Dialogové okno Vlastnosti mapy, Obecné

SQL Server 2008 R2

Chcete-li přidat popis tlačítka, změnit název nebo přidat zalomení stránky, vyberte v dialogovém okně Vlastnosti mapy položku Obecné.

Název

Zadejte název položky. Název musí být v rámci sestavy jedinečný. Ve výchozím nastavení je přiřazen obecný název, například Mapa1.

Popis tlačítka

Zadejte popisek nebo výraz pro popis tlačítka, který se zobrazí, pokud přesunete kurzor na mapu.

Možnosti zalomení stránky

Výběrem možností určete, jak se má obsah rozložit na stránku sestavy.

Vložit zalomení stránky před

Umožňuje vložit zalomení stránky před položku.

Vložit zalomení stránky po

Umožňuje vložit zalomení stránky za položku.

Zobrazit: