Dialogové okno Vlastnosti čáry mapy Pravidla tloušťky

SQL Server 2008 R2

Chcete-li zadat pravidla, která řídí tloušťku čáry, vyberte v dialogovém okně Pravidla šířky vrstvy mapy – vlastnosti položku Obecné. Tato pravidla se vztahují na všechny čáry ve vrstvě a přepisují možnosti nastavené na stránce Dialogové okno Vlastnosti čáry mapy, Obecné.

Chcete-li přepsat tloušťku konkrétní vložené čáry, použijte možnosti na stránce Dialogové okno Vložená čára mapy – vlastnosti, Obecné.

Použít výchozí tloušťku čáry

Tuto možnost zvolte, chcete-li požít tloušťku čáry zadanou pro vrstvu.

Vizualizovat data pomocí tloušťky čáry

Výběrem této možnosti lze změnit tloušťku každé čáry na základě analytických dat.

Datové pole

Zadejte pole nebo výraz představující analytická data.

Minimální tloušťka čáry

Zadejte hodnotu nejmenší tloušťky čáry. Výchozí hodnota je 1 bod.

Maximální tloušťka čáry

Zadejte hodnotu největší tloušťky čáry. Výchozí hodnota je 10 bodů.

Tloušťka čáry

Zadejte tloušťku. Výchozí hodnota je 3,75 bodů.

Zobrazit: