Stránka Viditelnost, dialogová okna mapy

SQL Server 2008 R2

Chcete-li nastavit možnosti zobrazení položky, vyberte položku Viditelnost.

Při prvním spuštění sestavy

Výběrem této možnosti lze určit, zda se položka při prvním spuštění zobrazí, nebo bude skryta.

Zobrazit

Výběrem této možnosti lze položku zobrazit.

Skrýt

Výběrem této možnosti lze položku skrýt.

Zobrazit nebo skrýt podle výrazu

Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit původní viditelnost pomocí výrazu.

Zadejte výraz, který bude vyhodnocen jako logická hodnota True (položka bude skryta) nebo False (položka bude zobrazena). Chcete-li upravit výraz, klikněte na tlačítko Výraz (fx).

Zobrazit: