Dialogové okno Vložený bod mapy – vlastnosti, Obecné

SQL Server 2008 R2

Vyberte možnost Obecné v dialogovém okně Vložený bod mapy – vlastnosti nebo Centrální bod vloženého mnohoúhelníku mapy – vlastnosti, chcete-li změnit možnosti zobrazení nebo dat vybraného bodu nebo centrálního bodu mnohoúhelníku. V případě vybraného bodu tyto možnosti přepisují možnosti nastavené na stránce Dialogové okno Vlastnosti bodu mapy, Obecné nebo pomocí pravidel barev, velikostí a typů značek. V případě vybraného centrálního bodu mnohoúhelníku tyto možnosti přepisují možnosti nastavené na stránce Dialogové okno Vlastnosti mnohoúhelníku mapy, Obecné nebo pomocí pravidel barev, velikostí a typů značek.

Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení dat a zobrazení mapy nebo vrstvy mapy.

Přepsat výchozí hodnoty vrstvy bodů

Tuto možnost zvolte, chcete-li změnit možnosti zobrazení tohoto bodu.

Změna hodnot polí dat

Pomocí této části lze změnit hodnoty vložených dat.

Název

Název jen pro čtení pro pole vložených dat.

Hodnota

Zadejte hodnotu pole dat. Když tuto hodnotu změníte, změníte současně data vložená do definice sestavy. Původní data nebudou zachována.

Zobrazit: