Dialogové okno Legenda mapy – vlastnosti, Obecné

SQL Server 2008 R2

Legenda usnadňuje uživateli pochopit význam rozdílů barev, velikostí a typů značek pro elementy mapy ve vrstvě. Ve všech vrstvách, ke kterým jsou přidružena pravidla, se ve výchozím nastavení zobrazují položky legendy v první legendě. Pro mapu můžete vytvořit další legendy a zvolit, ve které legendě se která položka zobrazí.

Pomocí dialogového okna Legenda mapy – vlastnosti lze změnit možnosti zobrazení vzhledu a rozložení vybrané legendy mapy.

Chcete-li změnit obsah nebo formát položek legendy, použijte odpovídající dialogové okno Pravidla určitého typu vrstvy a změňte možnosti na stránce Legenda. Další informace naleznete v tématu Postup: Změna legendy mapy, barevné škály a přidružených pravidel.

Klikněte na tlačítko Výraz (fx) a změňte výraz, který slouží k nastavení hodnot možnosti.

Rozložení

Výběrem možnosti označte rozložení legendy. Výchozí rozložení legendy je AutoTable.

  • AutoTable   Zobrazí obsah legendy v tabulce. Přidané položky legendy tabulku zvětší horizontálně nebo vertikálně, v závislosti na volném místě v grafu.

  • Sloupec   Zobrazí obsah legendy v jednom sloupci.

  • Řádek   Zobrazí obsah legendy v jednom řádku.

  • WideTable   Zobrazí obsah legendy v tabulce. Přidané položky legendy tabulku zvětší horizontálně.

  • TallTable   Zobrazí obsah legendy v tabulce. Přidané položky legendy tabulku zvětší vertikálně.

Pozice

Vyberte umístění legendy vzhledem k zobrazení.

Zobrazovat legendu mimo zobrazení

Tuto možnost vyberte, chcete-li legendu zobrazit vně zobrazení mapy.

Zobrazit: