Parametry sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

V nástroji Tvůrce sestav můžete do sestavy přidat parametry, a umožnit tak koncovému uživateli přizpůsobit data sestavy, řídit vzhled sestavy nebo otevřít související sestavy.

Parametry sestavy jsou vytvářeny následujícími způsoby:

  • Automaticky – když definujete datovou sadu sestavy a vytvoříte dotaz, který obsahuje parametry dotazu. Pro každý parametr dotazu je vytvořen odpovídající parametr sestavy se stejným názvem. Parametr dotazu zahrnuje přímý odkaz na odkaz proměnné dotazu v jazyce dotazu nebo nepřímý odkaz na vstupní parametr uložené procedury.

  • Automaticky – když do své sestavy přidáte sdílenou datovou sadu, která obsahuje parametry datové sady.

  • Ručně – když vytvoříte parametry sestavy v podokně Data sestavy. Parametry sestavy představují jednu z integrovaných kolekcí, kterou lze zahrnout do výrazu v sestavě. Protože jsou výrazy používány k definování hodnot v rámci definice sestavy, můžete parametry použít k řízení vzhledu sestavy nebo s jejich pomocí předat hodnoty do souvisejících podsestav nebo sestav, které rovněž využívají parametry.

Parametry jsou často používány k filtrování dat sestavy před jejich vrácením do sestavy i po něm. Další informace naleznete v tématech Parametry (Tvůrce sestav 3.0) a Filtrování, seskupování a řazení dat (Tvůrce sestav 3.0).

Když navrhujete sestavu, jsou parametry sestavy ukládány do definice sestavy. Když publikujete sestavu, jsou parametry sestavy uloženy a spravovány odděleně od definice sestavy. Po uložení sestavy na server sestav můžete provádět následující akce:

  • Můžete změnit hodnoty parametrů sestavy přímo na serveru sestav nezávisle na definici sestavy.

  • Můžete vytvořit několik propojených sestav, v kterých je každá propojená sestava odkazem na definici sestavy s oddělenou sadou hodnot parametrů, kterou lze nezávisle spravovat na serveru sestav.

Pokud se chystáte vytvořit snímky sestavy, historie sestavy nebo odběry publikované sestavy, je nutné vytvořit si představu o tom, jaký mají parametry sestavy dopad na požadavky na návrh sestavy. Další informace o správě parametrů sestavy na serveru sestavy naleznete v následujících tématech v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online:

Zobrazit: