Stránka Filtry vrstvy, dialogová okna mapy

SQL Server 2008 R2

Klikněte na možnost Filtry v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy , chcete-li omezit analytická data svázaná s prvky mapy ve vrstvě.

Přidat

Kliknutím přidáte do seznamu klauzuli nového filtru.

Odstranit

Kliknutím odstraníte zvolenou klauzuli filtru ze seznamu.

Šipka nahoru

Kliknutím přesunete zvolený filtr v seznamu nahoru.

Šipka dolů

Kliknutím přesunete zvolený filtr v seznamu dolů.

Výraz

Zadejte nebo zvolte výraz, pro který chcete použít filtr. Chcete-li upravit výraz, klikněte na tlačítko Výraz (fx).

Datový typ

Zvolte datový typ pro položku Hodnota. Pokud je to možné, zvolte datový typ, který se shoduje s datovým typem pro položku Výraz.

Hodnoty v částech Výraz a Hodnota musí být vyhodnoceny jako stejný datový typ. Pokud je například položka Výraz nastavena na pole, které má datový typ System.Int32, a položka Hodnota je nastavena na hodnotu 7, vyberte z rozevíracího seznamu možnost Celé číslo.

Pokud se potřebný datový typ nenachází v rozevíracím seznamu, napište výraz pro převod hodnoty na správný datový typ. Další informace naleznete v tématu Filter Equation Examples (Reporting Services).

Operátor

Vyberte operátor, který chcete použít pro srovnání výrazu a hodnoty.

Hodnota

Zadejte výraz nebo hodnotu, kterou chcete filtrovat.

Zobrazit: