Tcmsetup

Publikováno: srpen 2010

Aktualizováno: duben 2012

Rozsah platnosti: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 with SP1, Windows Server 2003 with SP2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 with SP1, Windows Vista, Windows XP

Sets up or disables the TAPI client.

tcmsetup [/q] [/x] /c <Server1> [<Server2> …] 
tcmsetup  [/q] /c /d

 

Parameter Description

/q

Prevents the display of message boxes.

/x

Specifies that connection-oriented callbacks will be used for heavy traffic networks where packet loss is high. When this parameter is omitted, connectionless callbacks will be used.

/c

Required. Specifies client setup.

<Server1>

Required. Specifies the name of the remote server that has the TAPI service providers that the client will use. The client will use the service providers' lines and phones. The client must be in the same domain as the server or in a domain that has a two-way trust relationship with the domain that contains the server.

<Server2>…

Specifies any additional server or servers that will be available to this client. If you specify a list of servers is, use a space to separate the server names.

/d

Clears the list of remote servers. Disables the TAPI client by preventing it from using the TAPI service providers that are on the remote servers.

/?

Displays help at the command prompt.

  • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Administrators v místním počítači nebo aby mu byla přidělena příslušná oprávnění. Pokud je počítač připojen k doméně, budou pravděpodobně tento postup moci provést členové skupiny Domain Admins. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Spustit jako.

  • In order for TAPI to function correctly, you must run tcmsetup to specify the remote servers that will be used by TAPI clients.

  • Before a client user can use a phone or line on a TAPI server, the telephony server administrator must assign the user to the phone or line.

  • The list of telephony servers that is created by this command replaces any existing list of telephony servers available to the client. You cannot use this command to add to the existing list.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: