Získání dat ze zdroje dat typu ODBC (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li do své sestavy zahrnout data od zprostředkovatele dat ODBC, je nutné mít datovou sadu, která je založena na zdroji dat sestavy typu ODBC. Tento integrovaný typ zdroje dat je založen na rozšíření zpracování dat ODBC služby MicrosoftSQL ServerReporting Services.

Připojovací řetězec pro rozšíření zpracování dat ODBC závisí na požadovaném ovladači ODBC. Typický připojovací řetězec obsahuje dvojice název/hodnota, které jsou podporované ovladačem. Například následující připojovací řetězec určuje ovladač ODBC pro aplikaci SQL Server Native Client a databázi AdventureWorks:

Driver={SQL Server Native Client 10.0};Server=server;Database=AdventureWorks;Trusted_Connection=yes;

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátekZpět na začátek

Pověření jsou nutná pro spouštění dotazů, místní zobrazení náhledu sestavy a zobrazení náhledu sestavy ze serveru sestav.

Po publikování sestavy se může stát, že budete potřebovat změnit pověření pro zdroj dat, aby při spuštění sestavy na serveru sestav byla platná oprávnění pro načtení dat.

Jestliže konfigurujete zdroj dat ODBC tak, aby se zobrazila výzva k zadání hesla, nebo aby bylo nutno zadat heslo v připojovacím řetězci, a uživatel zadá heslo obsahující zvláštní znaky, jako například interpunkční znaménka, může se stát, že některé podkladové ovladače zdrojů dat nebudou moci tyto zvláštní znaky ověřit. Tento problém může být během zpracování sestavy indikován zprávou Neplatné heslo. Pokud změna hesla není možná, můžete s pomocí správce databáze uložit požadovaná pověření na serveru sestav tak, aby byla součástí názvu zdroje dat ODBC systému (DSN). Další informace naleznete v tématu „OdbcConnection.ConnectionString“ v dokumentaci SDK .NET Framework.

Poznámka Poznámka

Nedoporučujeme přidávat do připojovacího řetězce přihlašovací údaje, například heslo. Tvůrce sestav obsahuje pro zadání pověření samostatnou kartu v dialogovém okně Zdroj dat.

Další informace naleznete v tématu Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

ODBC je technologie přístupu k datům, která tu byla před technologií OLEDB. Technologie ODBC podporuje pouze relační zdroje dat. Poskytovatele dat ODBC nazýváme ovladače. Ovladače ODBC poskytuje společnost Microsoft a další dodavatelé. Společnost Microsoft například instaluje ovladače ODBC, které připojují formáty souborů Office.

Nejprve je třeba mít nainstalované ovladače ODBC a vytvořit název DSN počítače nebo systému, teprve pak je možné vytvořit připojovací řetězec ODBC. Chcete-li úspěšně načíst požadovaná data, je třeba použít takovou syntaxi dotazu, která je ovladačem podporovaná. Podpora parametru se liší podle ovladače. Další informace naleznete v tématu týkajícím se konkrétního vybraného ovladače, například SQL Server 2008 Native Client (ODBC).

Informace o platformě a verzi

Další informace o konkrétních poskytovatelích dat ODBC naleznete v tématu Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci produktu Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tyto části dokumentace obsahují podrobné koncepční informace o datech sestav a také informace o postupech, jak definovat, přizpůsobit a používat části sestavy, které souvisí s daty.

Získání dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje přehled způsobů přístupu k datům pro sestavu.

Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o datových připojeních a zdrojích dat.

Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o vložených a sdílených datových sadách.

Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o kolekci polí datových sad generované dotazem.

Téma Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o podpoře jednotlivých platforem a verzí pro jednotlivá rozšíření dat.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: