Stránka Distribuce pravidel, dialogová okna mapy

SQL Server 2008 R2

Pomocí stránky Distribuce lze řídit výpočet rozsahů hodnot pro vrstvu mapy s relací mezi prostorovými a analytickými daty. Možnost distribuce využívají pravidla barev, velikosti nebo tloušťky.

Nastavením možností na stránce Legenda odpovídajících pravidel lze určit, zda bude legenda zobrazovat rozsahy distribuce, nebo nastavit formát textu v legendě. Další informace naleznete v tématu Postup: Změna legendy mapy, barevné škály a přidružených pravidel.

Možnosti distribuce

Výběrem možností lze určit, jak budou vytvářeny rozsahy hodnot dat. Barva elementu mapy se liší v závislosti na hodnotě agregovaných dat a na tom, kde se daná hodnota v rozsahu nachází.

Distribuce

Vyberte metodu, kterou chcete použít pro dělení hodnot dat do různých skupin:

  • Optimální   Rozdělí data pomocí metody, která přesněji zobrazí distribuci dat. Tento postup poskytuje vyvážený poměr mezi metodami EqualInterval a EqualDistribution. Pokud tuto možnost vyberete, počet podrozsahů je vypočten automaticky.

  • EqualInterval   Rozdělí rozsah na stejné intervaly nezávisle na tom, kolik datových bodů je v každém intervalu. Tento postup může vytvořit nevyvážený počet datových bodů v intervalu.

  • EqualDistribution   Rozdělí rozsah tak, že v každém intervalu bude stejný počet datových bodů. Tato metoda se také nazývá kvantil. Tento postup může zhoršit skutečnou distribuci dat.

  • Vlastní   Zadejte své vlastní podrozsahy.

Počet podrozsahů

Vyberte počet intervalů, do kterých budou data rozdělena.

Začátek rozsahu

Zadejte počáteční hodnotu pro rozsah. Ve výchozím nastavení se jedná o minimální hodnotu na základě dat z datových sad používaných vrstvou mapy, skupinovým výrazem vrstvy, filtry definovanými v datové sadě nebo skupině vrstvy a středem zobrazení mapy.

Konec rozsahu

Zadejte koncovou hodnotu pro rozsah. Ve výchozím nastavení se jedná o maximální hodnotu na základě dat z datových sad používaných vrstvou mapy, skupinovým výrazem vrstvy, filtry definovanými v datové sadě nebo skupině vrstvy a středem zobrazení mapy.

Přidat

Tato možnost je dostupná, pokud pro položku Distribuce zvolíte možnost Vlastní. Kliknutím na toto tlačítko vytvoříte podrozsah.

Počáteční hodnota

Zadejte hodnotu počátku vlastního podrozsahu.

Koncová hodnota

Zadejte hodnotu konce vlastního podrozsahu.

Zobrazit: