Dialogové okno Vlastnosti nadpisu mapy, Obecné

SQL Server 2008 R2

Pomocí dialogového okna Vlastnosti nadpisumapy můžete definovat základní vlastnosti názvu mapy. Klikněte na tlačítko Výraz (fx) a upravte výraz, který slouží k nastavení hodnoty možnosti.

Text nadpisu

Zadejte název mapy.

Zarovnání názvu

Vyberte zarovnání textu nadpisu. Ve výchozím nastavení je nadpis zarovnán na střed.

Úhel textu

Zadejte úhel otočení textu nadpisu ve stupních.

Pozice

Vyberte umístění nadpisu vzhledem ke středu zobrazení.

Zobrazovat nadpis mimo zobrazení

Tuto možnost vyberte, chcete-li nadpis zobrazit vně zobrazení mapy.

Zobrazit: