Dialogové okno Hledat (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Pomocí dialogového okna Hledat můžete vyhledat pole v rámci aktuálně vybrané entity nebo v rámci celého modelu sestavy. Chcete-li vyhledat pole, zadejte název pole do textového pole Hledat text, vyberte možnost Hledat a klikněte na tlačítko Najít.

Hledat text

Zadejte název nebo část názvu hledané položky.

Pouze aktuální položka

Tuto možnost vyberte, pokud chcete hledat v rámci aktuálně vybrané entity.

Celý zdroj dat

Tuto možnost vyberte, pokud chcete prohledat celý zdroj dat.

Výsledky hledání

Zde jsou zobrazeny výsledky hledání.

Název

Zobrazuje název entity, ve které se položka nachází.

Umístění

Zde je zobrazena cesta, kam je třeba přejít, chcete-li položku vybrat.

Pokud chcete hledanou položku zobrazit, vyberte tuto položku v seznamu Výsledky hledání umístěném v podokně Průzkumník a klikněte na tlačítko OK.

Zobrazit: