Dialogové okno Vlastnosti vrstvy dlaždic mapy, Obecné

SQL Server 2008 R2

Chcete-li změnit možnosti zobrazení, vyberte v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy dlaždic mapy možnost Obecné. Na rozdíl od vrstev mnohoúhelníků, čar nebo bodů nezadáváte pro vrstvu dlaždic prostorová data. Dlaždice jsou automaticky načteny ze služby Bing Maps Web Services, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • Pro souřadnice zobrazení je použit systém Zeměpisné.

  • Je využívána projekce typu Mercator.

  • Pokud jste zobrazili sestavu ze serveru sestav, server sestav byl nakonfigurován tak, aby podporoval pozadí dlaždic služby Bing Maps pro mapu.

  • Pokud jste v místním náhledu, máte přístup k Internetu a je dostupná služba Bing Maps Web Services.

Zadejte tyto možnosti v dialogovém okně Dialogové okno Vlastnosti zobrazení mapy, Obecné.

Název

Název vrstvy v sestavě. Ve výchozím nastavení je v závislosti na typu prostorových dat přiřazen obecný název, například TileLayer1.

Systém dlaždic

Můžete vybrat hodnotu nebo zadat výraz představující styl zobrazení vrstvy dlaždic.

  • Silnice   Zobrazí silnice a text v podobném stylu, jako automapa.

  • Letecká   Zobrazí letecké snímky pořízené z velké výšky nad povrchem země.

  • Hybridní   Zobrazí kombinaci zobrazení Silnice a Letecká.

Zobrazit: