Sestavy podrobností (Tvůrce sestav 3.0)

Sestava podrobností je sestava, kterou uživatel otevře kliknutím na odkaz v jiné sestavě. Sestavy podrobností obvykle obsahují podrobné informace k položce, která se nachází v původní souhrnné sestavě. Například v následující ilustraci je souhrnná sestava pro prodej, která uvádí seznam objednávek a celkové hodnoty. Když uživatel klikne na číslo objednávky v souhrnném seznamu, otevře se další sestava, která obsahuje podrobnosti o dané objednávce.

Sestava podrobností, rozbalení podrobností, podsestava

Data dané sestavy podrobností se nenačtou, dokud uživatel neklikne na odkaz v hlavní sestavě, který otevírá podrobnou sestavu. Pokud je třeba data hlavní sestavy a data sestavy podrobností načíst současně, zvažte použití podsestavy. Další informace naleznete v tématu Podsestavy (Tvůrce sestav 3.0).

Poznámka Poznámka

Když v nástroji Tvůrce sestav chcete zobrazit sestavu podrobností, která se otevře po kliknutí na odkaz podrobností v hlavní sestavě, musíte být přihlášeni k serveru sestav. Další informace naleznete v tématu Servery sestav a servery sestav SharePoint (Tvůrce sestav 3.0).

Sestava podrobností obvykle obsahuje parametry, které jsou jí předávány ze souhrnné sestavy. V příkladu souhrnné sestavy prodeje bude souhrnná sestava obsahovat pole [OrderNumber] (Číslo objednávky) v textovém poli v buňce tabulky. Podrobná sestava obsahuje parametr, který považuje číslo objednávky za hodnotu. Nastavíte odkaz na sestavu podrobností v textovém poli pro [OrderNumber], nastavíte také parametr pro cílovou sestavu na [OrderNumber]. Když uživatel klikne na číslo objednávky v souhrnné sestavě, otevře se cílová podrobná sestava, která zobrazí informace pro objednávku s příslušným číslem. Pokyny k přizpůsobení sestav podrobností na základě hodnot parametrů naleznete v tématu Parametry (Tvůrce sestav 3.0).

Chcete-li vytvořit sestavu podrobností, je třeba nejprve navrhnout cílovou sestavu. Až poté můžete v hlavní sestavě vytvořit akci otevření sestavy podrobností.

Jako sestava podrobností může sloužit libovolná sestava. Sestava podrobností obvykle přijímá jeden či více parametrů z odkazu v hlavní sestavě. Tyto parametry určují data, která se mají zobrazit. Jestliže byl odkaz v hlavní sestavě například definován pro prodejní objednávku, je sestavě podrobností předáno číslo prodejní objednávky.

Odkazy akce sestavy podrobností můžete přidat do textových polí (včetně textu v buňce tabulky nebo matice), obrázků, grafů, měřidel a do jakékoli další položky sestavy, která má (položka) stránku vlastnosti Akce. Další informace naleznete v tématu Postup: Přidání podrobné akce na sestavě (Tvůrce sestav 3.0).

Akci sestavy podrobností v hlavní sestavě lze vytvořit jako akci sestavy nebo jako akci adresy URL. U akce sestavy musí sestava podrobností existovat na stejném serveru sestav jako hlavní sestava. U akce adresy URL musí sestava existovat v umístění zadaném jako plně kvalifikovaná adresa URL. Způsob zadání sestavy se pro server sestav a pro web služby SharePoint integrovaný se serverem sestav může lišit. Jestliže je server sestav nakonfigurován v integrovaném režimu služby SharePoint, jsou podporovány pouze akce adres URL.

Další informace naleznete v tématech Postup: Přidání podrobné akce na sestavě (Tvůrce sestav 3.0) a Zadání cest k externím položkám (Tvůrce sestav 3.0).

Chcete-li zobrazit souhrnnou sestavu s odkazy na sestavy podrobností po publikování, zajistěte, aby se sestavy podrobností nacházely na stejném serveru sestav jako souhrnná sestava. V každém případě musí mít uživatel udělena oprávnění k sestavě podrobností, aby ji mohl zobrazit.

Zobrazit: