Vytvoření dotazu v Návrháři relačních dotazů (Tvůrce sestav 3.0)

Návrhář dotazů umožňuje určit data, která se mají načíst z externího zdroje dat datové sady sestavy. Pokud tvoříte vloženou datovou sadu nebo dotaz v průvodci, použijete návrháře dotazů v zobrazení návrhu sestavy. Pokud vytváříte sdílenou datovou sadu, použijete návrháře v zobrazení návrhu sdílené datové sady.

Datová sada je založena na zdroji dat. Typ zdroje dat určuje, který návrhář dotazu se otevře při definici dotazu datové sady a které funkce budete mít při tvorbě dotazu k dispozici. Pokud je například zdrojem dat systém Microsoft SQL Server, otevře se Návrhář relačních dotazů.

Funkce návrháře dotazů se liší podle typu zdroje dat. V návrháři dotazů lze provádět následující činnosti:

 • Procházet metadata pro více schémat u vnějšího zdroje dat

 • Určit pole, která se mají načíst pro datovou sadu

 • Určit relace mezi dvěma objekty (například tabulkami)

 • Určit filtry a omezit tak data načítaná do sestavy

 • Určit, zda se mají tvořit parametry

 • Určit agregace pro provádění výpočtů u vnějšího zdroje dat

Po otevření návrháře dotazů vytvoříte dotaz stejně jak pro vloženou, tak pro sdílenou datovou sadu. Následující postup používá dotaz vložené datové sady.

Další informace naleznete v tématu Uživatelské rozhraní Návrháře relačních dotazů (Tvůrce sestav 3.0).

Vytvoření dotazu pro vloženou datovou sadu v zobrazení návrhu sestavy

 1. V zobrazení návrhu sestavy na panelu nástrojů v podokně Data sestavy klikněte pravým tlačítkem myši na datovou sadu a poté klikněte na možnost Dotaz.

  Otevře se návrhář dotazů přidružený k tomuto zdroji dat.

 2. V podokně Zobrazení databáze rozbalte složky znázorňující hierarchické uspořádání databázových objektů, jako jsou tabulky, zobrazení a uložené procedury. Zaškrtněte políčko, kterým vyberete pro objekt všechna pole, nebo rozbalte uzel a vyberte pole jednotlivě.

  Jakmile vyberete pole z podokna Zobrazení databáze, váš výběr se zobrazí v podokně Vybraná pole.

  Pokud vyberete pole z několika tabulek relační databáze, v podokně Relace můžete zobrazit relace mezi tabulkami, které byly zjištěny ze schématu databáze.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

  Seznam polí datových sad se zobrazí v podokně Data sestavy.

Určení limitů dotazu

 1. V Návrháři relačních dotazů zkontrolujte, zda jste vybrali pole a zda jsou tato pole zobrazena v podokně Vybraná pole.

 2. Na panelu nástrojů podokna Použité filtry klikněte na možnost Přidat filtr. Zobrazí se nový řádek filtru.

 3. V poli Název pole kliknutím zobrazte rozevírací seznam polí a pak klikněte na název pole, podle kterého chcete filtrovat. Pokud například chcete filtrovat podle množství, klikněte na pole obsahující počet položek.

 4. V poli Operátor kliknutím zobrazte rozevírací seznam operátorů a pak vyberte, který relační operátor se má ve filtru použít.

 5. Do pole Hodnota zadejte hodnotu, podle které chcete filtrovat. Pokud například chcete, aby množství bylo větší než 100, zadejte hodnotu 100.

 6. Chcete-li vytvořit parametr datové sady umožňující uživateli určit hodnotu filtru, vyberte v tomto řádku možnost Parametr. Automaticky se vytvoří parametr sestavy odpovídající parametru datové sady.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Seznam polí datových sad se zobrazí v podokně Data sestavy.

Zobrazení sady výsledků dotazu

Dotaz se spustí na vybraném zdroji dat a vrácené výsledky se zobrazí v podokně Výsledky dotazu.

Zobrazit: