AD, představuje to vaši instanci Microsoft Intune.

Další informace o klientovi Azure AD najdete v tématu Co je klient Azure AD.

Po dokončení následujících úloh budete připravení spravovat mobilní zařízení a počítače:

Při registraci k Intune se přihlásíte ke zkušební verzi předplatného. Tuto zkušební verzi můžete přes Portál účtu Microsoft Intune kdykoli převést na placené, plné předplatné.

K registraci můžete použít stávající pracovní nebo školní účet, nebo můžete vytvořit nový účet. Účet, který použijete, bude mít k vašemu předplatnému práva jako Jak Intune rozděluje úlohy správy s rolí globálního správce.

Přihlášení k odběru Microsoft Intune

 1. Na stránce Registrovat máte dvě možnosti:

  • Přihlásit se pomocí stejného účtu, který používáte k odběru jiných cloudových služeb Microsoftu: Pokud už používáte pracovní nebo školní účet k odběru služeb jako třeba Microsoft Office 365 a chcete přes stejný účet odebírat obě služby, klikněte na Přihlásit se. Pokud používáte stejný účet pro víc služeb, používají tyto služby stejnou infrastrukturu Azure AD a jsou klienty Azure AD. Azure AD poskytuje základní adresářové funkce a funkce správy identit pro cloudové služby Microsoftu.

  • Přihlášení jenom k odběru Microsoft Intune: Pokud ještě nemáte přihlášený odběr cloudové služby, přihlaste se k odběru Intune vyplněním formuláře na stránce Registrovat.

   Pole

   Další informace

   Země nebo oblast

   Nastaví zemi nebo oblast pro vaši organizaci. Tyto zeměpisné údaje taky určují způsob fakturace a zákonem stanovené daně pro cloudové služby.

   Tento výběr určuje pole, která se objeví dál v tomto formuláři na místě, kde zadáváte svoji fyzickou adresu.

   Jazyk organizace

   Nastaví jazyk, který chcete používat pro obchodní komunikaci ze strany společnosti Microsoft.

   Jméno a příjmení

   Křestní jméno a příjmení se přidruží k počátečnímu uživatelskému účtu, který Intune vytvoří, abyste mohli spravovat svoje předplatné.

   Název organizace

   Nastaví název vaší organizace. Tento název se zobrazí uživatelům, kteří budou pracovat s vaším předplatným.

   Adresa (různé)

   Nastaví poštovní adresu vaší organizace.

   E-mailová adresa

   Nastaví e-mailovou adresu, na kterou budete dostávat informace o službě a fakturaci a na kterou se pošlou podrobnosti k resetování hesla. Kromě toho budete na tuto adresu dostávat propagační informace, které si zvolíte odebírat.

   Nový název domény

   Nastaví název domény pro použití s doménou onmicrosoft.com. Tento název domény je u zkušebního i placeného předplatného zdarma.

   Ve výchozím nastavení je tento název domény přidružený k vašemu předplatnému a k uživatelským účtům, které přidáte do služby Intune. Po přihlášení k odběru můžete přidat a používat název domény, který už vlastníte, nebo můžete dál používat bezplatnou doménu onmicrosoft.com.

   Nové ID uživatele a heslo

   Nastaví název účtu a heslo k počátečnímu účtu správce klienta vašeho předplatného. Tento název může být jakýkoli název, který si zvolíte. Přidruží se ke křestnímu jménu a příjmení, která jste zadali v tomto formuláři.

Co se stane po vyplnění formuláře a přijetí Smlouvy o odběru služeb Microsoft Online:

 • Přes účet správce klienta se automaticky přihlásíte k Portál účtu Microsoft Intune.

 • Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali během procesu registrace, vám přijde e-mailová zpráva s informacemi o účtu. Tato zpráva je potvrzením, že vaše předplatné je aktivní.

Změna zkušebního předplatného na úplné předplatné

 1. Na portálu účtu Microsoft Intune klikněte na Nákup > Koupit.

 2. Na stránce Uzpůsobit vaši objednávku dokončete nákup.

Po dokončení nákupu se vaše zkušební předplatné převede na úplné předplatné, u kterého platnost během původního časově omezeného období nevyprší.

Ve výchozím nastavení používá Microsoft Intune název domény, který jste si zvolili během přihlášení k odběru služby, a to ve tvaru <domena>.onmicrosoft.com. Pokud má vaše organizace vlastní doménu, můžete instanci Intune nakonfigurovat tak, aby místo názvu domény poskytnutého s vaším předplatným používala tuto doménu.

Než vytvoříte nové uživatelské účty nebo synchronizujete účty ze služby Active Directory, doporučujeme, abyste se rozhodli, jestli chcete používat jenom doménu .onmicrosoft.com, nebo jestli chcete přidat jeden nebo víc názvů vlastních domén. Pokud nenakonfigurujete vlastní název domény a příponu, přidá se k hlavnímu názvu uživatele (UPN) každého uživatelského účtu, který importujete, přípona onmicrosoft.com. Není sice potřeba před přidáním uživatelů konfigurovat vlastní doménu, ale když to uděláte, zjednodušíte si správu identit uživatelů ve vašem předplatném, protože se uživatelé budou moct přihlašovat pomocí přihlašovacích údajů, které používají pro přístup k jiným prostředkům domény.

Další informace o používání vlastní domény s cloudovou službou od Microsoftu najdete v tématu Správa internetových domén.

Vzhledem k tomu, že postup konfigurace Intune na používání vlastních názvů domén vaší organizací je stejný jako u jiných klientů Azure AD, použijte informace a postupy uvedené v tématu Přidání domény.

Po nastavení názvu domény se vraťte do tohoto tématu a pokračujte v konfiguraci Intune.

Než bude moct uživatel přistupovat k Intune nebo registrovat zařízení, musí správce klienta udělat následující kroky.

Úloha

Další informace

Přidání uživatelských účtů

 • Všechny uživatelské účty, které přidáte do předplatného, budou uložené v instanci služby Azure AD, která bude vašemu předplatnému poskytovat identitu a adresářové služby.

 • Pokud přes tento pracovní nebo školní účet přistupujete k jiným cloudovým službám, můžou už být některé uživatelské účty ve portál účtu dostupné. Těm uživatelským účtům, které chcete používat se svým předplatným, je potřeba přiřadit licenci pro Intune.

 • Existují tři způsoby, jak přidat nové uživatelské účty do portál účtu. Uživatelské účty můžete k předplatnému přidat libovolnou kombinací těchto možností:

Nastavení stavu přihlášení

 • Než se bude moct uživatel přihlásit k Intune, musí mít uživatelský účet stav přihlášení Povoleno.

 • Když přidáte k předplatnému uživatelské účty, ať už kterýmkoli způsobem, Intune jim přiřadí stav přihlášení Povoleno. Když ale uživatelské účty přidáte jejich hromadným naimportováním pomocí souboru .csv, můžete stav přihlášení změnit na Blokováno. Stav přihlášení můžete pro uživatele změnit taky později, až budete upravovat nastavení tohoto uživatelského účtu.

Přiřazení licencí uživatelským účtům k používání Intune

 • Než bude moct uživatel přistupovat k prostředkům Intune, musí mít uživatelský účet licenci na používání vašeho předplatného.

 • Pokud do svého předplatného přidáte uživatelské účty, ať už ručně nebo pomocí hromadného importu, Intune těmto účtům ve výchozím nastavení přiřadí dostupné licence. V tomto okamžiku se můžete rozhodnout licence nepřiřazovat. Stejně tak můžete k uživatelskému účtu licenci přidat nebo ji odvolat později.

 • Pokud pomocí hromadného importu přidáváte víc uživatelských účtů, vztahuje se volba přiřazení licence na všechny uživatelské účty, které importujete.

 • Uživatelským účtům, které se do služby Azure AD přidají přes synchronizaci služby Active Directory, Intune licence automaticky nepřiřadí.

K přidání jednotlivých uživatelských účtů slouží Průvodce pro nové uživatele.

Ruční přidání jednotlivých uživatelských účtů

 1. Na portálu účtu Microsoft Intune klikněte na Uživatelé > Nový.

 2. Kliknutím na Uživatel spusťte Průvodce pro nové uživatele.

  1. Na stránce Podrobnosti vyplňte požadovaná pole.

  2. Na stránce Nastavení nastavte umístění pro uživatele.

  3. Na stránce Skupina klikněte na Další. Tím přijmete výchozí hodnoty a přiřadíte k uživatelskému účtu licenci pro Intune. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté políčko, kterým se k uživatelskému účtu přiřadí licence pro Intune.

  4. Na stránce E-mail můžete zadat až pět e-mailových adres, na které přijde upozornění na uživatelské jméno a dočasné heslo k účtu. Jednotlivé e-mailové adresy oddělte středníkem (;). Až to budete mít, klikněte na Vytvořit a uživatelský účet se přidá k předplatnému.

  5. Na stránce Výsledky se zobrazí název nového účtu a jeho dočasné heslo. Intune automaticky vytvoří dočasné heslo.

Nový uživatelský účet se teď zobrazí v uzlu Uživatelé portálu účtu. Při prvním přihlášení musí uživatel zadat nové heslo k účtu.

Do Intune můžete přidat víc uživatelských účtů najednou. Použijte k tomu Průvodce hromadným přidáním uživatelů, kde můžete nahrát textový soubor s oddělovači (.csv) obsahující uživatelská data.

Soubor .csv, který nahrajete, musí mít na prvním řádku popisky sloupců uživatelských dat uvedené ve správném pořadí. Ty jsou popsané v tabulce dál v této části. Pak musíte pro každého uživatele v souboru .csv uvést uživatelské jméno (třeba jan@contoso.com) a zobrazované jméno (třeba Macek Jan).

Přidání víc uživatelských účtů ze souboru .csv

 1. Na portálu účtu Microsoft Intune klikněte na Uživatelé > Nový.

 2. Klikněte na Hromadné přidání. Tím spustíte Průvodce hromadným přidáním uživatelů.

  1. Na stránce Vybrat soubor klikněte na Procházet a najděte a nahrajte existující soubor .csv z vašeho počítače. Můžete si taky stáhnout ukázkový soubor .csv nebo prázdný soubor šablony.

  2. Na stránce Ověření si zkontrolujte výsledky a potom zobrazte další podrobnosti kliknutím na Zobrazit.

  3. Na stránce Nastavení zkontrolujte, že stav přihlášení je Povoleno, a nastavte umístění. Tato nastavení se vztahují na všechny uživatelské účty přidané prostřednictvím souboru .csv.

  4. Na stránce Skupina klikněte na Další. Tím přijmete výchozí hodnoty a všem uživatelským účtům, které jste přidali pomocí souboru .csv, přiřadíte licenci pro Intune. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté políčko, kterým se ke všem uživatelským účtům přiřadí licence pro Intune.

  5. Na stránce E-mail můžete zadat až pět e-mailových adres, na které přijde upozornění na uživatelská jména a dočasná hesla, která Intune pro jednotlivé účty vytvoří. Jednotlivé e-mailové adresy oddělte středníkem (;). Až to budete mít, klikněte na Vytvořit a uživatelské účty se přidají k předplatnému.

  6. Na stránce Výsledky se zobrazí názvy uživatelských účtů a jejich dočasná hesla.

Všechny uživatelské účty, které jste přidali metodou importování, se teď zobrazují v uzlu Uživatelé portálu účtu. Všichni noví uživatelé musí při prvním přihlášení zadat nové heslo ke svému uživatelskému účtu.

Pokud se chcete naučit používat formát CSV, stáhněte si v Průvodci hromadným přidáním uživatelů prázdnou šablonu nebo ukázkový soubor .csv a použijte je:

 • Stáhněte soubor:

  Na portálu účtu Microsoft Intune klikněte na Uživatelé > Nový > Hromadné přidání. Na první stránce Průvodce hromadným přidáním uživatelů klikněte na uvedený odkaz ke stažení.

 • Upravte soubor:

  Soubor můžete upravit v textovém editoru, jako je třeba Poznámkový blok.

 • Podívejte se na formát:

  Šablona obsahuje záhlaví (popisky sloupců uživatelských dat), které představuje první řádek v ukázkovém souboru .csv. Jednotlivé záznamy (uživatele) přidávejte na samostatné řádky pod záhlaví. Tento ukázkový soubor je příkladem správně formátovaného souboru .csv. Ukázková data můžete nahradit skutečnými informacemi o uživatelích. Je důležité, abyste nepřidávali, neměnili ani neodstraňovali žádné ze záhlaví sloupců, protože by se pak službě Intune nemuselo povést vytvořit z informací v souboru uživatelské účty.

 • Oddělte hodnoty čárkami:

  Jednotlivá pole (křestní jméno uživatele, příjmení atd.) je potřeba oddělit čárkami.

 • Uložte soubor pod novým názvem:

  Každý soubor .csv, který vytvoříte, uložte pod novým názvem. Nezapomeňte použít příponu názvu souboru .csv.

Nejčastější dotazy týkající se používání souborů .csv:

 • Co když nemám všechny požadované informace o všech uživatelích?

  Požadované údaje jsou Uživatelské jméno a Zobrazované jméno: bez těchto informací nový uživatelský účet přidat nejde. Pokud nemáte některé z dalších informací, třeba Fax, můžete zadat mezeru a čárku, a tím označit, že má toto pole zůstat prázdné.

 • Jak malý nebo velký může být soubor .csv?

  Soubor .csv musí mít aspoň dva řádky. Jeden pro záhlaví sloupců (popisky sloupců uživatelských dat) a jeden pro uživatele. Soubor ale nemůže mít víc než 251 řádků. Pokud potřebujete importovat víc než 250 uživatelů, můžete vytvořit víc než jeden soubor .csv.

 • Jaké jazyky můžu použít?

  Při vytváření souboru .csv můžete zadat popisky sloupců uživatelských dat v libovolném jazyce nebo libovolnými znaky, pořadí popisků ale musí zůstat stejné jako v ukázkovém souboru. Potom můžete do jednotlivých polí zadat položky v libovolném jazyce nebo libovolnými znaky a uložit soubor ve formátu Unicode nebo UTF-8.

 • Můžu přidat uživatele z různých zemí nebo oblastí?

  Pokud chcete přidat uživatele z různých oblastí, musíte použít samostatné soubory .csv. Pro každý soubor .csv projdete kroky v Průvodci hromadným přidáním uživatelů a pro všechny uživatele zahrnuté v souboru, se kterým pracujete, doplníte jedno umístění.

 • Existuje limit pro počet znaků, které můžu do jednotlivých polí zadat?

  Následující tabulka z ukázkového souboru .csv obsahuje popisky sloupců uživatelských dat a pro každý z nich uvádí maximální počet znaků.

  Popisky sloupců uživatelských dat

  Maximální počet znaků

  Uživatelské jméno (povinnné)

  Maximální celková délka uživatelského jména ve formátu jmeno@domena.com je 79 znaků, včetně znaku zavináče (@). Jméno uživatele nesmí překročit 30 znaků a název domény 48 znaků.

  Křestní jméno

  64

  Příjmení

  64

  Zobrazované jméno (povinné)

  256

  Funkce

  64

  Oddělení

  64

  Číslo kanceláře

  128

  Telefon do kanceláře

  64

  Mobilní telefon

  64

  Fax

  64

  Adresa

  1024

  Město

  128

  Okres, kraj nebo stát

  128

  PSČ

  40

  Země nebo oblast

  128

Můžete nakonfigurovat synchronizaci adresářů, aby se importovaly uživatelské účty z vaší místní služby Active Directory do správy identit Microsoft Azure AD. Pokud používáte víc služeb se stejnou službou Azure AD, jsou uživatelské účty, které synchronizujete, dostupné pro všechny cloudové služby sdílející vaši službu Azure AD.

Informace o výhodách synchronizace uživatelských účtů z místního adresáře do Azure AD

K integraci adresáře s Intune můžete použít několik metod.

Po nastavení integrace adresáře se vraťte do tohoto tématu a pokračujte v konfiguraci Intune.

Než se bude moct uživatel přihlásit ke službě Intune a používat ji, musí mít licenci k vašemu předplatnému. Uživatel, který má licenci, je členem skupiny uživatelů Microsoft Intune. Tato skupina zahrnuje všechny uživatele, kteří mají licenci k používání předplatného. Každá uživatelská licence podporuje registraci až pěti zařízení.

 • Když pomocí portál účtu přidáte uživatele do předplatného, ať už ručně nebo hromadným importem v souboru .csv, Intune přiřadí každému uživatelskému účtu dostupnou licenci. Pokud nemáte žádnou dostupnou licenci, licence se nepřiřadí. U obou metod si můžete během přidávání nových uživatelských účtů do předplatného zvolit, že těmto účtům licence přiřazovat nebudete.

 • Při importu uživatelů z místní služby Active DirectoryIntune uživatelským účtům licence nepřiřazuje. Místo toho musíte uživatelský účet později upravit a licenci uživateli přiřadit ručně.

 • Pokud vaše předplatné sdílí Azure AD s jinými klienty Azure AD, máte přístup k uživatelům přidaným do těchto služeb. Tito uživatelé nebudou mít licenci k Intune, dokud jim tyto licence jednotlivě nepřiřadíte.

Pokud je možnost přiřadit licenci k Intune nebo ji odvolat neaktivní, může vaše předplatné zahrnovat možnosti multilicencí, třeba možnosti dostupné v případě používání sady Enterprise Mobility Suite. Informace o tom, jak přiřadit nebo odvolat licenci najdete v dokumentaci k vašim možnostem licencování.

Zobrazení počtu licencí, které vlastníte a používáte

 • Zobrazení počtu licencí, které vlastníte: Na portálu účtu Microsoft Intune klikněte na Licence. Zobrazí se počet platných licencí, které vlastníte. Můžete taky kliknout na Správa a zobrazit tak počet licencí, které vlastníte, a datum vypršení jejich platnosti.

 • Zobrazení počtu dostupných licencí, které ještě nejsou přiřazené k uživatelům: Na portálu účtu Microsoft Intune klikněte na Uživatelé, vyberte libovolný uživatelský účet, klikněte na Upravita potom si prohlédněte kartu Skupina. Hodnota pro členy skupiny označuje počet nepřiřazených licencí, které vám z celkového fondu licencí zbývají.

Zakoupení dalších licencí

 1. Na portálu účtu Microsoft Intune klikněte na Nákup. U požadovaného typu licence klikněte na Přidat a potom zadejte počet uživatelských licencí, které chcete koupit.

 2. Klikněte na Přidat do košíku.

 3. Klikněte na Přejít k pokladně a zkontrolujte si svoji objednávku. Potom vyplňte formulář nákupu.

Po dokončení nákupu můžete nové licence přiřadit k uživatelům.

Přiřazení nebo odvolání licence

 1. Na portálu účtu Microsoft Intune klikněte na Uživatelé.

 2. Vyberte uživatele, které chcete spravovat, a potom klikněte na Upravit:

  • Úprava jednoho uživatele:

   1. Na kartě Skupina daného uživatele zaškrtněte políčko Microsoft Intune (tím se tomuto uživateli přiřadí licence) a zrušte zaškrtnutí políčka pro odvolání licence.

   2. Klikněte na Uložit > Ano.

  • Úprava více uživatelů:

   1. V Průvodci hromadnou úpravou uživatelů přejděte na stránku Skupina a potom vyberte možnosti licence, které chcete použít pro celou skupinu vybraných uživatelů. Zaškrtněte políčko Intune (tím se přiřadí licence všem uživatelům) a zrušte zaškrtnutí políčka pro odvolání licencí.

   2. Klikněte na Odeslat > Dokončit.

Po dokončení se upraví počet dostupných licencí.

Když jste k předplatnému přidali další uživatele, doporučujeme, abyste několika uživatelským účtům udělili přihlašovací údaje správce. Konzola, kterou použijete k přiřazení přihlašovacích údajů správce, závisí na typu správce, kterého chcete přiřadit:

 • Správce klienta: K přiřazení tohoto typu správce použijte Portál účtu Microsoft Intune. Správce bude mít na starosti správu předplatného, včetně fakturace, cloudového úložiště a správy uživatelů, kteří můžou používat Intune.

 • Správce služeb: K přiřazení tohoto typu správce použijte Konzola pro správu Microsoft Intune. Správce bude mít na starosti každodenní úlohy, včetně správy mobilních zařízení nebo počítačů, nasazování zásad nebo softwaru a spouštění sestav.

Další informace: Účty správce Intune a zvláštní oprávnění.

Přiřazení oprávnění pro správce klienta

 1. Na portálu účtu Microsoft Intune klikněte na Uživatelé.

 2. Vyberte uživatelský účet, kterému chcete přiřadit oprávnění správce klienta, a potom klikněte na Upravit.

 3. Na kartě Nastavení v části Přiřazení role klikněte na Ano a potom pro tento účet vyberte příslušnou roli.

 4. Zadejte alternativní e-mailovou adresu pro tohoto uživatele a potom klikněte na Uložit.

Přiřazení oprávnění pro správce služeb

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Správce > Správa správců > Správci služeb a potom klikněte na Přidat.

 2. V dialogovém okně Přidat správce služeb zadejte pro ID uživatele název uživatelského účtu, u kterého se má zvýšit oprávnění na správce služeb. Tento název zadejte ve tvaru <nazev>@<domena.com>. Zadaný název musí odpovídat přihlašovacím údajům k tomuto účtu.

 3. Vyberte odpovídající Přístupová oprávnění pro tohoto uživatele a potom klikněte na OK.

Zobrazení seznamu správců klienta nebo správců služeb

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Správce > Správa správců.

 2. V části Úlohy klikněte na jednu z následujících možností:

  • Zobrazit správce služeb: V této konzole se zobrazují jenom správci služeb nakonfigurovaní v konzole pro správu. Správci klientů s rolí Globální správce se tady nezobrazují.

  • Zobrazit správce klientů: V této konzole se zobrazují jenom správci klientů, kteří mají přiřazenou roli Globální správce.

Ve Portál účtu Microsoft Intune můžete vytvářet, upravovat a odstraňovat skupiny zabezpečení. Skupiny zabezpečení můžete použít jako kritéria pro skupiny organizace, které správci služeb používají ke každodenní správě Intune, včetně nasazení softwaru nebo přiřazení zásad.

Mezi skupiny zabezpečení můžou patřit:

 • Uživatelé a skupiny, které synchronizujete z místní služby Active Directory

 • Uživatelé a skupiny, které přidáte přímo do předplatného

Další informace: Použití skupin pro správu uživatelů a zařízení s Microsoft Intune.

Vytvoření skupiny zabezpečení

 1. Na portálu účtu Microsoft Intune klikněte na Skupiny zabezpečení > Nová. Otevře se Průvodce vytvořením nové skupiny zabezpečení.

 2. Na stránce Podrobnosti zadejte název nové skupiny a potom klikněte na Uložit.

 3. Na stránce Členové můžete do skupiny přidat uživatele i skupiny:

  • Přidání uživatelů: Nastavte Typ seznamu na Uživatelé, vyberte jednoho nebo víc uživatelů, které chcete přidat do této skupiny, a potom klikněte na Přidat.

  • Přidání skupin: Nastavte Typ seznamu na Skupiny, vyberte jednu nebo víc skupin a potom klikněte na Přidat.

Po přidání uživatelů a skupin, které chcete zahrnout, klikněte na Uložit a zavřít a tím dokončete průvodce.

Zobrazení nebo úprava skupiny zabezpečení

 1. Na portálu účtu Microsoft Intune klikněte na Skupiny zabezpečení.

 2. Pokud chcete zobrazit členství ve skupině nebo skupinu upravit, vyberte skupinu, kterou chcete spravovat, a potom klikněte na Upravit.

  System_CAPS_notePoznámka

  Když chcete upravit skupinu, kterou synchronizujete z místní služby Active Directory, musíte ji upravit v místní službě Active Directory a potom synchronizovat změny.

  • Na kartě Podrobnosti můžete změnit název skupiny.

  • Na kartě Členové můžete:

   • Zobrazit členy skupiny.

   • Přidat členy: V části Dostupní členové vyberte jednoho nebo víc uživatelů a potom klikněte na Přidat.

   • Odebrat členy: V části Vybraní členové vyberte jednoho nebo víc uživatelů, které chcete odebrat, a potom klikněte na Odebrat.

 3. Pokud chcete odstranit skupinu, vyberte skupinu, kterou chcete spravovat, a potom klikněte na Odstranit > Ano > Zavřít.

Firemní portál Microsoft Intune je místem, kde uživatelé přistupují k podnikovým datům a kde můžou dělat běžné úkoly, jako je registrace zařízení, instalace aplikací nebo vyhledání informací pro oddělení IT v případě žádosti o podporu.

Když si portál společnosti přizpůsobíte, bude se vaše konfigurace vztahovat na web portálu společnosti i na aplikace portálu společnosti.

Přizpůsobení portálu společnosti

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Správce > Portál společnosti.

 2. Nakonfigurujte aspoň jednu z následujících nepovinných položek.

  Oblast konfigurace

  Název pole

  Maximální počet znaků

  Další informace

  Kontaktní informace společnosti a prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

  Název společnosti

  40

  Tento název se zobrazí v záhlaví portálu společnosti.

  Jméno kontaktní osoby oddělení IT

  40

  Tento název se zobrazí na stránce Kontakt na IT.

  Telefonní číslo oddělení IT

  20

  Toto kontaktní číslo se zobrazí na stránce Kontakt na IT.

  E-mailová adresa oddělení IT

  40

  Tato kontaktní adresa se zobrazí na stránce Kontakt na IT.

  Je potřeba zadat platnou e-mailovou adresu ve formátu alias@nazevdomeny.com.

  Další informace

  120

  Tyto další informace se zobrazí na stránce Kontakt na IT.

  Adresa URL prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti

  79

  Můžete přidat vlastní prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti, které se uživatelům zobrazí po kliknutí na příslušné odkazy na portálu společnosti.

  Pole musí obsahovat platnou adresu URL ve formátu https://www.contoso.com.

  Kontaktní údaje podpory

  Adresa URL webu podpory

  150

  Pokud máte web podpory, který chcete, aby uživatelé používali, zadejte jeho adresu URL sem. Adresa URL musí být ve formátu https://www.contoso.com.

  • Pokud adresu URL nezadáte, nezobrazí se na stránce Kontakt na IT na portálu společnosti žádné informace o webu podpory.

  Název webu

  40

  Toto je popisný název, který se zobrazí pro adresu URL webu podpory.

  • Pokud zadáte adresu URL webu podpory bez popisného názvu, zobrazí se na stránce Kontakt na IT na portálu společnosti text Přejít na web IT.

  Přizpůsobení

  Barva motivu

  Nepoužívá se

  Vyberte barvu motivu, kterou chcete použít pro portál společnosti.

  Zahrnout logo společnosti

  Nepoužívá se

  Když povolíte tuto možnost, můžete nahrávat logo vaší společnosti, které se bude zobrazovat na portálu společnosti. Můžete nahrát dvě loga:

  • Jedno logo, které se zobrazí v případě, že pozadí portálu společnosti bude bílé

  • Jedno logo, které se zobrazí v případě, že se pro pozadí portálu společnosti používá vybraná barva motivu

  Obě loga musí být typu souboru .png nebo .jpg a musí splňovat následující kritéria:

  • Maximální rozlišení 400 × 100 pixelů

  • Velikost maximálně 750 kB

  Volba pozadí pro aplikaci portálu společnosti Windows 8

  Nepoužívá se

  Toto nastavení má vliv jenom na pozadí aplikace portálu společnosti pro Windows 8.

 3. Uložte změny kliknutím na Uložit.

Po uložení změn můžete pomocí odkazů uvedených v dolní části stránky Portál společnosti v konzole pro správu zobrazit web portálu společnosti. Tyto odkazy se nedají změnit. Když se uživatel přihlásí, tyto odkazy zobrazí vaše předplatná na portálu společnosti.

Proces přidání zařízení se liší podle typu zařízení a platformy. K dokončení úkolu přidávání zařízení do předplatného použijte informace v následujících tématech:

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft