Dialogové okno Vložená čára mapy – vlastnosti, Obecné

SQL Server 2008 R2

Chcete-li změnit možnosti zobrazení nebo dat pro vybraný řádek, vyberte v dialogovém okně Vložená čára mapy – vlastnosti možnost Obecné. Tyto možnosti se vztahují pouze na vybraný řádek a přepisují možnosti nastavené na stránce Dialogové okno Vlastnosti čáry mapy, Obecné a v pravidlech pro barvy a tloušťku čar v dané vrstvě.

Další informace naleznete v tématu Postup: Změna legendy mapy, barevné škály a přidružených pravidel.

Přepsat možnosti čáry pro tuto vrstvu

Tuto možnost zvolte, chcete-li přepsat výchozí možnosti zobrazení daného řádku.

Tloušťka čáry

Můžete vybrat hodnotu nebo zadat výraz představující tloušťku čáry.

Název

Název jen pro čtení pro pole vložených dat.

Hodnota

Zadejte hodnotu pole dat. Když tuto hodnotu změníte, změníte současně data vložená do definice sestavy. Původní data nebudou zachována.

Zobrazit: