Dialogové okno Vlastnosti skupiny mapy, Filtry

SQL Server 2008 R2

Klikněte na možnost Filtry v dialogovém okně Vlastnosti skupiny mapy, chcete-li omezit data zadaná ve vybrané skupině.

Přidat

Kliknutím přidáte do seznamu klauzuli nového filtru.

Odstranit

Kliknutím odstraníte zvolenou klauzuli filtru ze seznamu.

Šipka nahoru

Kliknutím přesunete zvolený filtr v seznamu nahoru.

Šipka dolů

Kliknutím přesunete zvolený filtr v seznamu dolů.

Výraz

Zadejte nebo zvolte výraz, pro který chcete použít filtr. Kliknutím na tlačítko Výraz (fx) upravte výraz.

Datový typ

Zvolte datový typ pro položku Hodnota. Pokud je to možné, zvolte datový typ, který se shoduje s datovým typem pro položku Výraz.

Hodnoty v částech Výraz a Hodnota musí být vyhodnoceny jako stejný datový typ. Pokud je například položka Výraz nastavena na pole, které má datový typ System.Int32, a položka Hodnota je nastavena na hodnotu 7, vyberte z rozevíracího seznamu možnost Celé číslo.

Pokud se potřebný datový typ nenachází v rozevíracím seznamu, napište výraz pro převod hodnoty na správný datový typ. Další informace naleznete v tématu Filter Equation Examples.

Operátor

Vyberte operátor, který chcete použít pro srovnání výrazu a hodnoty.

Hodnota

Zadejte výraz nebo hodnotu, kterou chcete filtrovat.

Zobrazit: