Načtení dat ze sešitu PowerPivot

SQL Server 2008 R2

Rozšíření zpracování dat služby SQL Server Analysis Services můžete použít k načtení dat ze sešitu PowerPivot, který je publikován v Galerii PowerPivot na webu služby SharePoint.

Zdroj dat PowerPivot musí být publikován v Galerii PowerPivot na webu služby SharePoint.

Chcete-li, aby počítač pracovní stanice podporoval sešit PowerPivot, je nutné do něj nainstalovat rozhraní ADOMD.NET systému SQL Server 2008 R2. Tato klientská knihovna je nainstalována s doplňkem PowerPivot pro aplikaci Excel. Pokud používáte počítač, ve kterém tato aplikace nainstalována není, je nutné stáhnout rozhraní ADOMD.NET ze stránky SQL Server 2008 R2 Feature Pack na webu společnosti Microsoft.

Použijte typ zdroje dat Microsoft SQL Server Analysis Services.

Připojovací řetězec je adresa URL sešitu PowerPivot publikovaného na webu služby SharePoint v Galerii PowerPivot nebo jiné knihovně, například http://contoso-srv/subsite/shared%20documents/ContosoSales.xlsx.

Zadejte pověření potřebná pro přístup k sešitu PowerPivot a webu služby SharePoint, například ověřování systému Windows (integrované zabezpečení).

Po připojení ke zdroji dat PowerPivot použijte grafický návrhář dotazů MDX k sestavení dotazu procházením a výběrem z podkladových struktur dat. Dotaz po sestavení spusťte a zobrazte ukázková data v podokně Výsledky dotazu. Výsledky dotazu jsou automaticky načteny jako plochá sada řádků, kterou lze ihned použít jako data sestavy.

Návrhář dotazů analyzuje dotaz a určí pole datové sady. Kolekcí polí datové sady můžete upravit také ručně, a to v podokně Data sestavy. Další informace naleznete v tématu Postup: Přidání, úprava a obnovení polí v podokně Data sestavy (Tvůrce sestav 3.0).

Textový návrhář dotazů je u tohoto zdroje dat určen pouze ke čtení. Soubory MDX nelze importovat a použít je přímo v dotazu. Můžete importovat dotazy z existujících sestav, které používají zdroje dat Analysis Services.

V podokně Filtry zadejte dimenze a členy, které mají být odfiltrovány z výsledků dotazu nebo které do nich mají být zahrnuty.

V podokně Filtry vyberte možnost Parametry filtru a automaticky vytvořte parametr sestavy s dostupnými hodnotami, které odpovídají výběrům filtru.

Pokud otevřete Tvůrce sestav ze sešitu PowerPivot v Galerii PowerPivot, nejsou v sestavě znovu vytvořeny kontingenční tabulky (PivotTables), kontingenčním grafy (PivotCharts), průřezy ani jiné funkce rozvržení nebo analýzy ze sešitu PowerPivot. Místo toho prázdná sestava zahrnuje předem nakonfigurovaný zdroj dat, který odkazuje na data v sešitu PowerPivot. Návrh sestavy založený na sešitu PowerPivot může být náročný na prostředky i na čas v závislosti na počtu rychlých filtrů, filtrů a tabulek nebo grafů, které chcete v sestavě znovu vytvořit. Vhodnějším postupem je představit si prezentaci požadovaných dat v sestavě nezávisle na návrhu PowerPivot.

Data v sešitu PowerPivot jsou vysoce komprimovaná. Data načtená ze sešitu PowerPivot do sestavy ovšem komprimovaná nejsou. Pomocí grafického návrháře dotazů je třeba vybrat pouze data, která jsou v sestavě potřebná. V grafickém tvůrci dotazů zadejte filtry a parametry, které omezí data před jejich načtením do sestavy.

Model PowerPivot, na rozdíl od připojení k datové krychli služby Analysis Services, nemá žádné hierarchie. Chcete-li souvisejícím průřezům v sešitu poskytnout stejnou funkcionalitu, je třeba v sestavě vytvořit kaskádovité parametry. Další informace naleznete v tématu Postup: Přidání kaskádovitých parametrů do sestavy (Tvůrce sestav 3.0).

V některých případech může být třeba upravit výrazy, aby bylo možno obsáhnout podkladové hodnoty dat z modelu PowerPivot. Může být třeba upravit výrazy, aby byla data převedena do správného datového typu, nebo přidat či odebrat některé agregační funkce. Například k převodu datového typu z řetězce na celé číslo použijte funkci =CInt. Před publikováním sestavy z dat v modelu PowerPivot vždy ověřte, zda sestava vrací očekávané hodnoty.

Náhledy obrázků sestavy v Galerii PowerPivot se vygenerují pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

  • Daná sestava a sešit PowerPivot, který data poskytuje, musí být uloženy společně ve stejné Galerii PowerPivot.

  • Sestava obsahuje pouze data PowerPivot ze zdroje dat PowerPivot.

Zobrazit: