Dialogová okna vlastností mapy

SQL Server 2008 R2

Tato část poskytuje informace o nápovědě klávesy F1 pro dialogová okna položek sestav map. Nápovědu klávesy F1 můžete při práci v dialogovém okně otevřít stisknutím klávesy F1 nebo kliknutím na tlačítko Nápověda v dialogovém okně.

Zobrazit: