Dialogové okno Pravidla typu značky mapy, Obecné

SQL Server 2008 R2

Chcete-li zadat pravidla, která řídí typ značky, vyberte v dialogovém okně Vlastnosti pravidel typu značky mapy položku Obecné. Tyto možnosti se vztahují na všechny značky ve vrstvě a přepisují možnosti nastavené na stránce Dialogové okno Vlastnosti bodu mapy, Obecné.

Chcete-li přepsat typ značky konkrétního vloženého bodu, použijte možnosti na stránce Stránka Vložená značka, dialogová okna mapy.

Použít výchozí typ značky

Vyberte tuto možnost, chcete-li určit typ značky.

Vizualizovat data pomocí značek

Po výběru této možnosti lze změnit typ značky na základě analytických dat.

Datové pole

Zadejte pole nebo výraz představující analytická data.

Značky

V této části lze přidat, odstranit nebo změnit pořadí typů značek.

Přidat

Přidá typ značky.

Odstranit

Odstraní typ značky.

Šipka nahoru

Umožňuje přesunout typ značky v seznamu nahoru.

Šipka dolů

Umožňuje přesunout typ značky v seznamu dolů.

Značka

Zadejte název značky nebo výraz představující typ značky.

Zobrazit: