Odebrat duplicitní položky (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

V závislosti na povaze sestavy může být vhodné duplicitní položky dat zachovat nebo naopak odebrat. Pokud mají například odběratelé objednávky na produkty a chcete zjistit počet produktů na odběratele, je nutné rozhodnout, zda se mají počítat produkty zakoupené vícekrát stejným odběratelem nebo zda se mají počítat pouze jedinečné produkty zakoupené odběratelem.

Pomocí dialogového okna Odebrat duplicitní položky můžete označit, zda chcete všechna duplicitní data zachovat nebo zda chcete všechna či některá duplicitní data odebrat. Každá sada duplicitních dat je seskupena podle záhlaví. Počet možností pod každou skupinou záhlaví závisí na počtu duplicitních položek. Chcete-li otevřít dialogové okno Odebrat duplicitní položky, je nutné rozbalit vzorec v dialogovém okně Definovat vzorec a kliknout na možnost Odebrat duplicity z.

Zachovat všechny duplicitní položky <název entity> pro každou položku <název entity>

Tuto možnost vyberte v případě, že chcete zachovat existující duplicitní položky pro zadané entity. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána.

Odebrat duplicity z <název entity> pro každou položku <název entity>

Tuto možnost vyberte v případě, že chcete odebrat duplicitní položky mezi zadanými entitami.

Zobrazit: