Dialogové okno Škála barev mapy – vlastnosti, Popisky

SQL Server 2008 R2

Chcete-li definovat možnosti, které určují frekvenci a umístění popisků rozdělení na škále barev, vyberte v dialogovém okně Vlastnosti škály barev mapy položku Popisky. Barevná škála zobrazuje rozsah barev v pruhu barev rozděleném do částí. Klikněte na tlačítko Výraz (fx) a změňte výraz, který slouží k nastavení hodnot možnosti.

Zobrazení

Umožňuje vybrat režim zobrazení popisků.

  • Automaticky   Automaticky určí nejvhodnější možnost pro zobrazení popisků každé barvy.

  • Zobrazit střední hodnotu   Zobrazí popisky uprostřed každé části barvy.

  • Zobrazit hraniční hodnotu   Zobrazí popisky na hranici mezi částmi barev.

Umístění

Vyberte umístění, ve kterém se mají popisky zobrazovat, vzhledem k pruhu barev. Výchozí hodnotou umístění je Blízko.

  • Alternovat   Přepíná mezi zobrazením popisku nad a pod pruhem barev.

  • Nahoře   Zobrazí popisky nad pruhem barev.

  • Dole   Zobrazí popisky pod pruhem barev.

Interval

Zadejte celé číslo, které určuje, jak často se popisek zobrazí. Ve výchozím nastavení je hodnota určena na základě dat a hodnota je nastavena na možnost Automaticky. Chcete-li zobrazit každou hodnotu barvy, zadejte hodnotu 1.

Skrýt popisky konce

Výběrem této možnosti lze skrýt první a poslední popisek.

Délka značky

Zadejte hodnotu, která určuje, jak daleko se značka rozšíří nad a pod hranicí škály barev.

Zobrazit: