Stránka Viditelnost vrstvy, dialogová okna mapy

SQL Server 2008 R2

Umožňuje nastavit možnosti položky Viditelnost, které slouží k ovládání zobrazení vrstvy mapy.

Při prvním spuštění sestavy

Výběrem této možnosti lze určit, zda se položka při prvním spuštění zobrazí, nebo bude skryta.

Zobrazit

Výběrem této možnosti lze položku zobrazit.

Skrýt

Výběrem této možnosti lze položku skrýt.

Zobrazit nebo skrýt v závislosti na hodnotě přiblížení

Výběrem této možnosti lze změnit původní viditelnost na základě úrovně přiblížení zobrazení mapy.

Zobrazit nebo skrýt podle výrazu

Výběrem této možnosti lze změnit původní viditelnost pomocí výrazu. Zadejte výraz, jehož výsledkem je jedna z následujících hodnot:

  • Viditelný   Zobrazí vrstvu.

  • Skryté   Skryje vrstvu.

  • ZoomBased   Zobrazí vrstvu mapy v případě, že se úroveň přiblížení zobrazení mapy nachází mezi minimální a maximální úrovní přiblížení (včetně minimální a maximální úrovně).

Chcete-li upravit výraz, klikněte na tlačítko Výraz (fx).

Minimální přiblížení

Vyberte úroveň přiblížení v procentech, která určuje, zda se položka zobrazí, pokud je úroveň přiblížení zobrazení mapy pod touto hodnotou.

Maximální přiblížení

Vyberte úroveň přiblížení v procentech, která určuje, zda se položka zobrazí, pokud je úroveň přiblížení zobrazení mapy nad touto hodnotou.

Průhlednost

Vyberte hodnotu, která určuje neprůhlednost této vrstvy. Čím vyšší hodnoty použijete, tím bude vrstva průhlednější. Pokud vrstvu chcete nastavit jako neprůhlednou, zadejte hodnotu 0.

Zobrazit: