Stránka Vložené popisky, dialogová okna mapy

SQL Server 2008 R2

Výběrem položky Popisky lze definovat vzhled popisků pro vložený mnohoúhelník, čáru nebo bod mapy. Chcete-li tuto stránku zobrazit, je nutné v odpovídajícím dialogovém okně vlastností vrstvy vybrat pro elementy mapy (mnohoúhelník, čára, bod) možnost Přepsat.

Text popisku

Zadejte text nebo výraz, který se zobrazí jako popisek.

Umístění

Tato možnost se zobrazí u elementu mapy typu Čára nebo Bod.

Vyberte hodnotu, která určuje, kde se popisek zobrazí vzhledem k elementu mapy.

Čára: Nad, Ve středu, Pod.

Bod nebo středový bod mnohoúhelníku: Dole, Nahoře, Vlevo, Vpravo, Ve středu.

Viditelnost

Tato možnost se zobrazí u elementu mapy typu Mnohoúhelník.

Vyberte hodnotu, která určuje viditelnost popisku:

  • Automaticky. Umožňuje procesoru sestavy zobrazit nebo skrýt popisek.

  • True. Popisek bude vždy zobrazen.

  • False. Popisek bude vždy skryt.

Popis tlačítka

Zadejte text nebo výraz, který lze vyhodnotit jako popis tlačítka. Kliknutím na tlačítko Výraz (fx) upravte výraz. Popis tlačítka se zobrazí, když uživatel zastaví ukazatel myši nad položkou ve vykreslené sestavě.

Zobrazit: