Dialogové okno Vlastnosti bodu mapy, Obecné

SQL Server 2008 R2

Pokud kliknete na kartu Obecné v dialogovém okně Vlastnosti bodu mapy, můžete změnit možnosti popisků, popisů a typů značek pro následující prvky mapy:

Další informace naleznete v tématu Postup: Změna legendy mapy, barevné škály a přidružených pravidel.

Text popisku

Zadejte text nebo výraz, který představuje popisek.

Umístění

Umožňuje vybrat hodnotu nebo zadat hodnotu nebo výraz představující umístění popisků.

  • Dole   Zobrazí popisky v dolní části tvaru mnohoúhelníku.

  • Nahoře   Zobrazí popisky v horní části tvaru mnohoúhelníku.

  • Vpravo   Zobrazí popisky zarovnané vpravo vzhledem k tvaru mnohoúhelníku.

  • Vlevo   Zobrazí popisky zarovnané vlevo vzhledem k tvaru mnohoúhelníku.

  • Ve středu   Zobrazí popisky ve středu tvaru mnohoúhelníku.

Popis tlačítka

Zadejte popisek nebo výraz pro popis, který se zobrazí, pokud přesunete myš na bod.

Typ značky

Vyberte typ značky. Výchozí typ značky je Kruh.

Velikost značky

Vyberte velikost značky. Výchozí velikost značky je 10 bodů.

Zobrazit: