Stránka Písmo, dialogová okna mapy

SQL Server 2008 R2

Chcete-li určit způsob zobrazování textu, vyberte položku Písmo. U vlastností podporujících výrazy se zobrazí tlačítko Výraz (fx), na které můžete kliknout a upravit tak výraz.

Písmo

Zadejte nebo vyberte rodinu písma.

Styl

Vyberte tučný styl písma nebo kurzívu.

Řádkování

Upravte výšku vybraného řádku v sestavě. Vyberte možnost Vlastní a přizpůsobte mezeru mezi řádky textu. Tato možnost se vztahuje pouze na text, který může být zobrazen na více řádcích.

Velikost

Zadejte nebo vyberte velikost písma.

Barva

Vyberte barvu textu.

Efekty

Tuto možnost vyberte v případě, že chcete pod vybraným textem nebo přes něj zobrazit čáru.

Zobrazit: