Získání dat ze zdroje dat typu seznam služby SharePoint (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li do sestavy zahrnout data ze seznamu služby Microsoft SharePoint, je třeba přidat nebo vytvořit datovou sadu založenou na datovém zdroji typu seznam služby Microsoft SharePoint. Jedná se o integrovaný zdroj dat založený na rozšíření dat seznamu služby SharePoint služby Microsoft SQL Server Reporting Services. Pomocí tohoto typu zdroje dat se připojíte k serverům SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010, Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Server 2007 a načtete z nich data seznamu.

Připojovacím řetězcem k seznamu služby SharePoint je adresa URL k webu služby SharePoint nebo podřízenému webu, například http://MySharePointWeb/MySharePointSite nebo http://MySharePointWeb/MySharePointSite/Subsite.

Máte-li dostatečná oprávnění k přístupu, návrhář dotazu automaticky zobrazí seznamy služby SharePoint.

Další příklady připojovacích řetězců naleznete v tématu Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Pověření jsou nutná pro spouštění dotazů, místní zobrazení náhledu sestavy a zobrazení náhledu sestavy ze serveru sestav.

Po publikování sestavy se může stát, že budete potřebovat změnit pověření pro zdroj dat, aby byla při spuštění sestavy na serveru sestav platná oprávnění pro načtení dat.

Typy pověření, které lze použít u tohoto rozšíření dat závisí na konfiguraci technologie SharePoint pro seznam služby SharePoint používaný jako zdroj dat.

Existují tyto typy pověření:

 • Aktuální uživatel systému Windows (také se používá označení integrované zabezpečení).

  • U technologie SharePoint nakonfigurované tak, aby pracovala se serverem sestav v režimu Důvěryhodný účet, není tato možnost podporována.

  • U technologie SharePoint nakonfigurované tak, aby pracovala se serverem sestav v režimu Integrované zabezpečení systému Windows, je tato možnost použita jak na aktuálního uživatele systému Windows, tak na aktuálního uživatele služby SharePoint.

  • U technologie SharePoint nakonfigurované tak, aby pracovala bez serveru sestav, není tato možnost podporována.

 • Použití uloženého uživatelského jména a hesla. Tato možnost podporuje pouze integrované zabezpečení systému Windows.

 • Výzva uživatele k zadání pověření. Tato možnost podporuje pouze integrované zabezpečení systému Windows.

 • Pověření nejsou požadována. Chcete-li použít tuto možnost, je nutné nakonfigurovat na serveru sestav účet pro bezobslužné zpracování. Další informace naleznete v tématu Configuring the Unattended Execution Account v dokumentaci ke službě Reporting Services na webu msdn.microsoft.com.

Další informace naleznete v článcích Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0) a Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Chcete-li vytvořit dotaz, vytvořte novou datovou sadu založenou na zdroji dat a pak otevřete přidružený návrhář dotazů. Další informace naleznete v tématu Postup: Vytvoření sdílené nebo vložené datové sady (Tvůrce sestav 3.0).

Grafický návrhář dotazů seznamu služby SharePoint má čtyři podokna.

Seznamy služby SharePoint   Zobrazí pro tento zdroj dat seznam všech seznamů služby SharePoint na webu. Vyberte seznam a poté vyberte požadovaná pole dotazu. Názvy polí v tomto podokně jsou popisné názvy služby SharePoint. Také bývají označovány jako zobrazované názvy. Pokud umístíte kurzor nad tuto položku, v popisu tlačítka se zobrazí následující vlastnosti:

Další informace naleznete v tématu Návrhář dotazů seznamu služby SharePoint (Tvůrce sestav 3.0).

Text dotazu

Chcete-li zobrazit dotaz vytvořený grafickým návrhářem dotazů, přepněte do textového návrháře dotazů. V tomto zobrazení naleznete dotaz ve formátu XML vytvořený grafickým návrhářem dotazů. Formát XML zahrnuje elementy pro název seznamu, kolekci polí a filtr.

Příklad 1. Určená pole pro seznam

Toto je příklad správně vytvořeného dotazu služby SharePoint:

<RSSharePointList>
<listName>MyList</listName>
<viewFields>
 <FieldRef Name="Field1"/>
 <FieldRef Name="Field4"/>
</viewFields>
<Query>
 <Where>
  <And>
   <Gt>
    <FieldRef Name="Field1"/>
    <Value Type="Integer">1</Value>
   </Gt>
   <IsNotNull>
    <FieldRef Name="Field2"/>
    <Value Type="string"/>
   </IsNotNull> 
  </And>
 </Where>
</Query>
</RSSharePointList>

Pokud je dotaz správně vytvořen jako text ve formátu XML, lze v tomto zobrazení provádět jeho úpravy.

Příklad 2. Všechna pole pro seznam

Také můžete určit pouze název seznamu. Pak jsou vrácena všechna pole, včetně skrytých polí. V následujícím příkladu dojde k načtení všech polí ze seznamu s názvem Úkoly:

<RSSharePointList>
<listName>Tasks</listName>
</RSSharePointList>

Ve výsledcích dotazu jsou vrácena všechna pole pro seznam Úkoly.

Toto rozšíření dat nepodporuje parametry.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tyto části dokumentace obsahují podrobné koncepční informace o datech sestav a také informace o postupech, jak definovat, přizpůsobit a používat části sestavy, které souvisejí s daty.

Získání dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje přehled způsobů přístupu k datům pro sestavu.

Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o datových připojeních a zdrojích dat.

Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o vložených a sdílených datových sadách.

Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o kolekci polí datových sad generované dotazem.

Téma Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o podpoře jednotlivých platforem a verzí pro jednotlivá rozšíření dat.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: