Dialogové okno Vlastnosti dat vrstvy mapy, Analytická data

SQL Server 2008 R2

Pomocí stránky Analytická data můžete určit relaci mezi prostorovými daty a analytickými daty vrstvy. Zvolte jedno nebo více polí, která ve vrstvě svazují analytická data s prostorovými daty. Pole, která zadáte se nazývají odpovídající pole pro danou vrstvu. Určete tolik odpovídajících polí, kolik je třeba pro jedinečné spárování analytických dat s prostorovými daty. Názvy měst je například běžně potřeba zkombinovat s názvy oblastí, aby bylo město jednoznačně určeno.

Název analytické datové sady

Zadejte název datové sady. Datová sada musí obsahovat pole, pomocí kterého lze vytvořit relaci k prostorovým datům dané vrstvy.

Příklad: V případě vrstvy bodů zobrazující umístění prodejen a data o prodeji musí zdroj prostorových dat poskytovat umístění prodejny [Location] jako prostorová data a název prodejny [Store]. Datová sada sestavy musí poskytovat název prodejny [StoreName] a data o prodeji [Sales]. Odpovídajícími poli jsou prostorová pole [Store] a pole analytické datové sady [StoreName].

Pole odpovídající

Můžete zadat dvojice polí vytvářející relace mezi prostorovými daty a analytickými daty.

Přidat

Přidá řádek.

Odstranit

Odstraní řádek.

Šipka nahoru

Přesune vybraný řádek v seznamu nahoru.

Šipka dolů

Přesune vybraný řádek v seznamu dolů.

Z prostorové datové sady

Zadejte název pole z prostorových dat, které má být použito jako odpovídající pole. Název pochází ze zdroje prostorových dat.

Z analytické datové sady

Zadejte název pole z analytických dat, které má být použito jako odpovídající pole. Název je pole z existující datové sady sestavy.

Zobrazit: