Dialogové okno Filtrovat seznam (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Cílem dialogového okna Filtrovat seznam je usnadnit vytvoření seznamu ze sady dostupných hodnot, která je pro snadné procházení pomocí rozevíracího seznamu příliš velká. Dostupné hodnoty mohou představovat sadu jedinečných hodnot atributu nebo mohou být instancemi entity definované v modelu. Nástroj Návrhář modelů nebo nástroj Tvůrce sestav 3.0 otevře dialogové okno Filtrovat seznam v případě, že kliknete na odkaz Nejsou vybrány žádné hodnoty umístěný vedle podmínky filtru v dialogovém okně Filtrovat data.

V případě atributů je dialogové okno Filtrovat seznam použito tehdy, je-li vlastnost atributu ValueSelection nastavena na hodnotu Seznam. V takovém případě zobrazí seznam Data k dispozici všechny jedinečné hodnoty atributu. Chcete-li vyhledat konkrétní hodnotu, zadejte slovo do textového pole Filtr a potom klikněte na tlačítko Filtrovat.

V případě entit je dialogové okno Filtrovat seznam použito tehdy, je-li vlastnost entity InstanceSelection nastavena na hodnotu List, FilteredList nebo MandatoryFilter. Pokud je vlastnost nastavena na hodnotu Seznam, seznam Data k dispozici zobrazí všechny instance dané entity a dialogové okno se chová stejně, jako by zobrazovalo jedinečné hodnoty atributu. Pokud je vlastnost nastavena na hodnotu FilteredList nebo MandatoryFilter, při otevření okna se žádné instance nezobrazí. Místo toho můžete po kliknutí na tlačítko Najít vytvořit filtr, který vrátí podmnožinu dostupných hodnot. Tato podmnožina se zobrazí v seznamu Data k dispozici. Do seznamu můžete přidat jednu nebo více hodnot z této sady a poté proceduru opakovat, dokud nevyberete všechny hodnoty, které chcete zahrnout.

Pokud kliknete na tlačítko OK, zobrazí se položky v seznamu Vybraná data v původním filtru.

Najít

Pokud je třeba provést předfiltrování, zobrazí se tlačítko Najít. Kliknutím vyfiltrujete počet položek, které chcete zobrazit v poli se seznamem Data k dispozici. Po kliknutí se zobrazí nové dialogové okno Filtrovat data. Použijte platný filtr a klikněte na tlačítko OK. Jakmile se znovu zobrazí dialogové okno Filtrovat seznam, jsou zadány hodnoty do seznamu Data k dispozici.

Data k dispozici

Vyberte položky, které chcete přidat do rozevíracího seznamu ve filtru. V tomto seznamu mohou být předem zadány hodnoty. Jinak je třeba zadat hodnoty kliknutím na tlačítko Najít.

Přidat

Kliknutím na toto tlačítko přesunete vybrané položky ze seznamu Data k dispozici do seznamu Vybraná data.

Přidat vše

Kliknutím na toto tlačítko přesunete všechny položky ze seznamu Data k dispozici do seznamu Vybraná data.

Vybraná data

Zobrazuje všechny položky, které budou přidány do rozevíracího seznamu kritérií filtrování v dialogovém okně Filtrovat data.

Odstranit

Vyberte položku a kliknutím ji odeberte ze seznamu Vybraná data.

Filtr

Chcete-li snížit počet viditelných položek v seznamu Data k dispozici, zadejte slovo a klikněte na tlačítko Filtr. Pokud například seznam sestává z názvů produktů a zajímají vás pouze produkty obsahující v názvu slovo „hora“, zadejte slovo „hora“ a tyto položky se zobrazí. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jsou předem zadány hodnoty v seznamu Data k dispozici.

Zobrazit: