Dialogové okno Vlastnosti dat vrstvy mapy, Obecné

SQL Server 2008 R2

Chcete-li změnit možnosti vrstvy, vyberte v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy mapy možnost Obecné. Možnosti se mění v závislosti na vybraném typu zdroje prostorových dat.

Název vrstvy

Název vrstvy v sestavě. Ve výchozím nastavení je v závislosti na typu prostorových dat přiřazen obecný název, například PolygonLayer1, LineLayer1 nebo PointLayer1.

Použít prostorová data z

Vyberte zdroj prostorových dat.

  • Data vložená v sestavě   Tuto možnost zvolte, pokud chcete použít prostorová data z definice sestavy.

  • Použít odkaz na soubor tvaru ESRI (SHP)   Tuto možnost zvolte, pokud chcete zadat odkaz na soubor tvaru ESRI. Chcete-li zobrazit prostorová data na ploše návrhu, odpovídající soubor s příponou DBF. se musí nacházet ve stejném umístění jako soubor s příponou SHP. Pokud se umístění nenachází na serveru sestavy, prostorová data jsou automaticky vložena do sestavy.

  • Pole prostorových dat v datové sadě    Tuto možnost zvolte, pokud chcete použít dotaz Transact-SQL, který určuje prostorová data systému SQL Server z databáze systému SQL Server.

Možnosti prostorových dat

Pomocí této části lze zobrazit existující pole prostorových dat v sestavě nebo přejít na sestavu či soubor ESRI a importovat prostorová data do sestavy.

Importovat prostorová data ze souboru

Po kliknutí na možnost Procházet můžete zadat sestavu (RDL) nebo soubor tvaru ESRI (SHP), ze kterého chcete importovat prostorová a související data do definice sestavy.

Pole prostorových dat

Tento seznam lze použít k přidání, odstranění nebo změně pořadí polí definice sestavy.

Přidat

Umožňuje přidat pole do sestavy.

Odstranit

Umožňuje odstranit pole v sestavě.

Šipka nahoru
  • Umožňuje přesunout vybrané pole v seznamu nahoru.

Šipka dolů

Umožňuje přesunout vybrané pole v seznamu dolů.

Název pole

Umožňuje zadat název pole. Pokud jsou prostorová data importována do sestavy, je tato hodnota vyplněna.

Typ pole

Umožňuje zadat datový typ pole. Pokud jsou prostorová data importována do sestavy, je tato hodnota vyplněna.

Název souboru

Zadejte název souboru tvaru ESRI (SHP), který obsahuje prostorová data.

Procházet

Zadejte soubor tvaru ESRI v systému souborů nebo na serveru sestavy.

Název datové sady

Zadejte název datové sady sestavy obsahující pole, které obsahuje elementy mapy, a pole, které obsahuje analytická data.

Název pole prostorových dat

Zadejte název pole, které obsahuje prostorová data.

Zobrazit: