Dialogové okno Škála vzdáleností mapy – vlastnosti, Obecné

SQL Server 2008 R2

Chcete-li definovat základní vlastnosti škály vzdáleností mapy, vyberte v dialogovém okně Škála vzdáleností mapy – vlastnosti položku Obecné. Škála vzdáleností usnadňuje uživateli zorientovat se v jednotkách vzdáleností na mapě. Vzdálenost je zobrazena v mílích i v kilometrech. Rozsah a hodnoty škály vzdáleností jsou automaticky vypočteny na základě hranic zobrazení, typu projekce a úrovně přiblížení. Klikněte na tlačítko Výraz (fx) a upravte výraz, který slouží k nastavení hodnoty možnosti.

Pozice

Zadejte umístění škály vzdáleností ve vztahu ke středu zobrazení.

Zobrazovat škálu vzdáleností mimo zobrazení

Tuto možnost vyberte, chcete-li škálu vzdáleností zobrazit vně zobrazení mapy.

Barva škály

Vyberte barvu čáry, která představuje škálu.

Barva ohraničení škály

Vyberte barvu ohraničení.

Zobrazit: