Stránka Ohraničení, dialogová okna mapy

SQL Server 2008 R2

Pomocí dialogového okna Ohraničení lze změnit barvu, styl nebo tloušťku čar včetně ohraničení položek sestavy.

U některých položek sestavy se určité možnosti nemusí zobrazit. U vlastností podporujících výrazy se zobrazí tlačítko Výraz (fx), na které můžete kliknout a upravit tak výraz.

Výběr typu ohraničení

Zvolte typ ohraničení, např. čára, reliéf, zvýšená, rámeček nebo snížená.

Styl

Zvolte styl čáry (například plná, přerušovaná, dvojitá nebo tečkovaná) pro čáry ohraničení. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Plná.

Tloušťka

Zvolte tloušťku čáry. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost 1 bod.

Barva

Zvolte barvu čar ohraničení.

Zobrazit: