Dialogové okno Pravidla velikosti bodu mapy, Obecné

SQL Server 2008 R2

Chcete-li zadat pravidla, která řídí velikost značky, vyberte v dialogovém okně Pravidla velikosti bodu mapy – vlastnosti položku Obecné. Tyto možnosti se vztahují na všechny značky ve vrstvě a přepisují možnosti nastavené na stránce Dialogové okno Vlastnosti bodu mapy, Obecné.

Chcete-li přepsat velikost značky konkrétního vloženého bodu, použijte možnosti na stránce Stránka Vložená značka, dialogová okna mapy.

Použít výchozí velikost značky

Tuto možnost zvolte, chcete-li nastavit výchozí hodnotu velikosti značky.

Vizualizovat data pomocí velikosti

Výběrem této možnosti lze změnit velikost každé značky na základě číselné hodnoty datového pole. Další informace o vytváření relací mezi analytickými daty a elementy mapy naleznete v tématu Změny zobrazení mnohoúhelníků, čar a bodů pomocí pravidel a analytických dat.

Datové pole

Zadejte pole nebo výraz představující analytická data.

Počáteční velikost

Zadejte nejmenší velikost. Výchozí hodnota je 1 bod.

Koncová velikost

Zadejte největší velikost. Výchozí hodnota je 30 bodů.

Velikost

Zadejte velikost. Výchozí hodnota je 10 bodů.

Zobrazit: