Dialogové okno Vlastnosti skupiny mapy, Proměnné

SQL Server 2008 R2

Vyberte možnost Proměnné, chcete-li do vrstvy mapy přidat vlastní proměnné skupin. Proměnná skupiny je vyhodnocena při zpracování instance první skupiny a lze na ni odkazovat pouze z výrazu v aktuálním oboru nebo podřízeném oboru. Jelikož je proměnná počítána jednou za instanci skupiny, bude každý odkaz na proměnnou vždy používat stejnou hodnotu. Klikněte na tlačítko Výraz (fx) a upravte výraz, který slouží k nastavení hodnoty možnosti.

Přidat

Zvolte tuto možnost, chcete-li do seznamu přidat proměnnou.

Odstranit

Zvolte tuto možnost, chcete-li odstranit vybranou proměnnou ze seznamu.

Název

Zadejte název začínající písmenem (bez mezer a rozlišují se v něm malá a velká písmena). Název může obsahovat písmena, čísla a podtržítka (_) a musí být v rámci sestavy jedinečný.

Hodnota

Zadejte hodnotu proměnné.

Chcete-li zahrnout odkaz na proměnnou z výrazu, použijte syntaxi kolekce Visual Basic. Následující výraz například určuje proměnnou skupiny s názvem CitySales: =Variables!CitySales.Value.

Zobrazit: