Stránka Legendy pravidel, dialogová okna mapy

SQL Server 2008 R2

Pomocí stránky Legendy pravidel barev, velikosti, šířky nebo typu značky lze zadat, které hodnoty se zobrazí v každé z legend mapy. Ve výchozím nastavení se všechny položky legend vytvořené pravidly zobrazí v první legendě. Pro mapu můžete vytvořit další legendy a pomocí možností na této stránce můžete zadat, v které legendě se zobrazí sada položek vytvořená pravidlem.

Další informace naleznete v tématu Postup: Změna legendy mapy, barevné škály a přidružených pravidel.

Zobrazit ve škále barev

Pokud vyberete tuto možnost, můžete zobrazit horní a dolní rozsah distribuce pravidla ve škále barev.

Zobrazit v této legendě

Výběrem názvu položky sestavy v legendě zobrazíte rozsahy.

Chcete-li odstranit rozsahy z legendy, vyberte prázdný řádek nahoře.

Text legendy

Zadejte výraz, který se zobrazí v legendě. Ve výchozím nastavení obsahuje text legendy klíčová slova, která představují počáteční a koncové hodnoty pravidla, a připojený řetězec formátu. Příklad: #FROMVALUE{N0} - #TOVALUE{N0}.

Chcete-li formátovat čísla v legendě, připojte řetězec formátu .NET Framework v závorkách. Hodnota {N2} například určuje, že bude číslo dvoumístné.

Zobrazit: