Dialogové okno Vlastnosti mnohoúhelníku mapy, Obecné

SQL Server 2008 R2

Chcete-li změnit možnosti popisků nebo popisů tlačítek dynamických nebo vložených mnohoúhelníků ve vrstvě mnohoúhelníků, vyberte v dialogovém okně Vlastnosti mnohoúhelníku mapy možnost Obecné. Pravidla pro barvy a tloušťku mnohoúhelníků přepisují tyto možnosti.

Chcete-li přepsat možnosti konkrétního vloženého mnohoúhelníku, použijte možnosti na stránce Dialogové okno Vložený mnohoúhelník mapy – vlastnosti, Obecné.

Další informace naleznete v tématu Postup: Změna legendy mapy, barevné škály a přidružených pravidel.

Text popisku

Z datové sady mapy vyberte pole, které chcete použít pro popisky.

Viditelnost

Výběrem této možnosti lze popisky zobrazit nebo skrýt. Výchozí hodnota je Automaticky. Hodnota Automaticky udává, že procesor sestavy na základě možností zobrazení vrstvy automaticky určí, zda bude popisek zobrazen.

Popis tlačítka

Zadejte popisek nebo výraz pro popis tlačítka, který se zobrazí, pokud přesunete kurzor myši na tvar mnohoúhelníku.

Zobrazit: