Enabling NetDMA

Aktualizováno: září 2010

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

NETDMA provides services for offloading the memory copy operation performed by the networking subsystem, when receiving network packets, to a dedicated DMA engine.

ImportantDůležité
NetDMA must be enabled in the BIOS before performing this procedure. NetDMA support is often labeled IOAT support. See the computer manufacturer’s documentation for information about modifying BIOS settings.

CautionUpozornění
Nesprávné úpravy registru mohou vážně poškodit počítač. Před prováděním změn registru byste měli v počítači zálohovat veškerá cenná data.

  1. Editor registru spustíte tak, že kliknete na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadáte příkaz regedit a kliknete na tlačítko OK.

  2. Locate the registry sub-key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters and click it.

  3. Locate the EnableTCPA registry entry. If this registry entry does not exist, right-click the Parameters sub-key, point to New, and then click DWORD (32-bit) Value).

  4. Replace New Value #1 by typing EnableTCPA, and then press ENTER.

  5. Double-click the EnableTCPA registry value you just created and do one of the following:

    • To enable NetDMA, type 1 in Value data, and then click OK.

    • To disable NetDMA, type 0 in Value data, and then click OK.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: